Litteratur om yngre stenalder

Andersen, N.H., 1979. To grave fra tidlig enkeltgravskultur i Sarup. Fynske Minder 1978, 7-16. (RI)

Andersen, N.H., 1997. Sarup vol. 1, The Sarup Enclosures. The Funnels Beaker Culture of the Sarup site including two causewayed camps compared to the contemporary settlements in the area and other European enclosures. Jutland Archaeological Publications XXXIII: 1. Århus. 1997. (GG,LK,NA)

Andersen, N.H., 1999. Sarup vol. 2 og 3, Saruppladsen. Jutland Archaeological Publications XXXIII: 2 & 3. Århus 1999.(GG,NA)

Andersen, N. H., 2000. Kult og Ritualer i den ældre bondestenalder. Kuml 2000, 13-57. (GG)

Andersen, N. H., 2009. Sarupområdet på Sydvestfyn i slutningen af 4. Årtusinde f. Kr. I: Schülke, A. (red.), Plads og rum i Tragtbægerkulturen. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København. 25-44. (GG)

Andersen, N.H., 2012-13. Frydenlund I. FHM 5025. Statusrapport. (IKK)

Andersen, N. H., 2013. Die Grabenanlage von Sarup (Dänemark). I: Meller, Harald (ed.), 3300 BC Mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt. Halle, Saale. 222-229. (GG)

Andersen, N.H., 2013. A view from Denmark. I: M. O`Sullivan, C. Scarre and M. Doyle (red.) Tara - from the past to the future. Towards a new research agenda. Dublin, Wordwell Ltd. 515 - 526. (NA)

Andersen, N.H., 2014 a. Causewayed enclosures in Northern and Western Europe. I: Fowler, C., Harding J., Hofmann D. (red.) The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Oxford University Press. Oxford. Online publication Apr 2014. (NA)

Andersen, N.H., 2014 b. Anmeldelse af : Whittle, A., Healy, F. and Bayliss, A., 2011. Gathering Time. Dating the Early Neolithic Enclosures of Southern Britain and Ireland. Oxbow Books. Oxford. European Journal of Archaeology 17 (3) 2014, 555-561.(NA)

Andersen, S.H. & Johansen, E., 1992. An Early Neolithic Grave at Bjørnsholm, North Jutland. Journal of Danish Archaeology, Vol. 9, 1990, 38-58. (IKK)

Andresen, S.T., 2012. Gammeltoft Odde - en kultisk samlingsplads ved Filsø fra bondestenalderen. Opdatering - Årbog for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2012. 202-210. (LK)

Axelsson, T. & Strinnholm, A., 2003. Beads of Belonging and Tokens of Trust. Neolithic Amber Beads from Megaliths in Sweden. I: C.W. Beck, I. B. Loze and J. M. Todd (eds), Amber in Archaeology. Proceedings of the Fourth International Conference on Amber in Archaeology, Talsi, 2001. Riga. Institute of the History of Latvia Publishers, 116-125. (GG)

Bagge & Kaelas 1950, 1952. Die Funde aus Dolmen und Ganggräber in Schonen, Schweden I, II. Stockholm. (GG)

Bakker, J.A. 1992: The Dutch Hunebedden. Megalithic Tombs of the Funnel Beaker Culture. International Monographs in Prehistory. Archaelogical Series 2. Ann Arbor, Michigan. (TD)

Beck, Bagge og Kaelas M.R., 2014. Højensvej Høj 7. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 2011-12.(IK)

Beck, M. R., 2013. Højensvej Høj 7 - en tidligneolitisk langhøj med flere faser. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2011-12, 33-95. (IKK)

Becker, C.J., 1938. Enkeltgravskulturen paa de danske Øer. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1936. 145-231. (RI)

Becker, C. J., 1951. Den grubekeramiske Kultur i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1950. 153-274. (RI,LK)

Becker, C. J., 1954. Die mittel-neolitischen Kulturen in Südskandinavien. Acta Archaeologica 25. 49-150. (GG)

Becker, C.J. 1960. Stendyngegrave fra mellem-neolitisk tid. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1959, 1-90.

Becker, C.J. 1963. Kompliceret jordfæstelse. Skalk 1963, 3, 3-7.

Becker, C.J. 1967. Gådefulde jyske stenaldergrave. Nationalmuseets Arbejdsmark 1967, 19-30.

Berggren , Å. & Brink, K. 2010: För levande och döda - begravningsritual och social identitet i yngre stenålder, in N. Nilsson & E. Rudebeck (red.) Arkeologiska och förhistoriska världar. Fält , erfarenheter och stenåldersboplatser i sydvästra Skåne. Malmöfynd 19; Malmö, Malmö Museer. 252-308. (RI)

Brink, K., 2009. I palissadernas tid. Om stolphål och skärvor och sociala relationer under yngre mellanneolitikum. (Malmöfynd 21; Malmö, Malmö Museer). (RI)

Björhem, N. & Säfvestad, U., 1989. Fosie IV. Byggnadstradition och bosättningsmönster under sen-neolitikum. Malmöfynd 5. Malmö (Malmö Museer). (TS)

Boas, N. A., 1993. Late Neolithic and Bronze Age Settlements at Hemmed Church and Hemmed Plantation. Journal of Danish Archaeology vol. 10, 1991. 119-135. (TS)

Brandt, G. m.fl., 2013. Ancient DNA Reveals Key Stages in the Formation of Central European Mitrochondrial Genetic Diversity. Science 342, 2013. 257-261. (LK)

Burenhult, G., 1973. En Långdös vid Hindby Mosse. Malmöfynd 2. Malmö. (GG, NA)

Burenhult, G., 1981. Stenåldersbilder. Stockholm. (GG) Chapman, J., 2000. Fragmentation in Archaeology: People, Places, and Broken Objects. Routledge, London. (GG)

Chapman, J. & Gaydarska, B., 2006. Parts and wholes. Fragmentation in prehistoric context. Oxford. Oxbow books. (GG)

Christiansen, D. & Stummann Hansen, S., 1988. Kokkedal Station. AUD 1988 nr.11.

Davidsen, K., 1973. Neolitiske lerskiver belyst af danske fund. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 5 - 72. (GG)

Davidsen, K., 1978. The Final TRB Culture in Denmark. A Settlement Study. Arkæologiske Studier vol. V. København. (GG)

Dehn, T., 2015. The megalithic construction process and the Building of passage graves in Denmark. In Laporte, L. and Scarre, C. (eds.) The Megalithic Architectures of Europe. p. 59-68. Oxbow Books (TD)

Dehn, T., & Hansen, S. I., 2006. Megalithic architecture in Scandinavia. I: Laporte, L., Joussaume, R. and Scarre, C. (red.), Origin and development of the megalithic monuments of Western Europe, p. 39-61. Bougon: Musée de Bougon. (TD)

Dehn, T., Hansen, S. & Kaul, F., 1995, Kong Svends Høj. Restaureringer og undersøgelser på Lolland 1991. København. Nationalmuseet, Skov- og Naturstyrelsen. (GG)

Dehn, T., Hansen, S.I. & Kaul, F., 2000. Klekkendehøj og Jordehøj. Restaureringer og undersøgelser 1985-90. Stenaldergrave i Danmark Bind 2. Skov- og Naturstyrelsen, Nationalmuseet. København. (NA)

Dehn, T., Hansen, S. I. & Westphal, J., 2013. Restoration of megalithic tombs in Denmark. I: Bergerbrant, S. and Sabatini, S. (eds.), Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen, 695-702. BAR International Series 2508. (TD)

Dibbern, H., 2012. Das Albersdorfer Grabenwerk - eine mehrphasige Anlage mit ritueller Funktion. I: Hinz, M. und Müller, J. (red.), Siedlung, Grabenwerk, Grosssteingrab. Studien zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt der Trichterbechergruppen im nördlichen Mitteleuropa. Schwerpunktprogramm 1400. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung Band 2. Bonn. 271-295.(LK)

Ebbesen, K., 1974. Tragtbægerkulturens trommer. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1972, 187-194. (GG)

Ebbesen, K. 1975. Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln. Akademisk Forlag. København. (GG)

Ebbesen, K., 1978. Tragtbægerkultur i Nordjylland. Akademisk Forlag. København. (GG)

Ebbesen, K. 1979a, Stordyssen i Vedsted. Studier over tragtbægerkulturen i Sønderjylland. Akademisk Forlag. København. (GG)

Ebbesen, K. 1979b, Stenalderlerkar med ansigt. Kuml 1978. 99-115. (GG)

Ebbesen, K. 1995, Die nordischen Bernsteinhorte der Trichterbecherkultur. Praehistorische Zeitschrift 70: 32-89. (GG)

Ebbesen, K. 2011, Danmarks Megalitgrave. Bind 1.1 og 1.2 Katalogbind 2008. Attika, København. (GG, NA)

Ebbesen, K. & C. U. Larsen, 1980, Askeby-fundet. Tragtbægerkulturens forrådskar. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1978: 45-73. København. (GG)

Eriksen, Palle 1979. Nygårdhøjfeltet. En snes høje fra yngre stenalder. Mark og Montre 1979, s. 5-26. (L+M) Eriksen, P. 1999. Poskær Stenhus. Myter og virkelighed. Moesgård Museum. (NA)

Eriksen, P. & Niels H. Andersen med bidrag af Chris Scarre, 2014, Stendysser. Arkitektur og funktion. Jysk arkæologisk selskab. (GG, NA)

Fabricius, K. 1996. Tragtbægerkulturens mellemneolitiske stendyngegrave, in Stendyngegrave og Kulthuse: Studier over Tragtbægerkulturen i Nord- og Vestjylland, eds. K. Fabricius & C.J. Becker. København: Akademisk Forlag, s. 13-276.

Forssander, J. E. 1936, Skånsk megalitkeramik och kontinentaleuropeisk stenålder. Meddelanden från Lunds Universitets Historiskå Museum. (GG)

Friedrich, S. & V. Hoffmann 2013. Die Rinderbestattungen von Profen - mit Rad und Wagen. In: 3300 BC: Mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt, ed. H. Meller. Mainz: Nünnerich-Asmus Verlag, s. 83-84. Furholt, M.: Uptending a "Totality": Re-evaluating Corded Variability in Late Neolithic Europe. Proceedings of the Prehistoric Society 80, 2014, 1-20. (LK)

Gebauer, A. B. 1979, Mellemneolitisk Tragtbægerkultur i Sydvestjylland. En analyse af keramikken. Kuml 1978: 117-158. (GG) Gebauer, A. B. 1988, Stylistic variation in the pottery of the Funnelbeaker Culture. I: Madsen, T. (ed.), Multivariate Approaches in Scandinavian Archaeology. Aarhus University Press: 91-117. (GG)

Geschwinde, M. & Raetzel-Fabian, D., 2009. EWBSL. Eine Fallstudie zu den jungneolithischen Erdwerken am Nordrand der Mittelgebirge. Beiträge zur Archäologie in Niedersachsen Band 14. Rahden.(LK,NA)

Gebauer, A. B. in prep. The Tustrup Mortuary house. An analysis of the ceramic depositions and use of the house. (GG)

Glob, P. V. 1945: Studier over den jyske Enkeltgravskultur. Aarbøger fornordisk Oldkyndighed og Historie 1944, 1-283. (RI) Glob, P.V., 1975. De dødes lange huse. Skalk 1975/6, 10-14. (IKK)

Grefen-Peters, S. 2009. Die Knochenfunde aus den Erdwerken. I: Geschwinde, M. and Raetzel-Fabian, D., (red.) EWBSL. Eine Fallstudie zu den jungneolithischen Erdwerken am Nordrand der Mittelgebirge. Beiträge zur Archäologie in Niedersachsen, Band 14. Rahden, pp. 265-316.(NA)

Grundvad, L. 2015 (in press). Dybe gravlignende anlæg fra sen yngre stenalder. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig 15, 2014. (L+M)

Gyldion, Aa., J. Jeppesen & C. Lindblom 2004. Oldtiden på vej mellem Riis og Ølholm. En række arkæologiske undersøgelser, foretaget i forbindelse med Vejdirektoratets etablering af Riis-Ølholm vejen. Vejle. (s. 23 ff.) (GM, IKK)

Hage, F., 2012. Das trichterbecherzeitliche Grabenwerk von Büdelsdorf LA 1. In: Proceedings of the conference "Salzmünde - Regel oder Ausnahme?" Halle/Saale, 18.-20. Oktober 2012, in press. (LK)

Hansen, K. M., 1996. Jættestuetomt ved Stensved. Megalitgrave i Sydsjælland. Kulturhistoriske Studier. Sydsjællands Museum. Vordingborg. 7-40. (NA)

Hansen, P. V. & Madsen, B., 1983. Flint Axe Manufacture in the Neolithic. An Experimental Investigation of a Flint Axe Manufacture Site at Hastrup Vænget, East Zealand. Journal of Danish archaeology 1983. 12-31. (EAa)

Hodder, I., 1982. Sequences of structural change in Dutch Neolithic. I: Hodder, I. (red.)Symbolic and Structural Archaeology. Cambridge University Press. 162 - 177. (GG)

Holten, L., 1997. Religiøs Praksis. Kaos eller organiseret uorden? Dødekult i tragtbægerkultur belyst udfra megalitgrave. Prisopgavebesvarelse. Københavns Universitet. Det humanistiske Fakultet. Institut for Arkæologi & Etnologi. (GG)

Holten, L. 2000, Death, Danger, Destruction and Unintended Megaliths: an Essay on Human Classification and its Material and Social Consequences in the Neolithic of South Scandinavia. I: Ritchie, A. (red): Neolithic Orkney in its European Context: 287-298. McDonald Institute Monographs. Oxbow books, Oxford. (GG)

Holten, L., 2009. Åbninger til en anden virkelighed. Megalitanlæg som mediatorer mellem her og hisset. Doorways to another reality. Megalithic monuments as Mediators between here and hereafter. I: Schülke, A. (red.), Plads og rum i Tragtbægerkulturen. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København. 159-177. (GG)

Holst, M. K., 2006. Tårup. A round Dolmen and its secondary burials. Journal of Danish Archaeology 14. 7-22. (GG) Hårdh, B., 1986. Ceramic decoration and social organization. Regional variations seen in material from south Swedish passage-graves. Scripta Minora 1985-1986: 1. Stockholm. (GG)

Hårdh, B., 1990. Patterns of deposition and settlement. Studies on the megalithic tombs of West Scania. Scripta Minora 1988-1989 2. Stockholm. (GG)

Iversen, R. , 2010. In a World of Worlds. The Pitted Ware Complex in a large Scale Perspective. Acta Archaeologica 81. 5-43. (LK)

Jensen, H. J., 1994. Flint tools and Plant Working, Hidden Traces of Stone Age Technology. Århus University Press, Århus. (GG)

Jensen, H. J. & Gebauer, A. B., in prep. Flækker for de døde?- Slidsporsanalyse af flækker fra jættestue ved Lønt. (GG)

Johansen, K.F., 1917. Jordgrave fra Dyssetid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1917, 131-147. (IKK)

Johannsen, N.N. & S. Laursen 2010. Routes and Wheeled Transport in Late 4th-Early 3rd Millennium Funerary Customs of the Jutland Peninsula: Regional evidence and European context. Praehistorische Zeitschrift 85, 15-58

Johannsen, N.N. & M. Kieldsen 2014. En stendyngegrav ved Kvorning: fund, kontekst og betydning. Kuml 2014, 7-26.

Johannsen, N.N., S.K. Nielsen & S.T. Jensen in press. North-western Jutland at the dawn of the 3rd millennium: navigating life and death in a new socioeconomic landscape? In: Transitional Landscapes? Spatial Patterns, Standardised Burials, and Intensified Communication in the 3rd Millennium cal. BC in Europe, eds. J. Czebreszuk, M. Furholt, R. Grossmann & M. Szmyt. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Bonn.

Jørgensen, E., 1977, Hagebrogård- Vroue - Koldkur. Neolitische Gräberfelder aus Nordwest-Jütland. Arkæologiske Studier vol. IV. København. (GG)

Jørgensen, E., 1977. Brændende langdysser. Skalk 1977/5, 7-13. (IKK) Jørgensen, E., 1988. Fire storstensgrave i en højtomt ved Lønt. Om en gammelkendt stenalderlokalitet i ny belysning. Nationalmuseets Arbejdsmark. 195-208. (GG)

Jørgensen, E., 1988a. Stengravens fire trin. Skalk 1988 vol. 2. 10 - 13. (GG) Jørgensen, E. 1993. Jyske stendyngegrave, in Da klinger i Muld... 25 års arkæologi i Danmark, eds. S. Hvass & B. Storgaard. København /Aarhus: Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab/Jysk Arkæologisk Selskab, s. 112-13.

Jørgensen, E., 2000. Yngre stenalder. I: P. Ethelberg, Erik Jørgensen, Dirk Meyer og David Robinson: Det sønderjyske landbrugs historie: Sten- og Bronzealder. Historisk samfund for Sønderjylland. Haderslev. 63-134. (GG)

Jørgensen, E., 2006. Fra underjordiske dysser til synlige trapezformede anlæg. Om stenaldergravene ved Harreby i Sønderjylland. KUML, 2006, 59-100. (IKK)

Kaul, F., 1988. Neolitiske gravanlæg på Onsved Mark, Horns Herred, Sjælland. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1987. 27-83.

Kaul, F., 1994. Ritualer med menneskeknogler i yngre stenalder. Kuml 1991-1992. 7-52. (GG) Kaul, F., 1995, Ekskurs om pragtbægrene. I: Dehn. T., Hansen, S. & Kaul, F., Kong Svends Høj. Stenaldergrave i Danmark bind I. Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen. 101-107. (GG)

Kaul, F., Nielsen, F. O. & Nielsen, P.O., 2002. Vasagård og Rispebjerg. To indhegnede bopladser fra yngre Stenalder på Bornholm. Nationalmuseets Arbejdsmark 2002. 119-138. (RI)

Karsten, P., 1994. Att kasta yxan i sjön. En studie over rituell tradition och forandring utifrån skånska neolitiska offerfynd. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8, No. 23. Stockholm. (GG)

Kempfner-Jørgensen & Watt, M., 1985.Settlements Sites with Middle Neolithic Houses at Grødby, Bornholm. Journal of Danish Archaeology 4. 87-100. (RI)

Kjærum, P., 1969. Recension: Strömberg, M. 1968, Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8, No. 7. Lund. Fornvännen h. 3, 1969. (GG)

Kjærum, P., 1970. Jættestuen Jordhøj. Kuml 1969. 9-66. (GG)

Kjærum, P., 1977. En langhøjs tilblivelse. Antikvariske Studier 1. 19-21. (GG) Klassen, L., 2014. Along the Road. Aspects of causewayed Enclosures in South Scandinavia and Beyond. Århus.(LK)

Klatt, S., 2009. Die neolithischen Einhegungen im westlichen Ostseeraum. Forschungsstand und Forschungsperspektiven. I: Terberger, T. (red.) Neue Forschungen zum Neolithikum im Ostseeraum. Archäologie und Geschichte im Ostseeraum 5. Rahden. 7-134.(LK)

Koch, E., 1998. Neolithic Bog Pots from Zealand, Møn, Lolland and Falster. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab. København. (GG)

Koch, J. & Gebauer, A. B.,1976, En dysse fra Aal sogn - om anlægget og dets keramik. Mark og Montre 1976. 12-24. (GG)

Kristensen, I. K., 1991. Storgård IV. An Early Neolithic Long Barrow near Fjelsø, North Jutland. Journal of Danish Archaeology 1989 vol. 8. (IK, GG)

Kristensen, I.K., 2009. Volling ligger i Salling - om lerkar og gravanlæg fra den tidlige bondestenalder. Skive Jul 2009, 67-70. (IKK)

Kristiansen, A.M., 1998. Langhøjen ved Rokær. I Hvass, S. (red): Vor skjulte kulturarv), 44-45. (IKK)

Larsson, L., 2000. The Sun from the Sea - Amber in the Mesolithic and Neolithic of Southern Scandinavia. I: Butrimas, A. (red.). Baltic Amber, Proceedings of the International Interdisciplinary Conference: Baltic Amber in Natural Sciences, Archaeology and Applied Arts. Vilnius: Acta Academiae Artium Vilnensis 21. 65-75. (GG)

Lidén, K. & Eriksson, G., 2007. Walking on the wild side: on cultural diversity and the Pitted Ware Culture along the Swedish east coast during the Middle Neolithic. I: Larsson, M. & Pearson, M.P. (red.). From Stonehenge to the Baltic: Living with cultural diversity in the third millennium. BAR International Series. vol. 1692. 1-9. (LK)

Liversage, D., 1983. Træbyggede grave fra den ældste bondestenalder. Udgravninger ved Lindebjerg. Nationalmuseets Arbejdsmark, 5-16. (IKK)

Liversage, D., 1992. Barkær. Long Barrows and Settlements. Arkæologiske Studier IX, Akademisk Forlag, København. (GG & IKK)

Lützau Pedersen, S. & Witte, F., 2012. Langelandsvej i Starup - en ceremoniel samlingsplads fra bondestenalderen. I: S.Å. Karup, S.Å., Madsen, L.S. og Rønne, B.V. (red.). Langs Fjord og Dam. Lokalhistorie omkring Haderslev. Haderslev, 77-88. (LK)

Madsen, T. 1976. Stendyngegrave ved Fjelsø. Kuml 1975, 73-82. Madsen, T., 1977. Jættestuen Hørret Skov I. Et nyt fund af fodskåle med massiv midtdel. Kuml 1976. 65-94. (GG)

Madsen, T. ,1979. Earthern Long Barrows and Timber Structures: Aspects of the Early Neolithic Mortuary Practice in Denmark. Proceedings of the Prehistoric Society 45. 301-320. (IK, GG)

Madsen, T., 1986, Nr. 289. Nørremarksgaard. AUD 1985, 116. København.(GG) Madsen, T., 2009. Aalstrup - en boplads og systemgravsanlæg ved Horsens Fjord. I: Schülke, A. (red.), Plads og rum i tragtbægerkulturen. Bidrag fra Arbejdsmødet på Nationalmuseet, 22. september 2005. Nordiske Fortidsminder Serie C Bind 6. København, 105-138.(KL)

Madsen, T. & Petersen, J.E., 1984. Tidligneolitisk anlæg ved Mosegården. Kuml 1982-83, 61-132. (IKK)

Makilam, 2007. Die Magie kabylischer Frauen und die Einheit einer traditionellen Berbergesellschaft. Bremen. (NA)

Malmer, M.P., 2002. The Neolithic of South Sweden. TRB, GRK, and STR. Stockholm.(LK)

McKinley, J., 2008. Human remains and diet. I: Mercer, R. and Healy, F. (red.), Hambledon Hill, Dorset, England. Excavation and survey of a Neolithic monument complex and its surrounding landscape. English Heritage, Archaeological Report. Swindon, 477-535. (NA)

Mellar, H. & A. Stadelbacher 2013. Einleitung zur Ausstellung. I: H. Mellar (red.) 3300 BC Mysteriöse Steinzeittote und Ihre Welt. Halle. 18-21. (NA)

Mercer, R.J. & Healy, F., 2008. Hambledon Hill, Dorset, England. Excavation and survey of a Neolithic monument complex and its surrounding landscape. English Heritage. Archaeological Report. Swindon. (NA)

Midgley, M.S., 1985. The Origin and Function of the Earthern Long Barrows of Northern Europe. BAR International Series 259. (IKK)

Midgley, M. S., 2008. The Megaliths of Northern Europe. London: Routledge. (GG)

Müller, J. & Staude, K., 2012, Typologien, Vertikalstratigraphien und absolutchronologische Daten: Zur Chronologie des nordwestmecklenburgischen Trichterbecherfundplatzes Triwalk. I: Hinz, M. und Müller, J. (red.), Siedlung, Grabenwerk, Grosssteingrab. Studien zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt der Trichterbechergruppen im nördlichen Mitteleuropa. Schwerpunktprogramm 1400. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung Band 2. Bonn, 35-59. (LK)

Nielsen, N., 2003, Ormslev-dyssen - en dysse uden høj? Kuml. 125-156.(GG)

Nielsen, P. O., 1977. Die Flintbeile der frühen Trichterbecherkultur in Dänemark. Acta Archaeologica vol. 48. 61-138. (GG)

Nielsen, P. O., 1981. Stenalderen. Bondestenalderen. Danmarkshistorien. Sesam.(GG)

Nielsen, P.O., 1997. De ældste langhuse. Fra toskibede til treskibede huse i Norden. Bebyggelseshistorisk Tidsskrift no. 33. s. 9-30. (AR + LS, TS)

Nielsen, F. O. & Nielsen, P.O. 1985: Middle and Late Neolithic Houses at Limensgård, Bornholm. A preliminary Report. Journal of Danish Archaeology 4. 101-114. (RI)

Nielsen, P. O. & Nielsen, F.O. et al. 2014: Solstensøen. På sporet af Bornholms bondestenalder. Bornholms Museum, Nationalmuseet og Wormianum. Rønne.

Nielsen, S.V. 1952. Stendyngegrave fra jættestuetid. Kuml 1952, 109-18. Nilsson, M.-L. & L. Nilsson. 2003. Ett källsprång i Saxtorp. I: Svensson, M. 2003 (red.). I det neolitiska rummet. Riksantikvarieämbetet. (EAa)

Noble, G. & Brophy, K., 2011. Big Enclosures: The Later Neolithic Palisaded Enclosures of Scotland in their Northwestern European Context. European Journal of Archaeology, 14 (1-2). 60-87. (RI)

Nordmann, C. A., 1917a. Studier öfver gånggriftkulturen i Danmark. Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1917. 221-332. (GG)

Nordmann, C. A., 1917b. Jættestuer i Danmark. Nye Fund. Nordiske Fortidsminder II.2 København.(GG,NA)

Pedersen, Vibeke Juul & Hans Rostholm 2006. Lægdsgård og Skovby Sydøst. Gådefulde, dybe nedgravninger fra oldtiden. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2006, s. 35-52. (L+M)

Petersen, P. V., 1993. Flint fra Danmarks Oldtid. Høst og Søns forlag. København.(GG,RI)

Petersen, S. L. & Witte, W., 2012. Langelandsvej i Starup - en ceremoniel samlingsplads fra bondestenalderen. I: :Langs Fjord og Dam. Forlaget Gammelting, Haderslev. 77-88. (NA)

Piggott, S. 1968. The Earliest Wheeled Vehicles and the Caucasian Evidence. Proceedings of the Prehistoric Society 34, 266-318.

Rasmussen, L.W., 1991. Kainsbakke, en kystboplads fra yngre stenalder. I: Rasmussen, L.W. & Richter, J. (red.),Kainsbakke. Grenå. 1-69. (LK)

Rasmussen, U., 2012. Lystrup Østergård. En værkstedsplads fra yngre stenalder. Kuml: 9-73. (EAa)

Ravn, M., 2008. The early Neolithic Volling site of Kildevang - its chronology and intra-spatial organisation. Berichte der Römisch-Germanischen Kommission 89. 2008. 135-163. (LK)

Rice, P., 1987. Pottery Analysis. A sourcebook. Univ. Chicago press. Chicago/London. (GG)

Richter, J.: Kainsbakke. Aspects of the paleoecology of neolithic man. I: Rasmussen, L.W. & Richter, J. (red.), Kainsbakke. Grenå 1991. 71-127. (LK)

Rønne, P. 1979. Høj over høj. Skalk 1979/5, 3-8. (IKK)

Sarauw, T., 2006a. Bejsebakken. Late Neolithic Houses and Settlement Structure. Nordiske Fortidsminder Serie C. (TS)

Sarauw, T., 2008a. Early Late Neolithic dagger production in northern Jutland: marginalised production or the source of wealth? Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 87, 2006. 215-272. (TS)

Sarauw, T., 2008b. On the Outskirts of the European Bell Beaker Phenomenon. The settlement of Bejsebakken and the social organisation of Late Neolithic societies. Offa Bücher 84. 83-125. (TS)

Schwabedissen, H., 1953. Fruchtschalen aus Schleswig-Holstein und ihre Zeit. Offa Bd. 12. Neumünster. (GG)

Seidel, U., 2008. Die Michelsberger Erdwerke im Raum Heilbronn. Materialhefte Zur Archäologie Baden-Württembergs 81/1-3. Stuttgart. (LK)

Skoglund, P. m.fl., 2012. Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe. Science, 336 (6080), 466-69. (RI)

Skousen, H., 2008. Arkæologi i lange baner. Højbjerg. (EAa) Skaarup, J., 1975. Stengade. Ein langeländischer Wohnplatz mit Hausresten aus der frühneolitischen Zeit. (IKK)

Skaarup, J., 1985. Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing.(GG,NA,RI, IKK)

Skriver, C., 2011. De dødes flækker. Kuml 2011. 39-59. (GG) Sterum, N. 1983. Surløkke 3. Sønderjysk Månedsskrift 2, 33-40. (IKK)

Stidsing, R. 1989. Stendyngegrave ved Ø. Tørslev grusgrav. Arkæologiske fund, Kulturhistorisk Museum, Randers: Virksomhed og resultater 1987-88, 38-51.

Strömberg, M., 1968. Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen. Lund. (GG,NA)

Strömberg, M., 1971. Die Megalithgräber von Hagestad. Zur Problematik von Grabbauten und Grabriten. Acta Archaelogica Lundensia. Ser. In 8, No. 9, 351. Lund. (GG, NA)

Stürup, B., 1966: En ny Jordgrav fra tidlig-neolitisk tid. KUML 1965, 13-34. (IKK)

Svensson, M., 2002. Palisade Enclosures - The Second Generation of Enclosed Sites in the Neolithic of Northern Europe. I: A. Gibson (red.) Behind Wooden Walls: Neolithic Palisaded Enclosures in Europe. BAR International Series, 1013. Oxford. 28-58. (RI)

Thomsen, L. G., 2002. Sidegevinst. Skalk 2, 30-32. (RI)

Thorvildsen, K., 1940. Jordgraven fra Volling. I Norling-Christensen & Glob, P.V. (reds.). Fra Danmarks Ungtid, 42-52. (IKK).

Thorvildsen, K., 1946. Grønhøj ved Horsens. Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1946. 73-94.(GG)

Tilley, C., 1996. An Ethnography of the Neolithic. Early prehistoric societies in southern Scandinavia. Cambridge University Press. (GG)

Wahl, J., 2008. Profan oder kultisch - bestattet oder entsorgt? Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Heft 81/3. Stuttgart. 703-848. (NA)

Whittle, A., Healy, F. & Bayliss, A., 2011. Gathering Time. Dating the Early Neolithic Enclosures of Southern Britain and Ireland. 2 vol. Oxford. (LK)

Whittle, A., Pollard, J., & Grigson ,C., 1999. The harmony of symbols. The Windmill Hill causewayed enclosure, Wiltshire. Cardiff Studies in Archaeology. Oxford.(NA)

Winther, J., 1935. Troldebjerg. En bymæssig Bebyggelse fra Danmarks yngre Stenalder 1-2. Rudkøbing. (EAa)

Winther, J., 1943. Blandebjerg. Rudkøbing.(GG)

Opdateret 22. november 2019