FAQ

Har du spørgsmål til login eller til hvordan du ansøger i Tilskudsportalen?

Se guide til login

Kontrollér også, at operativsystemet (Windows, MAC, IOS el. Android) er opdateret, og Javascript er slået til. 

Du får ikke en kvittering tilsendt på mail, når ansøgningen er indsendt, da du som ansøger selv kan logge på Tilskudsportalen og dermed nemt få et overblik over status på din ansøgning.

Hvis du stadig ønsker en kvittering, kan den downloades, når ansøgningen er indsendt. 

Der kan være flere årsager til, at du ikke kan se din ansøgning i Tilskudsportalen:

1. Vælg 'Alle ansøgninger': I højre side på 'Mine ansøgninger' kan du vælge at se 'Alle" ansøgninger' og ikke kun 'Aktive" ansøgninger. På den måde kan du få oversigten over alle dine indsendte ansøgninger frem. 

2. Ansøgninger indsendt via skemaer på hjemmesiderne bliver ikke vist i Tilskudsportalen: Du vil ikke kunne se ansøgninger, som er indsendt via vores gamle skemaer på slks.dk eller kunst.dk i Tilskudsportalen. I Tilskudsportalen kan du kun finde ansøgninger indsendt via Tilskudsportalen. Du kan se forskel på, hvilket system din ansøgning er indsendt i ved at kigge på ansøgningens journalnummer: 

  • Ansøgninger indsendt i Tilskudsportalen indeholder et W, fx TEST10W.2022-0001.
  • Ansøgninger indsendt via vores gamle skemaer på hjemmesiderne indeholder ikke W, fx TEST10.2022-0001. I så fald har du fået tilsendt en kvitteringsmail ved indsendelse.

3. Oprettelse af MitID: Hvis du ikke har fået tilknyttet dit NemID, da du fik oprettet dit MitID, kan du muligvis ikke se dine ansøgninger i Tilskudsportalen. I så fald bedes du tage kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen på 33954200, og oplyse hvilken pulje du har ansøgt.

Du kan komme ind i Tilskudsportalen med de mest almindelige browsere. Fx Safari, Chrome, Firefox og Edge. 

Du kan godt komme ind via browseren på din smartphone, og du vil have samme muligheder for at navigere i systemet.

Oplevelsen vil dog være mere læsevenlig via en browser fra PC eller MAC.

Hvis ikke du kan finde svarene her, kan du skrive via kontaktboksen på den pulje, som du gerne vil søge. Herefter vil du blive vejledt.

Vi anbefaler altid at tage skærmprints for at dokumentere problemet. Særligt hvis de tekniske udfordringer forhindrer dig i at indsende din ansøgning til tiden, da vi i disse tilfælde vil kræve dokumentation af problemet. 

Opdateret 21. december 2023

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du har oprettet en ansøgning eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login