Puljer

På denne side finder du en liste over de åbne puljer under Creative Europe.

Herunder kan du se detaljerne for de forskellige puljer samt finde links til at ansøge de åbne puljer.

Her kan du finde puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Du finder også den såkaldte "kaskadestøtte": Puljer finansiereret af Creative Europe, der administreres af eksterne organisationer. Disse er ofte mindre og mere tilgængelige at søge. 

Kulturpuljer

Europæisk skønlitteratur

Europæisk skønlitteratur

Ansøgningsfrist: 16. april 2024 kl. 17.00

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Find hele puljebeskrivelsen fra Europa-Kommissionen her (engelsk)

Om puljen

Puljen støtter oversættelse og udbredelse af europæisk skønlitteratur på tværs af landegrænser for at understøtte og styrke den europæiske bogsektor.

Puljen giver støtte til projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur.

Puljens mål

Puljen har følgende overordnede målsætninger:

 1. At styrke mangfoldigheden og udbredelsen af europæisk skønlitteratur
 2. At tilskynde til oversættelse og markedsføring af skønlitteratur skrevet på små sprog, for at værkerne kan nå større litterære markeder – i og uden for Europa
 3. At udbrede læsning, særligt blandt unge
 4. At styrke litterær oversættelse som fag, bl.a. i forhold til at sikre ordentlige arbejdsvilkår og aflønning af oversættere.
 5. At styrke konkurrencedygtigheden i bogbranchen gennem større samarbejde på tværs af branchens aktører

Hvem kan søge?

 • Det er muligt at søge som 1) individuel ansøger (organisation) eller som 2) et konsortium bestående af minimum 2 organisationer. Konsortiet kan bestå af organisationer fra forskellige lande. Den projektledende organisation skal have eksisteret juridisk i minumum 2 år ved ansøgningsfristen.
 • Organisationer/virksomheder, som er aktive i bogbranchen (fx forlag, litterære agenturer, boghandlere, litteraturfestivaler etc.) kan søge.
 • Ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Fakta om puljen

 • Et oversættelsesprojekt skal mindst bestå af 5 skønlitterære værker.
 • Det er vigtigt, at projektet er tematisk sammenhængende og bygger på en solid redaktionel strategi
 • Puljen støtter aktiviteter i forbindelse med oversættelse, udgivelse, distribution og markedsføring af skønlitterære værker
 • Skønlitteratur dækker bl.a. fiktion, drama, poesi og børne- og ungdomslitteratur
 • Kun værker, der allerede er udkommet på originalsproget støttes (undtagelse for ukrainsk litteratur på ukrainsk)
 • Forfatterne skal være fra, bosiddende i eller anerkendt som en del af den litterære arv i lande, der indgår i Creative Europe-programmet. Dvs. lande i EU samt på denne liste
 • Ansøgningen skal skrives på engelsk

Der er tre projektstørrelser:

Small scale

Medium scale

Large scale

Oversættelse af mindst 5 forskellige værker

Oversættelse af mindst 11 forskellige værker

Oversættelse af mindst 21 forskellige værker

Maks. EUR 100.000

Maks. EUR 200.000

Maks. EUR 300.000

Maks. 60 % medfinansiering fra EU

Maks. 60 % medfinansiering fra EU

Maks. 60 % medfinansiering fra EU

Varighed: Maks. 36 måneder

Varighed: Maks. 36 måneder

Varighed: Maks. 36 måneder

Kan søges af individuelle ansøgere eller konsortier

Kan søges af individuelle ansøgere eller konsortier

Kan kun søges af konsortier

Tidslinje

 • 16. januar 2024: Puljeåbning
 • 16. april 2024: Ansøgningsfrist
 • Oktober 2024: Ansøgere får svar
 • Januar 2025: Kontrakt underskrives. Når kontrakten er underskrevet, kan projektet gå i gang

Yderligere information og hjælp

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner og mindre grupper

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner og mindre grupper

Ansøgningsfrist: Månedlige ansøgningsfrister indtil 31. maj 2024

Det kan være en fordel at søge tidligst muligt, da der ofte er flere ansøgere og øget konkurrence ved de sidste frister.

Programmet administreres af Goethe-Instituttet og søges via deres ansøgningsportal, GAP

Læs puljebeskrivelsen fra Europa-Kommissionen her (engelsk)

Se også denne two-pager om puljen

Om programmet

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene.

Puljen er den eneste i Creative Europe-programmet, der kan søges af enkeltpersoner.

Fakta om puljen

Puljen støtter kunstnerisk og faglig udveksling, hvor enkeltpersoner eller mindre grupper rejser til et andet Creative Europe-land for at samarbejde med en værtspartner.

 1. Rejser for individuelle kunstnere og kulturprofessionelle på 7-60 dage
 2. Rejser for grupper på maks. 5 personer på 7-21 dage

Culture Moves Europe dækker fagområderne:

 • Musik
 • Skønlitteratur
 • Arkitektur
 • Kulturarv
 • Design
 • Mode
 • Billedkunst
 • Scenekunst

OBS: Det er kun muligt at få støtte til rejser til lande, der deltager i Creative Europe-programmet. Dvs. lande i EU samt på denne liste

Det er en forudsætning for at få støtte, at ansøger har en samarbejdspartner/vært i destinationslandet.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af enkeltpersoner eller mindre grupper på op til 5 personer. Både kunstnere og folk, der arbejder med kunst og kultur inden for et af ovenstående fagområder kan få støtte.
 • Ansøgere skal være bosiddende i et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste

Yderligere information og hjælp

OBS: Culture Moves Europe administreres af Goethe-Institut Bruxelles på vegne af Europa-Kommissionen. Goethe-Instituttet står for evaluering og bevilling af tilsagn og afholder løbende online infosessions for ansøgere.

Se denne two-pager med grundlæggende information om puljen

Læs mere om puljen:

Følg Culture Moves Europes kanaler og lær mere:

Ugentlig webinar
Hver fredag kl. 11.00 holder Culture Moves Europe webinar med mulighed for at stille spørgsmål til puljen. Tilmeld

Du kan kontakte Goethe-Instituttet direkte på culturemoveseurope@remove-this.goethe.de 

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

Europæiske netværk

Europæiske netværk

Ansøgningsfrist: 7. marts 2024

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra Europa-Kommissionen her (engelsk)

Om puljen

Puljen støtter europæiske netværksorganisationer inden for de kreative og kulturelle sektorer.

Puljens formål og mål

Netværksstøtten skal styrke de kreative og kulturelle sektorer i Europa ved at bidrage til talentudvikling, innovation, jobskabelse og vækst og gøre sektorerne i stand til at imødegå fælles udfordringer.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af en enkelt netværksorganisation. Organisationen skal have eksisteret juridisk i mindst 2 år ved ansøgningsfristen.
 • Ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Yderligere information og hjælp

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

"Kaskadestøtte"

Finansieret af Creative Europe, men administreret af eksterne parter.

Culture Helps – støtte til ukrainske flygtninge

Culture Helps

Ansøgningsfrist: 10. april 2024 kl. 22.59

Ansøgningen skal oprettes og indsendes her
Find en guide til ansøgningsformularen her og hent budgetskemaet her
Læs hele puljebeskrivelsen her (engelsk)

Om puljen

Culture Helps skal hjælpe ukrainske flygtninge med at blive interegreret gennem kultur. Culture Helps administeres af NGO'en Insha Osvita og den internationale organisation zusa

Puljens formål og mål

Puljen støtter projekter, der arbejder med bruge kultur til at integrere ukrainske flygtninge med henblik på at fordre interkulturel dialog og forståelse. Desuden skal projekterne indeholde aktiviteter, der understøtter flygtningenes mentale helbred og hjælper dem med at håndtere krigstraumer.

Hvem kan søge?

 • Puljen søges af et konsortium bestående af 2-3 partnere.
 • Mindst én partner skal være fra Ukraine, og én partner skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Mindst én af partnerne skal arbejde med integration af flygtninge gennem kultur, særligt familier og børn.
 • Partnerne skal være non-profit-organisationer. Offentlige eller private organer kan søge under forudsætning af, at de ikke er kommercielle.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen

Fakta om puljen

 • Projekter med 2 partnere kan søge om maks. 25.000 EUR
 • Projekter med 3 partnere kan søge om maks. 40.000 EUR
 • Aktiviteterne skal finde sted mellem 14. maj og 30. november 2024

Tidslinje

 • 1. februar 2024: Puljeåbning
 • 10. april 2024: Ansøgningsfrist
 • 13. maj 2024: Ansøgere får svar
 • 31. december 2024: Frist for afrapportering

Ansøgningen skal indeholde

Yderligere information og hjælp

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

ZMINA: Rebuilding – støtte til ukrainske kunstnere og kulturorganisationer

​​​​​​​ZMINA: Rebuilding

Ansøgningsfrist: 7. april 2024 kl. 22.59

Ansøgningen skal oprettes og indsendes her
Find ansøgningsformularen her
Læs hele puljebeskrivelsen her (engelsk)

Om puljen

ZMINA: Rebuilding er en pulje, der skal støtte ukrainske kunstnere og kulturorganisationer med at skabe og vise værker i Ukraine og i de øvrige Creative Europe-lande. Puljen er sat til at åbne fire gange i alt. Dette er anden puljeåbning. Puljen administreres af kultur-NGO'en IZOLYATSIA Foundation i samarbejde med kulturhuset Malý Berlín og det europæiske netværk Trans Europe Halles

Puljens formål og mål

Puljen støtter internationale samarbejdsprojekter, der sætter fokus på ukrainsk kunst og kultur uden for Ukraine og udveksler perspektiver mellem de kulturelle sektorer i Ukraine og i andre Creative Europe-lande.

Projekterne skal bidrage til samtaler og visioner om genopbygning af Ukraine efter krigen. De skal ligeledes trække den ukrainske kultursektor tættere på kultursektoren i andre Creative Europe-lande. Det er vigtigt, at projekterne bidrager til at skabe synlighed om ukrainske kunstnere og værker.

Desuden skal projekterne tematisere "genopbygning", fx i forhold til identitet, sociale normer, fællesskaber, relationer, delte visioner og infrastruktur.

Projekterne skal primært finde sted uden for Ukraine, enten i ét eller i flere Creative Europe-lande.

Hvem kan søge?

 • Puljen søges af et konsortium bestående af mindst én organisation etableret i ikke-besatte områder af Ukraine og mindst én organisation fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Ansøgere skal være kunstneriske eller kulturelle organisationer eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner
 • Mindst én af partnerne skal arbejde med integration af flygtninge gennem kultur, særligt familier og børn
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen
 • Ansøgende organisationer skal have mindst 2 års professionel erfaring inden for kunst og/eller kultur

Fakta om puljen

 • Puljen støtter med op til 60.000 EUR
 • Ansøgere skal lægge en egenfinansiering på mindst 10 %
 • Aktiviteterne skal finde sted inden for 9 måneder fra underskrift af kontrakten

Tidslinje

 • 7. februar 2024: Puljeåbning
 • 7. april 2024: Ansøgningsfrist
 • Maj 2024: Ansøgere får svar
 • Juni 2024: Underskrivning af kontrakt

Ansøgningen skal indeholde

 • Ansøgningen består af en online formular (udfyldes på engelsk) samt obligatoriske bilag: budget (udfyldt i budgetskemaet), letter of guarantees for alle partnere, dokument, der dokumenterer organisationens juridiske eksistens.
 • Du får adgang skabeloner til budget og andre bilag, når du opretter ansøgningen
 • Formularen udfyldes via dette link

Yderligere information og hjælp

 • Organisationerne bag afholder ugentlige Zoom-møder for ansøgere. Deltag ved at registrere dig med denne formular
 • Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

Perform Europe - Støtte til scenekunst og live performance

Perform Europe

Ansøgningsfrist: 31. marts 2024 kl. 23.59

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem Performe Europes ansøgningsportal
Læs hele puljebeskrivelsen fra Perform Europe her (engelsk)

Om puljen

Perform Europe skal styrke scenekunst og live performance og vil støtte tværeuropæiske turneer i at være mere bæredygtige og inkluderende.

Puljens formål og mål

Puljen støtter projekter med værdifulde partnerskaber der kan fordre forandring indenfor inklusion & diversitet og/eller klimaforandringer. Derudover bør alle projekter sigte efter innovation og kvalitet. 

Fakta om puljen

Der kan ansøges indenfor tre kategorier:

 1. Small partnersips på 12.000 EUR
 2. Medium pertnerships på 32.000 EUR
 3. Large partnerships på 60.000 EUR
 • 5% af det totale budget er allokeret til projekter der inkluderer Ukrainske partnere og initiativer der støtter scenekunsten i Ukraine.
 • Perform Europe støtter ikke omkostninger til nye produktioner - Ansøgninger skal inkludere en færdig produktion eller projektidé
 • Projekterne kan vare fra juli 2024 til november 2025

Hvem kan søge?

 • Puljen søges af et konsortium bestående af minimum tre partnere
 • Ansøger skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Ansøger skal være aktiv inden for den pågældende sektor (teater, dans, live performance, cirkus, udendørs kunst og dukketeater)
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen

Tidslinje

 • 1. december 2023: Puljeåbning
 • 31. marts 2024: Ansøgningsfrist
 • marts-juni 2024: Evaluering af ansøgninger
 • 3. juni 2024: Ansøgere får svar

Yderligere information og hjælp

 • Læs mere om Perform Europe og hold øje med deres aktiviteter i forbindelse med puljeåbningen hjemmesiden
 • Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

Tværsektorielle puljer (Cross-sector)

Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab

Ansøgningsfrist: 25. April 2024 kl. 17.00

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Læs puljebeskrivelsen fra Europa-Kommissionen her (engelsk)

Om puljen

Puljen skal støtte udvikling og/eller udbredelse af innovative værktøjer, modeller eller løsninger (særligt inden for det digitale) inden for såvel de audiovisuelle og øvrige kulturelle sektorer.

Puljens formål og mål

Creative Innovation Lab skal understøtte samarbejde mellem de audiovisuelle og øvrige kreative og kulturelle sektorer i forhold til grøn omstilling, konkurrenceevne og/eller udbredelse af europæiskproduceret indhold på tværs af landegrænser.

Projekter skal omhandle et eller flere af disse emner:

 1. Virtuelle verdener: Potentialet for, at virtuelle verdener kan bidrage til publikumsudvikling, promovering af europæiskproduceret indhold og indholdsproducenternes konkurrenceevne
 2. Innovative Business Tools: Forretningsværktøjer, der anvender nye, digitale teknologier inden for produktion, distribution eller promovering af indhold.
  Herunder:
  1. Rettighedshåndtering og indtægtsgenerering
  2. Dataindsamling og –analyse
 3. Grønne praksisser: Metoder til at mindske sektorernes miljømæssige påvirkning

Fakta om puljen

 • Maks. 70 % medfinansiering fra EU
 • Maks. varighed: 24 måneder

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af organisationer, institutioner og virksomheder – heriblandt tech-virksomheder og start-ups samt inkubatorer
 • Ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og FAQ for tips og forklaringer.

Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.

Media Literacy

Media Literacy 2024

Ansøgningsfrist: 7. Marts 2024 kl. 17.00

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Læs puljebeskrivelsen fra Europa-Kommissionen her (engelsk)

Om puljen

Puljen støtter internationale samarbejdsprojekter med fokus på kritisk medieforståelse.

Puljens formål og mål

Puljen har til formål at styrke den kritiske medieforståelse blandt borgere i Europa og hjælpe dem opbygge færdigheder, så de kan begå sig i en medialiseret verden, hvor misinformation har gode kår.

Projekter skal adressere mindst 2 af de følgende emner:

 1. Best practises: Opskalering, videreudvikling og spredning af innovative medieforståelesprojekter, særligt i forhold til vidensdeling og samarbejde på tværs af grænser
 2. Digitale værktøjer: Udvikling af innovative og interaktive online værktøjer, der hjælper med fx at undgå desinformation
 3. Kritisk bevidsthed: Udvikling af materialer og værktøjer, der giver borgere en kritisk bevidsthed i forhold til medier – og bl.a. gør borgere i stand til at genkende og undgå desinformation
 4. Medielandskab under forandring: Udvikle praksisser, der tager højde for et medielandskab under forandring, herunder AI-genererede nyheder og manipulerende indhold

Fakta om puljen

 • Maks. støtte fra EU: 500.000 EUR
 • Maks. 70 % medfinansiering fra EU
 • Maks. varighed: 24 måneder

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af konsortier bestående af mindst 3 organisationer fra hvert sit land.
 • Puljen kan søges af private og offentlige organisationer og virksomheder, offentlige myndigheder, internationale organisationer, universiteter og uddannelsesinstitutioner, medieorganisationer, forsknings- og teknologiinstitutioner og tech-virksomheder
 • Alle ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og FAQ for tips og forklaringer.

Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk

Læs mere i puljebeskrivelsen (engelsk)

Her finder du al information om puljen, vilkår, proces og evaluering.


 

Hjælp til at søge og forstå ansøgningsportalen

Ressourcebank

I ressourcebanken har vi samlet FAQ, EU-ordborg, guides, tips og værktøjer der kan være nyttige i din ansøgningsprocess.

Find partnere

På denne side kan du finde udenlandske partnere gennem vores partnersøgningsværktøj.

Sådan søger du om støtte

Her finder du information om de forskellige skridt og tekniske begreber i ansøgningsprocessen.

Videoguides 

Forstå ansøgningsportalen samt de begreber og logikker, I vil møde, når I forbereder jeres ansøgning.

Opdateret 19. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.

OBS

Med undtagelse af Culture Moves Europe kan enkeltpersoner ikke ansøge om midler hos Creative Europe.