6. Dyrk de eksterne interessenter og samarbejdspartnere

Kommunen skal sætte fokus på samarbejdet med parter uden for kommunekontorerne. Kan man med fordel inddrage eksterne interessenter og samarbejdspartnere i kommunens udviklings- og planlægningsarbejde?

Billedet af kommunen som en regulerende instans skal udvikles, så kommunen også ses som en meget aktiv og attraktiv samarbejdspartner for andre. Mulige interessenter kan kortlægges og inddrages, når udvikling af konkrete områder kommer på dagsordenen.

Erfaringerne fra kulturarvskommunerne viser, at erhvervslivet og entreprenører er meget velvillige til samarbejde, og at de har øje for den ekstra profilering og kvalitet, som fokus på kulturarven kan give deres projekt.

Det er afgørende at få afdækket interessenternes behov, involverer dem og give dem et ejerskab til udviklingen så hurtigt som muligt. Interessenterne kan være med til at skabe overblik over usikkerheder og potentialer, når kommunen sætter nye initiativer i gang. Desuden kan interessenterne have indflydelse på det konkrete projekts fremdrift og succes, og der er mulighed for et bedre resultat, hvis både kommunen og interessenterne bidrager med ressourcer.

Kommunen kan med fordel samarbejde med forskellige interessenter. Mulige samarbejdspartnere er virksomheder, borgere, interesseorganisationer, kulturinstitutioner, turismeorganisationer og kunstnere, der har interesse, viden eller ressourcer på området.

Opdateret 01. februar 2019

Kulturarven - et aktiv

I publikationen fortæller fire kommuner om deres erfaringer fra kulturarvskommune-projektet og giver syv centrale anbefalinger til andre kommuner, som vil arbejde med kulturarven.

Hent publikationen