Holeby Dieselmotor Fabrik

Østervej 2, Holeby, Lolland Kommune

Smedemester Hans Christoffersen grundlagde i 1877 en maskinfabrik. Efter nogle år med skiftende beliggenhed flyttede Hans Christoffersens Maskinfabrik i 1895 til Holeby. I begyndelsen reparerede virksomheden lokomobiler og tærskeværker, men udvidede efterhånden med fremstilling af såmaskiner, halmpressere, tærskeværker og andre landbrugsmaskiner. Desuden var fabrikken den første i Danmark, der fremstillede petroleumsmotorer.

Ekspansionen krævede udvidelse af produktionsbygningerne, og i 1902 opførtes et nyt, stort anlæg. Fra 1910 begyndte virksomheden langsomt at specialisere sig i dieselmotorer til skibe og fik bl.a. Nakskov Skibsværft som kunde.

Fabrikken blev i 1918 omdannet til aktieselskab, og tre år senere skiftede den navn til A/S Holeby Dieselmotor Fabrik. I 1929 overtog Burmeister & Wain aktiemajoriteten i dieselmotorfabrikken.

Det tidligere jernstøberi Guldborg i Nykøbing Falster var i årene 1918-77 en afdeling af Holeby Dieselmotor Fabrik. Her støbtes delkomponenter til dieselmotorerne.

Holeby MAN B&W Diesel, som fabrikken hed i de sidste år, lukkede i 2005.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget er udvidet betydeligt med til- og nybygninger gennem hele virksomhedens levetid. De ældste bygninger fra årene 1902 og 1905 er opført i røde mursten og har høje, rundbuede støbejernsvinduer.

Efter 2. verdenskrig og i 1970'erne og -80'erne udvidede man kraftigt med nye bygninger. De nyere dele af fabriksanlægget består hovedsagelig af gråt elementbyggeri. Her findes bl.a. prøvehal, værksteder, svejseri, omklædningsrum og kantine.

Virksomheden har haft flere udlejningsboliger til medarbejderne i både Holeby og Maribo.

Arkiv

Der findes materiale på Holeby Lokalhistoriske Arkiv og på Erhvervsarkivet i Århus. Endvidere har Lolland-Falsters Stiftsmuseum foretaget en etnologisk undersøgelse af virksomheden i forbindelse med dens lukning.

Vurdering

Holeby Dieselmotor Fabrik har haft stor betydning både for økonomien og beskæftigelsen regionalt og for den nationale skibsfart.

Den er et eksempel på en virksomhed med kraftig vækst. En virksomhed, der udviklede sig fra en lille, differentieret og landbrugsorienteret produktion til en stor og stærkt specialiseret. Fabrikkens enorme produktionsanlæg er velbevaret.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Storstrøms Amt.

Opdateret 24. oktober 2019