Creative Europe Videoguides

I disse videoguides har vi samlet information, gode råd og tricks til din ansøgning. Lær bl.a., hvordan ansøgningen bliver vurderet og få tips til, hvordan du kan finde partnere.

Introduktion til videoserie

Med videoserien ønsker vi at give jer en indføring i de begreber og logikker, I vil møde, når I forbereder en ansøgning til et Creative Europe-projekt.

EU's prioriteter: Specifikke og tværgående

Det er vigtigt, at projektet ligger i forlængelse af, hvad Europa-Kommissionen ønsker at opnå politisk. Lær mere om de prioriteter, I kan og skal beskæftige jer med i ansøgningen.

Partnerskaber: Gode råd

Hvad er et godt partnerskab i EU-sammenhænge og hvad er vigtigt at huske på i relationen til ens samarbejdspartnere? Det og mere kan du blive klogere på i denne video.

Partnerskaber: Sådan finder du partnere

Hvordan finder man partnere til et europæisk projekt? I denne video gennemgår vi en række tips og metoder, du kan benytte til at finde partnere til dit projekt.

 

 

Sådan vurderes en Creative Europe-ansøgning

Ansøgninger til Creative Europe bliver vurderet ud fra 4 evalureringskriterier i et pointsystem, hvor hvert kriterium tegner sig for et bestemt antal point. Det er altså vigtigt, at I opnår så mange point, som muligt i ansøgningen. I disse 4 videoer gennemgår vi evalureringskriterierne og giver gode råd til, hvordan man beskæftiger sig med dem.

1. Relevans

Relevans handler om, hvordan projektet skriver sig ind i en europæisk kontekst. Og det er vigtigt for Europa-Kommissionen. Lær mere om det i denne video.

3. Projektledelse

Projektledelse er en vigtig del af at drive et EU-projekt med partnere i forskellige lande. Lær, hvilke elementer og metoder, I skal have styr på i styringen af projektet.

2. Kvalitet i indhold og aktiviteter

Denne video drejer sig om det ansøgningsafsnit, der beskriver projektets indhold. Her skal I vise, hvordan netop disse aktiviteter sikrer projektets europæisk relevans.

4. Formidling

I denne video ser vi nærmere på, hvad formidling betyder i en EU-optik. Det er nemlig et særdeles bredt begreb, der dækker mere end blot kommunikation.