Love og bekendtgørelser

På denne side finder du de gældende love og bekendtgørelser på biblioteksområdet herunder biblioteksloven, lov om pligtaflevering og lov om biblioteksafgift.

Lovgivning på biblioteksområdet

Biblioteksloven

Lov om biblioteksvirksomhed
Biblioteksloven trådte i kraft den 1. juli 2000 og er en fælles lov for folke- og forskningsbiblioteker. Den indeholder blandt andet oplysninger om bibliotekernes formål og opgavefordeling. Biblioteker skal ifølge lovens § 1 stk.1: ”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed.”

Den nyeste lovbekendtgørelse om biblioteksvirksomhed er nr. 100 af 30. januar 2013 . 

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed
Til biblioteksloven knytter sig bekendtgørelsen om biblioteksvirksomhed nr. 103 af 31. januar 2013.

Pligtaflevering

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
Lov om pligtaflevering danner grundlaget for pligtafleveringen i Danmark. Pligtaflevering er forpligtelsen til at aflevere 2 eksemplarer af hvert værk (bog, tidsskrift, avis, cd, video, etc.), der udgives i Danmark, for at sikre at kulturarven bevares. 

Pligtafleveringsbekendtgørelse
Til lov om pligtaflevering knytter sig bekendtgørelsen om pligtaflevering (nr. 636 af 13. juni 2005).

Biblioteksafgift

Lovgivning om biblioteksafgift 
Biblioteksafgiften, også kaldet bibliotekspenge, er en kulturstøtteordning, som i Danmark går helt tilbage til 1946. Biblioteksafgiften fordeles efter reglerne fastlagt i biblioteksafgiftsloven. Loven blev revideret i 2017, så den fra 2018 også omfatter e-bøger og netlydbøger. 

Den nyeste lovbekendtgørelse om biblioteksafgiften er nr. 1175 af  17. december 2002. Det skal dog bemærkes, at der efterfølgende er vedtaget flere ændringer til forskriften (lov nr. 676 af 8. juni 2017).

Bekendtgørelse om biblioteksafgift
Til lov om pligtaflevering knytter sig bekendtgørelsen om biblioteksafgift (nr. 1448  af 30. november 2017). 

Opdateret 24. juni 2019

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.