Oprettelse af ny højskole

Når man vil oprette en højskole, er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Folkehøjskoler er private selvejende institutioner, der dels modtager tilskud fra staten og dels selv skal have andre indtægter.

For at blive godkendt som folkehøjskole og dermed modtage statstilskud, skal en række betingelser være opfyldt jf. Lov om folkehøjskoler:

”Folkehøjskoler skal være uafhængige, selvejende institutioner. Den overordnede ledelse skal varetages af en bestyrelse. Skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler i fast ejendom samt egnet og tilstrækkeligt inventar og udstyr. Skolen skal hovedsageligt udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Skolen må dog i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark”.

Vejledning om oprettelse af ny højskole

Ønsker man at oprette en ny højskole, anbefales det at læse styrelsens vejledning om oprettelse af en ny folkehøjskole. Her fremgår det bl.a., at en ny højskole selv skal eje sine bygninger – herunder egnede elevværelser, forstander- og lærerbolig, spisesal, køkken, opholdsarealer og undervisningslokaler.

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Opdateret 15. marts 2024