Classensgade 7

Classensgade 7, baghuset, Københavns Kommune

Baghuset i Classensgade 7 er en af de mange værkstedsbygninger, der blev opført på Københavns gamle demarkationsterræn i anden halvdel af 1800-tallet. Demarkationsterrænet var en del af byens befæstning, men blev i 1852 frigivet til bebyggelse. På det tidligere militære område opstod herefter kvarterer med både boliger og mindre fabrikker.

Baghuset i Classensgade 7 blev opført i 1879 for gulvlistefabrikant Christian Nielsen og har siden huset mange forskellige håndværks- og industrivirksomheder. I dag er der autoværksted og kunstneratelierer.

Bygninger og anlæg

Baghuset vidner klart om at være opført som fabriksbygning. Der er mange store vinduer, som giver dagslys til arbejdet, mange døre, store portåbninger og et hejseværk.

Baghuset er i alt 14 fag bredt, men fremstår som opdelt i to, fordi den vestre del blev forhøjet i 1913.

Østre del
Den østre del af bygningen er syv fag bred og opført i to etager med yderligere en etage under det skrå skiferdækkede sadeltag. Det vestligste fag, der opleves som midten af bygningen, har en portåbning i niveau med gården. På de to etager derover findes to dobbeltdørsåbninger beregnet til ud- og indførsel af materialer. Øverst er en kvist kronet af en trekantfronton med en lossebom. Hele hejseværket med håndsving, hjul og hejsekrog til håndtering af gods er bevaret på bygningens forside.

Vestre del
Den vestre del af bygningen er ligeledes syv fag bred, men det vestligste fag er blændet. Bygningen blev i 1913 forhøjet til fire etager, hvoraf den øverste er en stejl skiferdækket mansard med syv vinduer. I gårdniveau findes to rundbuede porte. I forlængelse af vestgavlen og rundt om til bagsiden af bygningen findes en skorsten forstærket med tre jernbånd.

Arkiv

Københavns Kommunes byggesagsarkiv indeholder oplysninger om baghuset.

Vurdering

Baghuset i Classensgade 7 er et typisk eksempel på de mange mindre baggårdsindustrier, der opstod i brokvartererne i perioden ca. 1880-1950. Huset er et af få tilbageværende, der stadig benyttes til erhverv, og er for nylig restaureret med respekt for bygningens oprindelige udtryk.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019