Information til myndigheder

- om beskyttede fortidsminder.

Udpegning af beskyttede fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen varetager opgaven med at fredningsvurdere og beskytte fortidsminder.
Læs om udpegning

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring beskyttede fortidsminder.
Hent information beskyttelseslinjen for fortidsminder

Pleje af beskyttede fortidsminder

Med ordet ”pleje” forstår man i fortidsminde-sammenhæng vegetationspleje.
Læs om pleje af fortidsminder

Tilsyn og håndhævelse

Myndighedernes tilsyn og håndhævelse af regler om beskyttede fortidsminder
Læs om tilsyn og håndhævelse af reglerne