Kulturregion Kulturmetropolen

Aftaleperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2024


Parter

Kulturaftale mellem kulturministeren og Albertslund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde og Rødovre kommuner.

Vision

Visionen for Kulturmetropolen i aftaleperioden 2021-24 er, at kulturregionen bliver endnu mere attraktiv for borgere og kulturelle aktører. Det skal ske ved:   

  • at udvikle kulturtilbud, der øger borgernes livskvalitet ved at danne og udfordre borgerne, uanset om de ofte eller sjældent bruger de eksisterende kulturtilbud eller er aktivt udøvende på kulturområdet
  • at styrke fællesskabet mellem de allerede aktive kulturbrugere og række ud til nye målgrupper
  • at undersøge hvilke effekter indsatsområderne har for den mentale sundhed.

Gennem samarbejdet ønsker Kulturmetropolen desuden at udvikle samarbejder med civilsamfundsaktører, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre kulturaftaler. 

Indsatsområder

Aftalen har tre indsatsområder:

  • Ungeindsatsen
  • Musikindsatsen
  • Kultur- og sundhedsindsatsen 

Kulturaftalen

Hent aftalen (pdf)

Kulturaftalerne vil blive erstattet løbende med underskrevne versioner, når de er tilgængeliggjort for blinde og svagtseende.

Opdateret 13. februar 2023

Nyt om kulturregionen