Inspiration til kunst og kultur med de mindste

Her kan du få gode råd til, hvordan dagtilbud og kulturinstitutioner sammen kan skabe aktiviteter med kunst og kultur med og for små børn. Gennem ti korte interviews fortæller repræsentanter fra kulturinstitutioner og kommuner om udfordringer og erfaringer med at skabe møder med kunst og kultur for de små børn gennem partnerskaber. Deltagerne fortæller også om, hvilke metoder de har arbejdet med og hvilke erfaringer de har gjort sig med at forankre partnerskaberne efter projekternes ophør. Projekterne blev støttet af Kulturministeriets pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. De blev gennemført i 2016-18. 

Interviews med projektdeltagere

Edna Rasmussen, musikskoleleder, Aabenraa Musikskole

- Om forskellene på at samarbejde med dagplejere og vuggestuer, og hvordan kompetenceudviklingen af pædagogerne gribes forskelligt an.

 

Jane Bendix, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten, Arken

- En ny didaktisk model opstod via tværfagligt samarbejde, hvilket bragte børnene mere på banen. 

 

Jens Maarup Lykke, souschef og konsulent, Kultur og Landdistrikter i Mariagerfjord Kommune

- To + to giver fem, når flere fagligheder mødes i et givende tværfagligt samarbejde.

 

Anja Reiff, formand for DMKL - Danske Musik- og Kulturskoleledere og leder af Gladsaxe Musik- og Billedskole

- Lederne skaber rammerne for, at medarbejderne kan udvikle indholdet. Via medarbejderinddragelse dannes de bedste forudsætninger for samarbejdsrelationer mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. 

 

Marianne Grymer Bargeman, Formidlingschef, ARoS

- Partnerskab giver både bedre kulturtilbud samt bedre faglig selvindsigt. Dette opnås via en klar rammesætning som samtidig er fleksibel. 


Ole Grøn, professionel billedkunstner

- Fortæller, hvordan kunstnernes blik udfordres og forandres via omgangen med børn.

 

Maria Sjøblom, Områdeleder, Aalborg Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening 

- Alle fagligheder skal bringes i spil gennem samarbejde.

 

Merete Cornét Sørensen, Ph.D. og lektor ved professionshøjskolen Absalon 

- Samarbejdet mellem kulturinstitutioner og dagtilbud er enormt givende for, at den kunstneriske oplevelse forankres hos børnene. Ydermere fik skuespiller og pædagoger en givende gensidig faglig udveksling.

 

Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningens Kultur- og Fritidsnetværk og medlem af BKF’s bestyrelse

- Børnene får et kunstnerisk sprog, hvilket er en samfundsmæssig dannelsesopgave at give dem. Dette sprog er en forudsætning for senere at kunne deltage i kulturlivet bredt. Herved skabes en merværdi for det enkelte barn samt institutionerne.

 

Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus

- Den etablerede kunst skal møde børnekultur i tidlige møder med gensidige positiv afsmitning til resultat.

Opdateret 18. juni 2021