Evalueringsskema til udviklingspuljeprojekter

På denne side kan du læse om evaluering af projekter støttet af ’Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre’.

Når et projekt støttet af ’Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre’, er ved at nå sin afslutning, skal man som tilskudsmodtager besvare et evalueringsskema i form af et digitalt spørgeskema, som en del af afrapporteringen. Besvarelsen af evalueringsskemaet erstatter den faglige afslutningsrapport, der tidligere har været et krav. Dette er gældende for alle projekter der har modtaget støtte i 2022 og frem. Hvis I har fået jeres tilskud før 2022, er det også muligt for jer at afrapportere efter den nye model - dette er dog valgfrit. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte jeres faglige sagsbehandler i Slots- og Kulturstyrelsen. 

Vær med til at gøre os klogere på biblioteksudvikling

Erfaringerne og resultaterne fra afsluttede udviklingspuljeprojekter er vigtige, da det de giver indblik i, hvordan projekterne understøtter udviklingen af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Slots- og Kulturstyrelsen samler op på tværs af projekterne, og disse input bruges i den videre proces med at udvikle ’Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre’ og formidle de erfaringer og resultater, der kommer ud af projekterne.

Om evalueringsskemaet

Spørgeskemaet består af cirka 20 spørgsmål fordelt på følgende kategorier:

  1. Projektoplysninger
  2. Målopfyldelse
  3. Resultater og erfaringer
  4. Projektets aftryk og fremtidsperspektiv
  5. Om at få tilskud fra puljen.

Det er en god idé at orientere sig i skemaet og have alle svarene klar, inden I påbegynder selve besvarelsen. Når I begynder jeres besvarelse, har I mulighed for at gå frem og tilbage mellem spørgsmålene og kan udfylde skemaet løbende efter behov, så længe I ikke trykker på ’indsend’-knappen, før I har udfyldt den endelige besvarelse. Det er ikke muligt at redigere i besvarelsen efter indsendelse eller vende tilbage til en igangværende besvarelse.

Se det samlede evalueringsskema (pdf)

Indsend besvarelsen af jeres evalueringsskema

I skal indsende besvarelsen af evalueringsskemaet for jeres projekt ved at følge nedenstående link.

Indsend besvarelse af evalueringsskema for udviklingspuljeprojekt

Ved afslutning af et projekt støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre skal der, ud over besvarelsen af evalueringsskemaet, indsendes en økonomisk afrapportering.

Opdateret 14. december 2022