Er bygningen fredet eller bevaringsværdig?

Kulturministeren har ansvaret for de fredede bygninger og for bygningsfredningsloven. Den praktiske del af opgaven er uddelegeret til Slots- og Kulturstyrelsen, som skal sikre, at der bliver fredet nye bygninger, og at der bliver passet på dem, der allerede er på fredningslisten.

Enhver type bygning kan fredes. Men bygningen skal have så væsentlige arkitektoniske og/eller kulturhistoriske værdier, at den har betydning på nationalt niveau. Det er kommunerne, der skal sikre de mange velbevarede bygninger, som overvejende har lokal og regional betydning. Det kan du læse mere om længere nede på siden. 

Er bygningen fredet eller bevaringsværdig?

På hjemmesiden www.kulturarv.dk/fbb kan du slå en adresse op og se, om en bygning er fredet eller har en bevaringsværdi. Hvis en bygning er bevaringsværdig, vil det være den pågældende kommune, som skal kontaktes i tilfælde af forespørgsler eller ansøgninger om byggearbejder. Læs om at søge tilladelse til bygningsarbejde på din fredede bygning

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning, modsat de fredede bygninger, der har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning.

Kommunerne har ansvaret

Det er kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Kommunerne kan udpege bygninger som bevaringsværdige i kommuneplanen eller udarbejde bevarende lokalplaner til sikring af bygningerne. Kommunerne har også mulighed for at yde økonomisk støtte til vedligeholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger.

Læs mere om bevaringsværdige bygninger og miljøer

Slots- og Kulturstyrelsen kan ligeledes udpege bygninger som bevaringsværdige efter bygningsfredningsloven. Retsvirkningerne af styrelsens udpegning af bevaringsværdige bygninger er de samme som ved kommunalbestyrelsens udpegning i kommuneplanen.

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen