Puljer

På denne side finder du en liste over de åbne puljer under Creative Europe.

Herunder kan du se detaljerne for de forskellige puljer samt finde links til at ansøge de åbne puljer.

Her kan du finde puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Du finder også den såkaldte "kaskadestøtte": Puljer finansiereret af Creative Europe, der administreres af eksterne organisationer. Disse er ofte mindre og mere tilgængelige at søge. 

Kulturpuljer

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner og mindre grupper

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner og mindre grupper

Ansøgningsfrist: Månedlige ansøgningsfrister indtil 31. maj 2024

Det kan være en fordel at søge tidligst muligt, da der ofte er flere ansøgere og øget konkurrence ved de sidste frister.

Programmet administreres af Goethe-Instituttet og søges via deres ansøgningsportal, GAP

Læs puljebeskrivelsen fra Europa-Kommissionen her (engelsk)

Se også denne two-pager om puljen

Om programmet

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene.

Puljen er den eneste i Creative Europe-programmet, der kan søges af enkeltpersoner.

Fakta om puljen

Puljen støtter kunstnerisk og faglig udveksling, hvor enkeltpersoner eller mindre grupper rejser til et andet Creative Europe-land for at samarbejde med en værtspartner.

 1. Rejser for individuelle kunstnere og kulturprofessionelle på 7-60 dage
 2. Rejser for grupper på maks. 5 personer på 7-21 dage

Culture Moves Europe dækker fagområderne:

 • Musik
 • Skønlitteratur
 • Arkitektur
 • Kulturarv
 • Design
 • Mode
 • Billedkunst
 • Scenekunst

OBS: Det er kun muligt at få støtte til rejser til lande, der deltager i Creative Europe-programmet. Dvs. lande i EU samt på denne liste

Det er en forudsætning for at få støtte, at ansøger har en samarbejdspartner/vært i destinationslandet.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af enkeltpersoner eller mindre grupper på op til 5 personer. Både kunstnere og folk, der arbejder med kunst og kultur inden for et af ovenstående fagområder kan få støtte.
 • Ansøgere skal være bosiddende i et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste

Yderligere information og hjælp

OBS: Culture Moves Europe administreres af Goethe-Institut Bruxelles på vegne af Europa-Kommissionen. Goethe-Instituttet står for evaluering og bevilling af tilsagn og afholder løbende online infosessions for ansøgere.

Se denne two-pager med grundlæggende information om puljen

Læs mere om puljen:

Følg Culture Moves Europes kanaler og lær mere:

Ugentlig webinar
Hver fredag kl. 11.00 holder Culture Moves Europe webinar med mulighed for at stille spørgsmål til puljen. Tilmeld

Du kan kontakte Goethe-Instituttet direkte på culturemoveseurope@remove-this.goethe.de 

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

"Kaskadestøtte"

Finansieret af Creative Europe, men administreret af eksterne parter.

Culture Helps – støtte til ukrainske flygtninge

Culture Helps

Ansøgningsfrist: 21. juni 2024 kl. 22.59

Ansøgningen skal oprettes og indsendes her
Find en guide til ansøgningsformularen her
Læs hele puljebeskrivelsen her (engelsk)

Om puljen

Culture Helps skal hjælpe ukrainske flygtninge med at blive interegreret gennem kultur. Culture Helps administeres af NGO'en Insha Osvita og den internationale organisation zusa

Puljens formål og mål

Puljen støtter projekter, der arbejder med bruge kultur til at integrere ukrainske flygtninge. Projekterne skal understøtte flygtningenes mentale helbred og det er vigtigt, at projekterne involverer familier og børn. Projektets aktiviteter kan eksempelvis være workshops, samskabelsesprocesser, uddannelsesprojekter, kunstterapi eller lignende.

Hvem kan søge?

 • Puljen søges af non-profts eller uafhængige initiativer fra enten Ukraine eller et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Ansøgere skal arbejde med integration af flygtninge gennem kultur, særligt familier og børn.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen

Fakta om puljen

 • Projekterne kan søge om mindst 2.000 EUR og maks. 5.000 EUR
 • Aktiviteterne skal finde sted mellem 15. august og 15. november 2024
 • Ansøgningen skal indsendes på engelsk eller ukrainsk

Tidslinje

 • 30. april 2024: Puljeåbning
 • 21. juni 2024: Ansøgningsfrist
 • 31. juli 2024: Ansøgere får svar
 • 15. august -15. november 2024: Projektets aktiviteter kan finde sted

Ansøgningen skal indeholde

Yderligere information og hjælp

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

LIVEMX - Støtte til livemusiksektoren

Ansøgningsfrist: 24. juni 2024 kl. 23.59

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem LIVEMX’ ansøgningsportal
Læs hele puljebeskrivelsen fra LIVEMX her (engelsk)

Om puljen

LIVEMX’ pulje skal styrke det europæiske musikliv og gøre det mere bæredygtigt og inkluderende gennem bl.a. kapacitetsopbygning inden for områderne:

 • Musikeksport
 • Spillesteder
 • Digital brug

Puljens formål og mål

Puljen støtter projekter, der forsøger at løse aktuelle udfordringer for musikbranchen inden for områderne musikeksport, spillesteder og digital brug.

Projekterne kan eksempelvis inkludere opkvalificering og kapacitetsopbygning, innovative og samarbejdsbaserede løsninger på de skitserede problemstillinger, udvikling af nye metoder ol.

Der lægges vægt på, at projekternes resultater kommer musiklivet i Europa til gode på tværs af landegrænser – eksempelvis ved at udvikle løsninger, der kan skaleres og overføres til andre lande eller ved at stille resultaterne til rådighed for den bredere, europæiske musiksektor.

Fakta om puljen

 • Der kan søges om et fast beløb på hhv. 20.000 EUR, 40.000 EUR eller 60.000 EUR
 • Projektet kan vare enten 10, 11 eller 12 måneder
 • LIVEMX finansierer 100 % af projektets budget
 • Projektet skal være afviklet senest 31. august 2025
 • Ansøgningen skal skrives på engelsk

Hvem kan søge?

 • Puljen søges af en enkelt organisation
 • Den ansøgende organisation skal have eksisteret juridisk i min. 1 år ved ansøgningsfristen
 • Ansøger skal være aktiv inden for den pågældende sektor (musikeksport, spillesteder, digitale løsninger på musikområdet)
 • Ansøger skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Tidslinje

 • 29. april 2024: Puljeåbning
 • 24. juni 2024: Ansøgningsfrist
 • juni-august 2024: Evaluering af ansøgninger
 • 12. august 2024: Ansøgere får svar
 • 1. september-1. november 2024: Startdato

Yderligere information og hjælp

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

Tværsektorielle puljer (Cross-sector)

Der er på nuværende tidspunkt ingen åbne puljer i det tværsektorielle delprogram.


 

Hjælp til at søge og forstå ansøgningsportalen

Videoguides 

Forstå ansøgningsportalen samt de begreber og logikker, I vil møde, når I forbereder jeres ansøgning.

Ressourcebank

I ressourcebanken har vi samlet FAQ, EU-ordborg, guides, tips og værktøjer der kan være nyttige i din ansøgningsprocess.

Sådan søger du om støtte

Her finder du information om de forskellige skridt og tekniske begreber i ansøgningsprocessen.

Find partnere

På denne side kan du finde udenlandske partnere gennem vores partnersøgningsværktøj.

Opdateret 13. maj 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Se alle EU's støttemuligheder for kultur

CulturEU viser alle de forskellige støttemuligheder, EU har for kulturprojekter – i og uden for Creative Europe-programmet.

Gå til CulturEU