Oprettelse af ny højskole

Når man vil oprette en højskole, er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Folkehøjskoler er private selvejende institutioner, der dels modtager tilskud fra staten og dels selv skal have andre indtægter.

For at blive godkendt som folkehøjskole, og dermed modtage statstilskud, skal en række betingelser være opfyldt, blandt andet er der tale om følgende grundlæggende betingelser jfr. Lov om folkehøjskoler:

”Folkehøjskoler skal være uafhængige, selvejende institutioner. Den overordnede ledelse skal varetages af en bestyrelse. Skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler i fast ejendom samt egnet og tilstrækkeligt inventar og udstyr. Skolen skal hovedsageligt udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Skolen må dog i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark”.

Vejledning om oprettelse af ny højskole

Et godt sted at starte, når man vil oprette en ny højskole, er at læse Kulturministeriets vejledning om oprettelse af en ny folkehøjskole. Du skal blandt andet være opmærksom på, at en ny højskole selv skal eje sine bygninger – herunder elevværelser, forstander- og lærerbolig, spisesal, køkken, opholdsarealer og undervisningslokaler.

Der er udformet en vejledning, der beskriver hele ansøgningsproceduren. Find den til højre på denne side.

Opdateret 02. maj 2022