1. Skab en værdifuld historie

Når kommunen skal arbejde med kulturarv i planlægning, er det en god idé at starte med at finde områdets unikke historie. Hvad er kommunens kulturarv? Hvilke historier rummer kommunens bygninger, struktur og områder, som kommunen kan bygge sin fremtid på? Den gode, fælles historie bærer arbejdet videre.

Kulturarvens styrke er, at den gennem sit udtryk og sin historie både indeholder materielle og immaterielle værdier - værdier, som er vigtige for kommunen som helhed og for den enkelte borger. Kulturarven kan bidrage til identitet, meningsdannelse og tilhørsforhold. Samtidig er der store oplevelsesøkonomiske muligheder i kulturarven. Værdien af kommunens kulturarv afhænger af den viden, der er bygget op omkring den, og det ejerskab, der er til kulturarven i den enkelte kommune.

Den bærende positive fortælling om kommunen er et godt sted at starte. Dét, der er kommunens ånd, dét, der har igangsat udvikling rundt om i kommunen. Erfaringen viser, at man skal se på helheder, bærende strukturer og miljøer i stedet for på enkeltstående objekter. Målet er en kort, sammenhængende historie for kommunen, både geografisk og kronologisk.

Opdateret 01. februar 2019

Kulturarven - et aktiv

I publikationen fortæller fire kommuner om deres erfaringer fra kulturarvskommune-projektet og giver syv centrale anbefalinger til andre kommuner, som vil arbejde med kulturarven.

Hent publikationen