Tilskud til bygningsarbejder

I Slots- og Kulturstyrelsen har vi mulighed for at give tilskud til bygningsarbejder der understøtter, styrker eller retablerer bygningens fredningsværdier.

Hvis du vil søge om tilskud til dit bygningsarbejde, skal du udfylde budgetskemaet og indsende det sammen med ansøgningen om tilladelse til bygningsarbejde. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke mulighed for at støtte igangværende eller allerede udførte arbejder. 

Læs mere om ansøgningsprocessen her

Du kan downloade budgetskemaet ved at klikke her

Vær opmærksom på, at tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen har en frist. Afrapporteres der ikke inden for fristen i brevet vil tilskuddet bortfalde uden varsel.

Klik her for at udfylde og indsende afrapporteringsskemaet

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen