Aarhus Oliefabrik

Silovej 4, Århus Havn, Århus Kommune

Aarhus Oliefabrik begyndte i 1871 som "Aarhus Palmekærnefabrik" med produktion af dyrefoder. Det stod hurtigt klart, at olien, som blev til rest i forbindelse med foderproduktionen, kunne bruges i den fremvoksende margarineindustri. Fabrikkens primære produktion blev derefter planteolier og andre ingredienser til margarine- og chokoladeindustrien. I 1892 skiftede fabrikken navn til Aarhus Oliefabrik.

Fabrikken har igennem det meste af 1900-tallet haft omkring 1000 ansatte, i 1930'erne endog op til 1500. Virksomhedens eksport har ligeledes været stor, og allerede i begyndelsen af 1900-tallet anlagde man filialfabrikker i Afrika, Asien og flere steder i Europa.

Fabrikken har dog også oplevet nedgangstider, bl.a. under 2. verdenskrig og i 1970'erne. Efterhånden er produktionen blevet overflyttet til udenlandske fabrikker, således at Århus-fabrikken fungerer som udviklings- og forskningsafdeling.

I 2005 sluttede Aarhus Oliefabrik (Aarhus United) sig sammen med sin svenske konkurrent Karlshamns AB til et nyt selskab, AarhusKarlshan.

Bygninger og anlæg

Oliefabrikkens mest markante bygningsværk er et siloanlæg fra 1928, der ligger som en monumental afslutning på den ene flanke i Århus Sydhavn. Siloanlægget er opført af ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen, der var pionerer inden for betonbyggeri. Anlægget er støbt på stedet og var ved sin opførelse det største i Europa. Det består af 3 x 12 cylindere på en fælles basis og med en fælles overbygning. På tagfladen er anbragt seks små husformede "kasser".

Fabrikkens anlæg er løbende blevet ændret og udvidet, og en del er også revet ned. Blandt de bevarede bygninger er administrationsbygningen fra 1938.

Arkiv

Erhvervsarkivet og Århus Bymuseum har materiale om Aarhus Oliefabrik.

Vurdering

Aarhus Oliefabrik er en væsentlig repræsentant for både den lokale og nationale industrihistorie. Det har igennem mange år været en stor arbejdsplads, en stor eksportvirksomhed og en virksomhed, der bidrog til at ændre forbrugsmønstrene. Arkitekturhistorisk er siloanlægget fra 1928 et betydningsfuldt værk inden for den nordiske funktionalisme.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 29. januar 2020