Gode råd

På denne side kan du finde en række råd og vilkår, som du med fordel kan være opmærksom på, hvis du allerede modtager tilskud fra Europa-Nævnet eller ønsker at søge tilskud. 

1. Lav det du får tilskud til

Tilskuddet vil ikke blive udbetalt, hvis du laver noget andet, end du skrev i ansøgningen. Eksempelvis hvis du producerer radio- eller tv-udsendelser, hvor emnet er et andet end ansøgt og bevilget, eller gennemfører en konference med en anden keynote-speaker eller et andet hovedfokus end ansøgt.

Hvis der alligvel kommer ændringer i projektet bedes du orientere Europa-Nævnets sekretariat, så vi kan sørge for at ændringerne godkendes.

2. Nærlæs de relevante dokumenter 

I tillæg til disse råd er det vigtigt, at du gennemlæser alle relevante dokumenter. 

Vejledningen er et værktøj, der forbereder dig på ansøgningsprocessen og kan hjælpe dig med at skrive den bedste ansøgning. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Tilsagnsbrevet modtager du, hvis du skulle få tilskud fra Europa-Nævnet. Brevet indeholder bl.a. informationer om tilskuddets størrelse, eventuelle særlige betingelser og vilkår for tilskuddet. Bemærk at du heri også finder mere information om regnskabsaflæggelse, særligt hvornår du senest skal indsende regnskabet til nævnets sekretariat. 

Bemærk at disse råd skal ses i sammenhæng med ansøgningsrundens vejledning og de vilkår, der fremgår af et eventuelt tilsagnsbrev ved tilskud. 

3. Overhold dine deadlines

Tilskud fra Europa-Nævnet er altid forbundet med en række deadlines. Det er vigtigt, at disse bliver overholdt, da det kan få konsekvenser for dit endelige tilskud, hvis det vurderes, at vilkårene er blevet misligholdt. 

Ved tilsagn om tilskud kan du med fordel udarbejde et årshjul. Her kan du indføre vigtige deadlines og identificere, hvad nævnet skal have i hænde senest denne dato.

4. Orienter os

Nævnet er interesserede i at følge med i de aktiviteter, der er blevet givet tilskud til. Derfor må du meget gerne informere nævnets sekretariat, når du eksempelvis har publiceret nyt materiale, afholder et arrangement eller lignende.

Det giver også mulighed for at annoncere for dit projekt på nævnets facebook-side, hvor vi oplyser interesserede borgere om det europæiske fællesskab. 

5. Krediter Europa-Nævnet

I stedet for logo, skal tilskudsmodtagere kreditere med nedenstående sætning, som skal optræde på fremstillede materialer, som f.eks. blade, aviser, bøger, tv- og radioprogrammer, SoMe-aktivitet og hjemmesider :

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene til-skudsmodtagers.”

Opdateret 20. februar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen