Almindelig vedligeholdelse

Du må gerne udføre det, som vi kalder 'almindelig vedligeholdelse' på din fredede bygning uden at søge om tilladelse.

Eksempler på arbejder der går ud over almindelig vedligeholdelse:

  • Ændring af bygningens farver eller overflader
  • Ombygninger både indvendige og udvendige. Som eksempel må du ikke nedrive eller opføre en skillevæg
  • Udskiftning af materiale i bygningen
  • Indfræsning af el i vægge

Eksempler på almindelig vedligeholdelse:

  • Kalkning i eksisterende farve(r)
  • Løbende vedligeholdelse med maling af samme farve og type som eksisterende
  • Udskiftning af enkelte tagsten eller skifersten
  • Mindre pudsreparationer
  • Fornyelse af mønning og vindskeder på stråtag
  • Almindelig indvendig istandsættelse såsom malerbehandling og lakering af gulv

Du behøver ikke at søge om tilladelse, hvis dit vedligeholdelsesarbejde ligger inden for disse eksempler.

Vær opmærksom på, at mange typer arbejder, som ejere og håndværkere normalt betragter som almindelig vedligeholdelse, kræver at du søger en tilladelse.

Læs om at søge tilladelse til bygningsarbejde på din fredede bygning

Opdateret 07. maj 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen