Puljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

Herunder kan du se detaljerne for de forskellige puljer samt finde links til at ansøge de åbne puljer.

Du finder både puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Alle Creative Europe-projekter skal i deres projektdesign forholde sig til ligestilling mellem kønnene og bæredygtighed, uanset hvad de ellers handler om.

OBS

Med undtagelse af Culture Moves Europe kan enkeltpersoner ikke ansøge om midler hos Creative Europe.

Kulturpuljer

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner (og mindre grupper)

Løbende ansøgningsfrister frem til 31. maj 2023

Programmet administreres af Goethe-Instituttet og søges via deres ansøgningsportal, GAP
Se hele puljebeskrivelsen fra Goethe-Instituttet her (engelsk)

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene.

Det er den eneste pulje i Creative Europe-programmet, der kan søges af enkeltpersoner.

Programmet støtter:

Programmet støtter kunstnerisk og faglig udveksling, hvor enkeltpersoner eller mindre grupper rejser til et andet Creative Europe-land for at samarbejde med en værtspartner.

 1. Rejser for individuelle kunstnere og kulturprofessionelle på 7-60 dage
 2. Rejser for grupper på maks. 5 personer på 7-21 dage

Programmet dækker områderne musik, skønlitterær oversættelse, arkitektur, kulturarv, design, mode, billedkunst og scenekunst.

Læs mere om udvekslingsprogrammet på Culture Moves Europes hjemmeside

Culture Moves Europe: Residencies

Ansøgningsfrist: 15. juni 2023

Programmet administreres af Goethe-Instituttet og søges via deres ansøgningsportal, GAP

Se hele puljebeskrivelsen fra Goethe-Instituttet her (engelsk)

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene. (Se også: Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner (og mindre grupper))

Residency-delen af Culture Moves Europe giver støtte til, at værtsorganisationer i Europa kan tilbyde ophold til kunstnere og kulturarbejdere fra andre europæiske lande og territorier i længere perioder.

Puljens formål og mål

Residency-projekterne følger et på forhånd defineret koncept og initieres af en værtsorganisation, der udvælger og inviterer kunstnere og/eller kulturarbejdere til at deltage. Formålet er at samarbejde og udvikle projekter og idéer på tværs af landegrænser.

Ansøger skal vælge 1-2 af følgende mål for projektet:

 1. At udforske: Research og undersøgelser af specifikke temaer eller emner
 2. At skabe: At deltage i samskabelsesprocesser for at udvikle nye værker og kunstneriske outputs
 3. At lære: Kompetenceudvikling gennem uformelle læringsrum eller i samarbejde med specialiserede fagfolk
 4. At forbinde: At udvikle professionelle netværk og møde nye publikummer
 5. At forandre: At bidrage til samfundsudvikling i forlængelse af New European Bauhaus-principperne

Fakta om puljen

 • Puljen søges af værtsinstitutionen og støtter ophold for 1-5 kunstnere og/eller kulturarbejdere inden for sektorerne arkitektur, kulturarv, design, mode, oversættelse af skønlitteratur, musik, scenekunst eller billedkunst
 • Puljen støtter med faste takster for rejse, diæt og ophold hos værtsinstitutionen.
 • Det er muligt at få yderligere tilskud under særlige forudsætninger: Hvis man vælger grøn transport, hvis man har børn, hvis man har et handicap og/eller hvis man kommer fra oversøiske lande og territorier
 • Puljen støtter ikke rejser og ophold, hvor en kunstner skal præsentere eksisterende værker hos værtsinstitutionen (fx en udstilling eller en koncert).

3 typer af residencies

 • Korte residencies: Varighed af 22-60 dage
 • Lange residencies: Varighed af 60-120 dage
 • Udvidede residencies: Varighed af 120-300 dage

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søge af organisationer, der ønsker at blive vært for et residency. Organisationen/institutionen skal have de rette kompetencer og ressourcer til at kunne fuldføre residency’et
 • Ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Ansøgere skal være aktive inden for arkitektur, kulturarv, design, mode, oversættelse af skønlitteratur, musik, scenekunst eller billedkunst
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen

Tidslinje

 • 15. marts 2023: Puljeåbning
 • 15. juni 2023: Ansøgningsfrist
 • Juni-juli 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Ultimo juli 2023: Ansøgere får svar
 • 15. oktober 2013: Frist for at indsende ”Residency info card”
 • Op til 4 uger efter indsendelse af ”Residency info card”: Udformning af kontrakt mellem værtsinstitution og Goethe-Instituttet

Yderligere information og hjælp

Læs mere om Culture Moves Europe på Europa-Kommissionens hjemmeside
Eller på Goethe-Instituttets hjemmeside

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk
Du kan også kontakte Goethe-Instituttet direkte på culturemoveseurope@remove-this.goethe.de

Tværsektorielle puljer (Cross-sector)

Media Literacy

ANSØGNINGSFRIST: 30. marts 2022 kl. 17

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for medieforståelse (”Media Literacy”) støtter projekter, der hjælper borgere til at få en kritisk forståelse for medierne og opbygge færdigheder, så de kan begå sig i en medialiseret verden, hvor misinformation har gode kår.

Puljen støtter

Projekter skal adressere mindst 2 af de følgende emner:

 1. Best practises: Opskalering, videreudvikling og spredning af innovative medieforståelesprojekter, særligt i forhold til vidensdeling og samarbejde på tværs af grænser
 2. Digitale værktøjer: Udvikling af innovative og interaktive online værktøjer, der hjælper med fx at undgå desinformation
 3. Kritisk bevidsthed: Udvikling af materialer og værktøjer, der giver borgere en kritisk bevidsthed i forhold til medier – og bl.a. gør borgere i stand til at genkende og undgå desinformation
 4. Medielandskab under forandring: Udvikle praksisser, der tager højde for et medielandskab under forandring, herunder AI-genererede nyheder og manipulerende indhold

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes

 • Udvikling/distribution af læringsmateriale på flere sprog, der skal forbedre borgernes evner til at begå sig digitalt
 • Udvikling af undervisningsmateriale og værktøjer for både borgere og undervisere
 • Udvikling af innovative løsninger (fx prototyper) inden for medieforståelse
 • Undervisningsaktiviteter for både borgere og undervisere – herunder udveksling af best practises
 • Offentlige arrangementer og workshops, der arbejder med bevidstgørelse
 • Fællesskabs- og foreningsbaserede initiativer

Fakta om puljen

 • Der kan søges om maks. 500.000 EUR
 • Maks. 70 % medfinansiering fra EU
 • Varighed: Maks. 24 måneder.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af konsortier, der består af minimum 3 partnere fra hver sit Creative Europe-land. Dvs. lande i EU samt på denne liste
 • Puljen kan søges af organisationer såsom private virksomheder, NGO’er, offentlige institutioner og myndigheder, internationale organisationer, uddannelsesinstitutioner, medieorganisationer mm.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Tidslinje

 • 8. december 2022: Puljeåbning
 • 30. marts 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist
 • April-juni 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • September 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Creative Innovation Lab

ANSØGNINGSFRIST: 20. april 2023

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Creative Innovation Lab-puljen støtter projekter, der

 • arbejder med at udvikle nye måder at samarbejde og skabe på, på tværs af forskellige kulturelle og kreative sektorer – eksempelvis gennem eksperimenterende nye tilgange og brug af innovative teknologier
 • udvikler innovative værktøjer og samarbejdsmodeller på tværs af de kreative sektorer for at promovere og distribuere kulturen og kulturarven, for at gøre den tilgængelig for flere og for at finde måder at tjene penge på den

Puljen hører under det tværsektorielle Creative Europe-delprogram og det er en forudsætning, at projekterne beskæftiger sig med såvel den audiovisuelle sektor som en eller flere af de kulturelle sektorer.

Eksempler på emner, man kan få støtte til

 • Rettigheder og metoder til at tjene penge på de kreative industrier med fokus på gennemsigtighed og fair betaling til kunstnere og indholdsproducenter
 • Dataindsamling og -analyse med fokus på indholdsproduktion og publikumsudvikling
 • Forretningsværktøjer, der udforsker nye måder at udvikle, distribuere og promoverer kultur på baggrund af ny teknologi (fx AI, big data, blockchain, Metaverset, NFT’er etc)
 • Kompetenceudvikling inden for de audiovisuelle og andre kulturelle sektorer med henblik på brug af nye teknologier
 • At skabe grønne og bæredygtige værdikæder i de kreative og kulturelle sektorer samt tværsektoriel innovation i forhold til bæredygtighed, inklusion og trivsel – herunder aktiviteter, der hører under New European Bauhaus-initiativet

Fakta om puljen

 • Puljen kan søges enten af en enkelt organisation/virksomhed eller af konsortier, der består af minimum 2 partnere.
 • Der er ingen begrænsning på, hvor mange penge man kan søge
 • Alle ansøgere skal udvikle strategier for, hvordan projektet vil bidrage til en bæredygtig udvikling og sikre kønsbalance, inklusion og diversitet
 • Varighed: Maks. 24 måneder

Tidslinje

8. december 2022: Puljeåbning

20. april 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist

Maj-juni 2023: Evaluering af ansøgninger

Juli 2023: Ansøgere får svar

September-november 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Se også denne infosession om puljen og dens formål fra Kommissionen

Journalistiske partnerskaber – samarbejder

Ansøgningsfrist: 27. april 2023 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for journalistiske partnerskaber – samarbejder er sat i verden for at understøtte det europæiske nyhedsmedielandskab i en tid, hvor kvalitetsjournalistikken er udfordret af manglende indtjeningsmuligheder, misinformation og digitalisering.

Formålet med puljen er at

 • Styrke nyhedsmedielandskabet gennem samarbejder på tværs af landegrænser
 • Øge konkurrencedygtigheden i nyhedsmediebranchen
 • Understøtte samarbejder, der drejer sig om at udvikle bæredygtige forretningsmodeller
 • Understøtte samarbejder om journalistiske projekter på tværs af landegrænser

Prioriteter

Projekterne skal høre under en eller begge af følgende prioriteter:

 1. Samarbejder om forretningsudvikling
  Det vil sige projekter, der arbejder for at udvikle eksempelvis nye indtjeningsmuligheder for nyhedsmedierne, publikumsudvikling, best practises, vidensdelingsinitiativer og løsninger, der modsvarer branchens udfordringer.
   
 2. Samarbejder om journalistiske projekter
  Det vil sige projekter, der arbejder med at udvikle og skabe rammerne for kvalitetsjournalistik. Det kan fx være journalistik produceret i et samarbejde, det kan være ved at optimere workflows for tidskrævende journalistiske genrer, ved at lave kompetenceudvikling for journalistister, udvikle redaktionelle standarder og guides, lave udvekslingsprogrammer og meget mere.

Fakta om puljen

 • Man kan søge op til 2.000.000 EUR
 • Finansieringsgraden er 80 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projektet: 24 måneder.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af konsortier bestående af mindst 3 organisationer fra hver sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Organisationerne skal være enten medievirksomheder eller andre organisationer, der beskæftiger sig med nyhedsmedier.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Tidslinje

 • 8. december 2022: Puljeåbning
 • 23. april 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist
 • Maj-juni 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • September 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Journalistiske partnerskaber – mediepluralisme

Ansøgningsfrist: 27. april 2023 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for journalistiske partnerskaber – mediepluralisme skal styrke og understøtte nyhedsmedielandskabet i Europa gennem oprettelse af støtteprogrammer til nyhedsmedier. Støtteprogrammerne skal administreres af civilsamfundsorganisationer, som arbejder inden for nyhedsmediebranchen.

Formålet med puljen er at

 • Øge mediepluralisme, robusthed og en uafhængig og fri presse i Europa
 • Beskytte nyhedsmedielandskabet og styrke civilsamfundsorganisationer, der arbejder med nyhedsmedier
 • Samle viden om nyhedsmedielandskabet i Europa – fx i forhold til områder med begrænset dækning

Fakta om puljen

 • Man kan søge op til 3.000.000 EUR
 • Finansieringsgraden er 90 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projektet: 24 måneder.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af enten en enkelt organisation eller et konsortium på mindst 2 organisationer.
 • Kun civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for nyhedsmediebranchen (fx medieforbund, NGO’er, journalistiske fonde mm) kan søge.
 • Ansøgere skal have erfaring med at implementere medierelaterede aktiviteter samt tilskudsadministration
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Tidslinje

 • 8. december 2022: Puljeåbning
 • 23. april 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist
 • Maj-juni 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • September 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Opdateret 21. marts 2023

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.