Roskilde Bibliotekerne:
A Million Stories

 

Et mere nuanceret billede af flygtninge

”Hensigten med ‘A Million Stories’ var at give flygtninge muligheden for at fortælle, uden filter, om deres liv, drømme, flugt og forventninger. Herigennem ville projektet tilbyde den europæiske befolkning et mere nuanceret billede af sig selv end det, der ofte fremstilles i medierne. Det var også vigtigt, at fortællingerne både kunne indsamles og formidles på tværs, og på trods af sproglige barrierer. Fortællingerne i A Million Stories-projektet tilbyder de flygtede en platform at tale fra, der ellers ikke nødvendigvis var dem tilgængelig. Vores håb var, at fortællingerne kunne bidrage til at øge den interkulturelle forståelse, ved at formidle referencer, borgere kan genkende fra deres egen hverdag. På den måde, var det hensigten at bidrage til et mere oplyst og nuanceret grundlag for både den offentlige og politiske debat”, fortæller Melanie Holst, der er udviklingskonsulent og projektleder for Roskilde Bibliotekerne.

Ressourcestærke partnerskaber

Det var et vigtigt kriterium for Roskilde Bibliotekerne, at potentielle partnere havde en stærk interesse for emnet, og de rigtige kompetencer. For eksempel interesse for, og viden om, målgruppen, sproglige kompetencer i forhold til indhentning og oversættelse af livsfortællinger, samt formidlingskompetencer. Derudover var det afgørende, at partnerne havde mulighed for at samarbejde med gatekeepers, der kunne sikre adgang til flygtningemiljøet.

“Da projektet var stærkt innovativt og eksperimenterende i sin tilgang, var det også vigtigt for os at have ressourcestærke partnere med erfaring i at arbejde med europæiske projekter. Dette for at sikre stærke sproglige og metodiske kompetencer i projektkonsortiet”, siger Melanie Holst og fortsætter:

“De flygtninge, vi interviewede, havde meget varierende kulturelle baggrunde. Ikke alle havde erfaringer med folkebiblioteker, og mange havde en grundlæggende skepsis over for offentlige institutioner. Derfor var samarbejdet med gatekeeper-organisationer af helt afgørende betydning. Det var derigennem vi blev sikret adgang til miljøet, og fik mulighed for bygge kulturelle tillidsbroer, som i sidste ende betød, at vi kunne formidle og dokumentere disse menneskers fortællinger.”

Roskilde bibliotekerne måtte i projektet erkende betydningen af nationale og internationale netværk, især i forhold til at danne langstrakte, omfattende partnerskaber:

“At være med i forskellige internationale sammenhænge giver en bredere kontaktflade, hvor det er meget nemmere at komme i kontakt med partnere i udlandet, løbende at opbygge tillidsrelationer samt at følge med i mulige fælles interesseflader. I den sammenhæng er det væsentligt at notere sig, at man gennem stærke netværk, løbende får mulighed for at kvalificere idéer, og i sidste ende have lettere adgang til at opnå stærke og alsidige partnerskaber”, siger Melanie Holst.

Fakta om projektet

Projekt:

A Million Stories

Lead partner: 

Roskilde Bibliotekerne (DK)

Ansøgningsrunde: 

Integration af flygtninge 2016

Projektbevilling:

195.927 EUR


Hands-on: Erfaringer fra projektet

  • “Når man skal udarbejde budget og lave ressourceestimering til en toårig projektplan, er det nødvendigt at være så omhyggelig med sit arbejde som muligt, så der ikke kommer overraskelser senere i projektet.”

  • “EU kan virke fastlåste i de administrative krav, i forhold til almindelig praksis i Danmark. Der efterspørges dokumentation, som ikke altid er let tilgængeligt. For eksempel skulle Roskilde Bibliotekerne dokumentere, at vi faktisk var en del af Roskilde Kommune og det var ikke et dokument, der let kunne anskaffes.”

  • “Det er meget vigtigt at sikre et grundigt forarbejde med ansøgningen, og at udarbejde en solid risikoanalyse, hvis der er ændringer undervejs i projektet. For eksempel oplevede vi, at en af vores gatekeepere sprang fra i projektet, da de havde for store krav til hvilke sproggrupper, der kunne deltage. For dem var det en afgørende faktor at alle kunne deltage på lige fod. Vi måtte i den sammenhæng desværre sande, at vi, grundet begrænsede ressourcer, ikke kunne sikre oversættere til alle sprog. Det efterlod os med en udfordring i forhold til at sikre adgang til flygtningemiljøet. Heldigvis lykkedes det os dels at sikre to praktikanter fra dansk baserede ngo’er, og dels at ansætte en af deltagerne i projektet i en ekstern konsulentrolle, for egne midler.”

  • “Projektet har givet anledning til en høj grad af organisatorisk læring. Udover at både projektdeltagerne og andre deltagende kollegaer har opnået væsentlige kompetenceløft, fx i forhold til administration og økonomi, har det givet stor indsigt i, hvad det vil sige at arbejde med udsatte og sårbare målgrupper, på tværs af kulturer, lande, sektorer og fagfelter. Derudover har projektet også skærpet vores evne til at aflæse de politiske landskaber og strategiske behovsområder, hvor biblioteket kan bidrage med viden og indsigt, samt bidrage til at løfte samfundsmæssige opgaver.”

     - Melanie Holst.