Hede Nielsen

Fabrikvej 9, Horsens Kommune

Niels Hede Nielsen grundlagde i 1906 Horsens Cykellager med engrossalg af cykler og reservedele. Få år senere begyndte han selv at fremstille cykler og udvidede siden produktionen med industrigasser og rør. I 1928 gik hans søn over til at fremstille radioapparater under navnet "Herofon" i et hjørne af fabrikken.

Hede Nielsen samlede i 1931 cykel- og radioproduktionen på Fabrikvej i Horsens, hvor han havde købt Crome & Goldschmidts fabriksanlæg. Tre år senere åbnede han Skandinavisk Rørfabrik på en grund lige overfor. Hede Nielsen var på det tidspunkt, midt i 1930'erne, Horsens' næststørste arbejdsgiver med ca. 240 beskæftigede.

Cykel- og radiofabrikken brændte i 1946, men allerede to år efter stod den nuværende fabrik færdig. Hede Nielsens virksomhed fortsatte sin vækst i de nye bygninger. I 1955 kom man med i udviklingen af datidens højteknologi: fjernsynet. Radio- og fjernsynsapparaterne blev solgt under navnet "Arena", og fabrikken var i 1960'erne Danmarks største producent. Samtidig dækkede cykelproduktionen 25% af det danske marked. Hede Nielsen havde da ca. 1800 medarbejdere på landsplan og var Horsens' største arbejdsplads

I 1966 byggede Hede Nielsen en ny radio/tv-fabrik i udkanten af Horsens. Da den brændte i 1970, blev den genopbygget i samarbejde med den engelske Rank-koncern. Et nyt selskab ved navn "Rank Arena" videreførte produktionen indtil 1975. Derefter blev virksomheden overtaget af det medarbejder-ejede 3F (Folke Fjernsyns Fabrikken), som gik konkurs i 1979.

Hede Nielsen stoppede fremstillingen af jernrør i 1974, og i 1979 ophørte også cykelproduktionen. Tilbage var produktionen af gasarter, som i 1990'erne blev overtaget af det franske firma Air Liquide.

Bygninger og anlæg

Hede Nielsens fabrik fra 1948 er tegnet af arkitekt M. Preisler og opført på brandtomten efter Crome & Goldschmidts tidligere fabrik. Kun en lille skorstensbygning med fabrikkens fyrrum overlevede branden og eksisterer stadig. Den 30 meter høje skorsten er dog genopbygget.

Preislers fabrik er et moderne bygningsværk i funktionalistisk stil. Den består af en fabriks- og en administrationsbygning, som ligger næsten vinkelret på hinanden, samt en mellembygning, der forbinder de to.

Fabrikken er på tre etager og opført i jernbeton. De bærende konstruktioner er synlige i facaden som et geometrisk mønster af ensartede felter, og der er store vinduespartier med brystningsmure i røde mursten. Taget er fladt og beklædt med tagpap. Det mest markante element er et cylinderformet trappetårn i glas midt på den vestlige facade.

I fabriksbygningen blev der fremstillet cykler i stueetagen, cykelsadler på 1. sal, og radioer på 2. sal. Administrationsbygningen havde ekspedition og service i stuen og kontorer, pakkeri og kantine på de øvrige etager. Mellembygningen blev bl.a. brugt til vareind- og udlevering.

I 1958 var pladsen blevet for trang, og der blev bygget en ekstra etage på administrationsbygningen og på en del af fabrikken.

Arkiv

Størstedelen af Hede Nielsens arkiv gik til ved branden i 1946. Horsens Byarkiv og Industrimuseet har dog noget materiale, herunder en stor samling radioer, fjernsyn og cykler.

Vurdering

Hede Nielsens fabrik vidner om en af Horsens' største virksomheder, der har haft stor betydning for byens udvikling. Sammen med Kirks telefonfabrik var Hede Nielsen med til at give Horsens ry som elektronikby. Selve bygningen er et eksempel på industribyggeri af høj kvalitet.

Udpegning og vurdering: Industrimuseet i Horsens.

Opdateret 29. januar 2020