J. Ernsts Sølvvarefabrik

Østergade 57, Assens Kommune

Sølvvarefabrikken blev grundlagt i 1890 af sølvsmed Johan Ernst, der indrettede værksted og butik i sin moders ejendom midt i Assens. De følgende år udviklede fabrikken sig til en af provinsens betydeligste producenter af sølvbestik, og i starten af 1900-tallet hørte fabrikken til blandt de største i Danmark. I 1922 var der 46 ansatte.

Produktionen ophørte i 1954, men den gamle fabrik med tilhørende bolig er bevaret via en fond og er nu en del af Museerne på Vestfyn.

Bygninger og anlæg

Sølvvarefabrikkens anlæg er typisk for det sene 1800-tals provinsindustri. Virksomhederne var håndværksprægede og kunne derfor klare sig med mindre bygninger ofte i form af længer og etagebygninger, som ikke adskilte sig meget fra samtidens beboelsesbygninger. Dog var der større rum, forstærkede bjælkelag og større vinduer.

Sølvvarefabrikken skiller sig således ikke meget ud fra den omgivende traditionelle købstadsbebyggelse. I forhusene mod gaden var der indrettet butik, kontorer og en herskabelig lejlighed til ejeren. I de forskellige sidehuse fandtes fabrikslokaler, værksteder, retirader og garage.

I de første årtier af fabrikkens historie blev der foretaget adskillige om- og tilbygninger. Men siden 1930'erne er der ikke sket store forandringer.

Anlæggets bygninger er grundmurede i røde sten med tegl- og skifertage. Gården er opdelt i et areal til kørsel og et haveanlæg.

Vurdering

J. Ernsts Sølvvarefabrik er en karakteristisk mindre håndværkspræget virksomhed, der repræsenterer den typiske købstadsindustri. Anlægget fremstår levende og nærværende, og det lille fabrikskompleks danner en flot og samlet helhed.

Vurdering og udpegning: Kulturmiljøråd Fyn og Museumsrådet for Fyns Amt.

Opdateret 09. august 2019