Høringer

På denne side kan du følge med i og holde dig orienteret om aktuelle høringer på medieområdet. 

Der er desuden en oversigt over høringer, der er afsluttet.

Igangværende høringer

Der er ingen igangværende høringer.

Afsluttede høringer

Høring over public servie redegørelser 2023
Høringsfrist: Var den 31. maj 2024 kl.12.00

Høring over public service redegørelser 2022
Høringsfrist: Var den 1. juni 2023 kl. 12.00

Høring over public service redegørelser 2021
Høringsfrist: Var den 3. juni 2022 kl. 12.00. 

Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-tv-kanal med fokus på kultur
Høringsfrist: Var den 27. maj 2019 kl. 12.00.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Høringsfrist: Var den 20. maj 2019 kl. 12.00.

Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Høringsfrist: Var den 24. januar 2019 kl. 12.00.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
Høringsfrist: Var den 30. november 2018 kl. 12.00.

Høring om evaluering af værditestordningen
Høringsfrist: Var den den 29. august 2016 kl. 12.00.

Opdateret 03. juni 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen