Om Danmarks oldtid i landskabet

I alt 83 af Danmarks mest unikke fortidsminder er "vakt til live" i landskabet, efter Slots- og Kulturstyrelsen i kraft af en 27 mio. kr. stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har gjort Danmarks Oldtid synlig i landskabet.

Med projektet vil Danmarks tidligste historie kunne opleves på stedet, ude i landskabet - der, hvor begivenheden fandt sted.

Mere end 10.000 års Danmarkshistorie, fra ældre stenalder til oldtidens slutning for omkring 1.000 år siden, ligger som spor i landet, men ikke alle øjne er i stand til at finde eller forstå det sete - og heller ikke alle fortidsminder har været tilgængelige. Det er det, som formidlingsprojektet har søgt at rette op på i årene mellem 2010 og 2015.

På stedet og online

Projektet tager udgangspunkt i 83 af de mest unikke monumenter rundt om i Danmark.

Fortællingerne på stedet sikres gennem nye skilte samt af og til rekonstruktion og markeringer. Skiltene fortæller på dansk, engelsk og tysk om såvel tidsperioder som om de konkrete lokaliteter. 

Tilgængelighed

Tilgængeligheden til monumenterne er øget blandt andet gennem anlæggelse af parkeringspladser, stier, oprydning i beplantning og ikke mindst aftaler med private lodsejere, hvor det har været muligt.

Opdateret 05. februar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Vidste du at...

- Danmark har knap 33.000 fredede fortidsminder - de, der ligger på private jorder, er kun tilgængelige, hvis der er indgået særlige aftaler.

- Danmark er et af de lande i verden, der har flest bevarede fortidsminder pr. kvadratkilometer.

Designmanual

Alle, der ønsker at formidle lokaliteter fra Danmarks oldtid, må bruge skiltekonceptet og dermed få del i den nationalt genkendelige skabelon og kvalitetsmæssige signalværdi.

Skiltedesign for kulturarv i Danmark