Lovgivning og politiske aftaler

Medierne har en stor samfundsmæssig betydning. De er en uundværlig del af vores demokrati og en integreret del af vores samfund, dagligdag og institutioner og er bindeleddet mellem borgerne, politikerne og vores samfundsinstitutioner.

Derfor er der også et behov for regulering af udøvelsen af medievirksomhed.

Statsministeren betragtes historisk som ”pressens minister” og varetager fortsat overordnende og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår. Lovgivningen på området ligger imidlertid under kulturministeren.

Rammerne for mediepolitikken fastlægges i de flerårige medieaftaler, der er tradition for at indgå i Danmark.

Du kan nedenfor finde links til lovgivningen på medieområdet og til den seneste medieaftale.

Læs mere om lovgivningen på medieområdet

Medielovgivningen

Medieansvarsloven

Medieaftaler

International mediepolitik - AVMS-direktivet 

Opdateret 20. september 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen