Kørselsordning

Kørselsordningen er et led i de danske bibliotekers lånesamarbejde. Slots- og Kulturstyrelsen varetager driften af ordningen i samarbejde med centralbibliotekerne og kørslen varetages af Bladkompagniet.

Formålet med kørselsordningen er at understøtte lånesamarbejdet af udlånsmaterialer mellem bibliotekerne i Danmark. Via kørselsordningen sikres en hurtig og sikker distribution. Dette sker gennem en landsdækkende transportordning (den nationale kørselsordning), der sammenkobler de eksisterende regionale ordninger (den regionale kørselsordning) logistisk. Kørselsordningen trådte i kraft den 1. januar 2004.

Alle biblioteker kan være med

Alle folkebiblioteker er via tilskud fra centralbiblioteksbevillingen med i kørselsordningen. Desuden deltager alle større statslige lovbiblioteker, omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed, samt en række uddannelsesbiblioteker. Andre biblioteker, der måtte ønske at deltage i kørselsordningen, har mulighed for dette mod egenbetaling. 

Pakkevejledning

For at undgå uhensigtsmæssige arbejdsgange og fysisk nedslidning bør et bundt bøger, i det omfang det er muligt, være max. 8,5 cm højt og veje max. 2 kg.

Der findes en vejledning til pakning af kasser med materialer til kørselsordningen. Korrekt pakning af materialerne sikrer, at materialerne kommer korrekt og ubeskadiget frem, samt transporttiden optimeres.

Find vejledningen til pakning af materialer her

Statslige lovbiblioteker

De statslige lovbiblioteker har som folkebibliotekerne ligeledes mulighed for at deltage i kørselsordningen. De statslige lovbiblioteker modtager ikke statsstøtte til at deltage i kørselsordningen, og betaler modsat alle andre deltagere pr. enhed. Prisen fastsættes for et år ad gangen. 

De statslige lovbiblioteker indberetter deres forbrug af kørselsordningen til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen udsender en påmindelse om indberetning i december måned hvert år. Indberetning skal ske på mail. 

 

Opdateret 06. februar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen