Morsø Jernstøberi

Holgersgade 7, Nykøbing Mors, Morsø Kommune

Morsø Jernstøberi blev grundlagt i 1853 af den handelsuddannede N.A. Christensen. Virksomheden startede småt med kun fem ansatte, men voksede sig hurtigt stor. I begyndelsen fremstillede Morsø en bred vifte af produkter i det nye materiale støbejern: staldvinduer, gravkors, komfurer, køkkentøj mv.

Efterhånden specialiserede man sig i komfurer og kakkelovne, som vandt stor udbredelse. Morsø leverede bl.a. til staten og kirkerne, og også kongehuset fik installeret Morsø-ovne. Ved århundredeskiftet havde jernstøberiet ca. 350 ansatte.

Da centralvarmen i 1950'erne og -60'erne udkonkurrerede kakkelovnen, blev det svære tider for Morsø. Redningen kom i form af oliekrisen i 1973, da interessen for brændeovne steg markant. Den øgede efterspørgsel betød, at der igen kom gang i udviklingen af nye modeller.

I begyndelsen af 1990'erne var Morsø igen i krise og måtte lukke i 1993. To år efter blev støberigrunden overtaget af kommunen.

Det nuværende Morsø Jernstøberi ligger i udkanten af Nykøbing. Allerede i 1970'erne havde virksomheden flyttet bl.a. sin emaljeafdeling hertil.

Bygninger og anlæg

Morsø Jernstøberi dækkede oprindelig en grund på næsten fire hektar midt i Nykøbing. Størsteparten af bygningsmassen er nu revet ned, men nogle af de mest markante bygninger er bevaret og indrettet til kontor-/erhvervslokaler, bibliotek og museum.

Langs Holgersgade ligger to monumentale rødstensbygninger, som begge er tegnet af arkitekt Christian Frühstück Nielsen og opført i 1913-14. Den gamle værkstedsbygning (nu bibliotek) er en vinkelbygning i tre etager med store vinduer. Taget er dækket dels af rødt tegl, dels af tagpap. Gavlene er fint udsmykket med hvidpudsede dekorationer. Bag værkstedsbygningen er støberiets høje skorsten bevaret.

Administrationsbygningen, der i dag benyttes af erhvervsvirksomheder, er i to etager med sortglaseret tegltag og dekorationer på facaden. Indvendigt er paneler, fast inventar mv. bevaret som ved opførelsen.

Bag administrationsbygningen, langs Asylgade, er to parallelle fabriksbygninger bevaret. De er begge i to etager og opført i røde mursten. Her har Støberimuseet til huse.

I gaden Nørrebro nordvest for det gamle jernstøberi ligger en række små, ensartede huse fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Husene var ejerboliger og blev især købt af virksomhedens smede.

Arkiv

Støberimuseet og Morsø Lokalhistoriske Arkiv har materiale fra Morsø Jernstøberi.

Vurdering

Morsø Jernstøberi er et af 1800-tallets mange små købstads-jernstøberier, som voksede sig stort og landskendt.

Jernstøberiet har været en af Nordvestjyllands største industrivirksomheder og haft stor regional betydning. Lokalt dominerede Morsø i en lang årrække byen såvel fysisk som økonomisk og socialt.

De tilbageværende – nu restaurerede – bygninger er af høj arkitektonisk kvalitet og fine eksempler på det tidlige 1900-tals industribyggeri. Støberiet og det omliggende kvarter med arbejderboliger, forsamlingsbygning, børneasyl mv. udgør tilsammen et værdifuldt kulturmiljø.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 03. august 2022