Find fredningsbeskrivelse

De bærende fredningsværdier er summen af en bygnings arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier. De bærende fredningsværdier udgør bygningens særlige og umistelige værdier, og de skal være synlige og håndgribelige bygningselementer.

På FBB kan du finde listen over alle de fredede bygnigner i Danmark opdelt i kommuner

Når du er på siden skal du:

  1. Vælge den kommune, som bygningen eller ejendommen ligger i
  2. Finde og klikke på den pågældende adresse. Adresserne er oplistet alfabetisk
  3. Fredningsbeskrivelsen vil nu fremgå på skærmen, og nederst på skærmbilledet kan du downloade fredningsbeskrivelsen som pdf-fil.
Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen