Frederikshavn Værft og Flydedok

Havnepladsen 12, Frederikshavn Kommune

Værftet i Frederikshavn (i dag: Frederikshavn Maritime Erhvervspark) blev grundlagt i 1870 af skibsbygger H. V. Buhl. I 1913 fik værftet økonomiske problemer, og stifteren, H.V. Buhl, fratrådte. De danske aktionærer og DFDS skaffede den fornødne kapital og dannede et nyt selskab ved navn Frederikshavn Værft og Flydedok.

I begyndelsen af 1900-tallet blev værftet omlagt til at bygge større skibe af stål, og der blev derfor anlagt en ophalerbedding med en kapacitet på 500 tons og en flydedok med en løfteevne på 2000 tons. I forbindelse med de store produktionsår i slutningen af 1960'erne blev værftet udvidet med yderligere en flydedok.

Værftet har spillet en betydelig rolle for Frederikshavns udvikling. En stor del af byens indbyggere arbejdede på værftet, og der blev anlagt boligkvarterer til den voksende arbejdsstyrke, der gradvist flyttede til byen. Da produktionen nåede sit højeste i perioden 1960-70, var op imod 10% af Frederikshavns befolkning, ca. 2500 personer, beskæftiget ved værftet. Også byens fritidsliv blev påvirket, idet sportsgrene som fodbold, brydning og boksning, der ofte havde tilknytning til arbejdspladsernes klubliv, blev populære.

I 1981 blev værftet overtaget af J. Lauritzen Holding og ændrede navn til Danyard A/S. Det lukkede i 1999, hvorefter værftsområdet blev overtaget af Frederikshavn Maritime Erhvervspark, der udlejer bygninger og øvrige faciliteter på de tidligere værftsområder. Værftsfaciliteterne med bedding og kraner er i dag udlejet til selskabet Orskov Yard A/S.

Bygninger og anlæg

Værftsområdet, der er udlagt over en sammensat grundplan, rummer et stort antal bygninger og anlæg af forskellig karakter. De ældste er fra 1917, og de yngste fra slutningen af 1970'erne. I løbet af 1900-tallet blev der opført adskillige nye bygninger på værftsområdet, samtidig med at de ældre bygninger hen ad vejen har fået nye funktioner.

Mest markant står den store plade- og profilhal mod nord og den centrale, hvide svejsehal, der begge er opført i perioden 1975-80. Forrest på grunden ligger værftets administrationsbygning i tre etager opført i 1970, og bag denne findes værftets driftscentral fra 1917.

Mod nord ligger en flydedok med to kraner opført i 1963, og mod syd en flydedok fra 1975-80, ligeledes omgivet af to kraner.

Arkiv

Bangsbo Museum & Arkiv råder over en stor samling genstande fra værftets historie, et omfattende arkivmateriale, fotos og interviews med værftets ansatte.

Vurdering 

Frederikshavn Maritime Erhvervspark fremstår som et samlet og overskueligt værftskompleks med bygningselementer fra hele 1900-tallet. Samtidig repræsenterer værftet den metalindustri, der har været kendetegnende for industrien i de nordjyske byer. Endelig har værftet haft væsentlig indflydelse på Frederikshavns fysiske udvikling og på byens erhvervsliv.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum.

Opdateret 24. oktober 2019