Creative Europe Videoguides

I disse videoguides har vi samlet information, gode råd og tricks til din ansøgning. Lær bl.a., hvordan ansøgningen bliver vurderet og få tips til, hvordan du kan finde partnere.

 

 

Introduktion til videoserie

Med videoserien ønsker vi at give jer en indføring i de begreber og logikker, I vil møde, når I forbereder en ansøgning til et Creative Europe-projekt.

EU's prioriteter: Specifikke og tværgående

Det er vigtigt, at projektet ligger i forlængelse af, hvad Europa-Kommissionen ønsker at opnå politisk. Lær mere om de prioriteter, I kan og skal beskæftige jer med i ansøgningen.

 

 

Partnerskaber

Internationale partnerskaber er en hjørnesten i de fleste Creative Europe-puljer. Bliv klogere på, hvad der karakteriserer det gode partnerskab og få inspiration til, hvor og hvordan du finder de rette partnere i disse videoer.

Gode råd til partnerskabet

Hvad er et godt partnerskab i EU-sammenhænge og hvad er vigtigt at huske på i relationen til ens samarbejdspartnere? Det og mere kan du blive klogere på i denne video.

Sådan finder du partnere

Hvordan finder man partnere til et europæisk projekt? I denne video gennemgår vi en række tips og metoder, du kan benytte til at finde partnere til dit projekt.

 

 

Sådan vurderes en Creative Europe-ansøgning

Ansøgninger til Creative Europe bliver vurderet ud fra 4 evalureringskriterier i et pointsystem, hvor hvert kriterium tegner sig for et bestemt antal point. Det er altså vigtigt, at I opnår så mange point, som muligt i ansøgningen. I disse 4 videoer gennemgår vi evalureringskriterierne og giver gode råd til, hvordan man beskæftiger sig med dem.

1. Relevans

Relevans handler om, hvordan projektet skriver sig ind i en europæisk kontekst. Og det er vigtigt for Europa-Kommissionen. Lær mere om det i denne video.

3. Projektledelse

Projektledelse er en vigtig del af at drive et EU-projekt med partnere i forskellige lande. Lær, hvilke elementer og metoder, I skal have styr på i styringen af projektet.

2. Kvalitet i indhold og aktiviteter

Denne video drejer sig om det ansøgningsafsnit, der beskriver projektets indhold. Her skal I vise, hvordan netop disse aktiviteter sikrer projektets europæisk relevans.

4. Formidling

I denne video ser vi nærmere på, hvad formidling betyder i en EU-optik. Det er nemlig et særdeles bredt begreb, der dækker mere end blot kommunikation.

 

 

Ansøgningens byggesten

I disse 6 videoer gennemgår vi de skemaer og skabeloner, ansøgningen skal skrives i. Desuden giver vi en indføring i nogle af de vigtige, tekniske begreber, du vil møde i processen: ”work packages”, ”lump sums”, ”deliverables” osv.

Ansøgningsskemaet

Ansøgningsskemaet består af forskellige kapitler. I denne video kan du lære mere om dem, og hvordan du bruger dem til at strukturere projektet i samtale med dine partnere.

Et "lump sum"-budget

Mange af Creative Europe – Cultures puljer benytter sig af ”lump sum”-systemet. Lær, hvordan du arbejder med det i denne video.

Work packages

"Work package" er et helt centralt begreb, når du skal designe og strukturere dit projekt. Lær, hvad det går ud på i denne video.

Find puljen og dokumenterne på FTOP

I denne video lærer du at fremsøge den rette pulje på EU’s ansøgningsportal, FTOP , samt at finde ansøgningens dokumenter og skabeloner.

Budgetskabelonen

Få en indføring i budgetskabelonen til et ”lump sum”-budget i denne video. Vi gennemgår de forskellige faneblade og de vigtigste begreber.

Deliverables, tasks og milestones

I denne video lærer du om ”work packagens” bestanddele – herunder ”deliverables”, som er måden, hvorpå du skal dokumentere dit projekt, når det er slut.

 

 

Events og webinarer

Her finder du optagelser af nogle af de events og webinarer, vi har afholdt i tidens løb.

Webinar: Push Boundaries: Translate!

28. april 2022

Webinaret Push Boundaries: Translate skitserer bogbranchens muligheder og udfordringer i lyset af Creative Europes pulje for europæisk skønlitteratur.

Hør om puljens formål, om rapporten "Translators on the cover", der kortlægger oversætternes vilkår i Europa, om evaluatorens perspektiv og meget mere.

Paneldebat: What is the Role of Arts and Culture in the New European Bauhaus?

10. juni 2022

Under New European Bauhaus-festival i juni 2022 inviterede vi et internationalt panel af knivskarpe kulturmennesker til at reflektere, undre sig og give deres bud på, hvordan kulturlivet kan blive en større del af NEB-initiativet. Paneldeltagere: Bruno Inácio, Gabriele Rosana & Fran Quiroga. Moderator: Albert Meijer