Puljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

Herunder kan du se detaljerne for de forskellige puljer samt finde links til at ansøge de åbne puljer.

Du finder både puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Alle Creative Europe-projekter skal i deres projektdesign forholde sig til ligestilling mellem kønnene og bæredygtighed, uanset hvad de ellers handler om.

OBS

Med undtagelse af Culture Moves Europe kan enkeltpersoner ikke ansøge om midler hos Creative Europe.

Kulturpuljer

Støtte til ukrainske flygtninge og de kreative brancher i Ukraine

Ansøgningsfrist: 29. november 2022 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljens formål

Puljen har to formål: At hjælpe og støtte Ukraines kulturliv og -arv, og at bruge kultur som metode til at integrere ukrainske flygtninge og/eller sørge for at flygtninge har adgang til kultur.

Puljen skal støtte i alt 3 projekter:

Projekt 1

 • Projektet skal hjælpe ukrainske kunstnere og kulturorganisationer til at skabe og vise deres værker i Ukraine og andre europæiske lande.
 • Dette skal bl.a. ske gennem uddeling af midler til underprojekter, der drives af eksterne. Mindst 70 % af budgettet skal gå til at finansiere underprojekter.
 • Maks. støtte fra EU: EUR 2.000.000

Projekt 2

 • Projektet skal give ukrainske flygtninge – især børn – adgang til kultur og understøtte deres integration.
 • Dette skal bl.a. ske gennem uddeling af midler til underprojekter, der drives af eksterne. Mindst 70 % af budgettet skal gå til at finansiere underprojekter.
 • Maks. støtte fra EU: EUR 2.000.000

Projekt 3

 • Projektet skal forberede genopretningen af de ukrainske kulturbrancher, når krigen er slut, samt hjælpe og efteruddanne ukrainske kulturarvsarbejdere med at beskytte den ukrainske kulturarv.
 • Maks. støtte fra EU: EUR 1.000.000

Fakta om puljen

 • EU finansierer 90 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projekterne: 36 måneder

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af et konsortium på min. 2 partnere – en fra Ukraine og en fra et andet Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Music Moves Europe

Ansøgningsfrist: 12. januar 2023 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljens formål

Formålet med Music Moves Europe er at støtte bæredygtig musikdistribution i Europa med særligt fokus på livemusik. Music Moves Europe skal understøtte den europæiske musikbranches konkurrenceevne samt innovation og diversitet.

Puljen vil støtte 1 projekt, der henover en treårig periode skal understøtte musiklivet ved at uddele midler til mindre musikprojekter og sammensætte et kapacitetsopbygningsprogram for musikaktører og artister.

Projektet skal fokusere på tre forretningsudviklingsområder for musikbranchen:

 1. Livestreaming
 2. Samarbejde mellem spillesteder
 3. Musikeksport

Design og administration af puljer

Projektet skal designe og administrere sine egne puljer målrettet musikaktører. Det skal udmønte sig i mindst tre call, fx en pr. år, med fokus på de tre forretningsudviklingsområder.

Mindst 80 % af projektbudgettet skal uddeles til mindre projekter, og mindst 60 projekter skal støttes.

Kapacitetsopbygningsprogram

Foruden tilskudsadministration skal projektet stå for at udvikle et kapacitetsopbygningsprogram målrettet såvel organisationer som enkeltpersoner i musiklivet.

Programmet kan bl.a. bestå af:

 • Workshops og undervisning til artister og folk i musikbranchen
 • Samarbejder med europæiske spillesteder for at understøtte vækstlagets muligheder for turnere internationalt
 • Udvikling af innovative modeller for bæredygtig musikdistribution
 • Udvekslinger i og uden for Europa for folk i musikbranchen
 • Promovering af europæiske artister ved internationale branchefestivaler og –events

Fakta om puljen

 • Puljen vil give støtte til 1 projekt, der skal administrere sine egne puljer samt kapacitetsopbygningsprogrammet
 • Budgettet er 4,5 mio. EUR
 • EU finansierer 90 % af projektet
 • Maks. varighed for projektet: 36 måneder

Hvem kan søge?

Puljen kan søges et konsortium bestående af mindst to organisationer fra hver sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Europæisk skønlitteratur

Ansøgningsfrist: 21. februar 2023  kl. 17.00

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal.
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen støtter projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur. Herunder også aktiviteter, der understøtter salg af oversættelsesrettigheder.

En ny ting i 2023 er, at Europa-Kommissionen har fokus på krigen i Ukriane. Det betyder, at Kommissionen er særligt opmærksom på projekter, der giver ukrainske flygtninge adgang til litteratur på ukrainsk.

Puljens formål

Puljen skal understøtte den europæiske skønlitteratur og gøre den tilgængelig på tværs af landegrænser. Puljen støtter projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur og har 4 mål:

 1. At styrke mangfoldigheden og udbredelsen af europæisk skønlitteratur
 2. At tilskynde til oversættelse og markedsføring af skønlitteratur skrevet på små sprog, for at værkerne kan nå større litterære markeder
 3. At europæisk skønlitteratur når et bredere publikum – både inden for og uden for Europas grænser
 4. At styrke konkurrencedygtigheden i bogbranchen gennem større samarbejde på tværs af branchens aktører

Fokusområder

 • Projekterne skal inkludere oversættelse af skønlitteratur fra underrepræsenterede lande, særligt litteratur skrevet på mindre sprog.
 • Projekterne skal forholde sig til ligestilling og grøn omstilling
 • Projekterne skal bidrage til at højne oversætternes profiler samt kompensere dem på fair vis

Muligheder og vilkår

Det er muligt at søge enten som individuel ansøger eller som et konsortium bestående af minimum 2 organisationer.

Alle ansøgere skal være aktive i bogbranchen. Projektlederen skal have eksisteret juridisk i minimum 2 år ved ansøgningsfristen.

Et oversættelsesprojekt skal mindst bestå af 5 skønlitterære værker, der oversættes fra et europæisk sprog til et andet.

Projektstørrelser

Small scale

Oversættelse af mindst 5 forskellige værker
Max. EUR 100.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Medium scale

Oversættelse af mindst 11 forskellige værker
Max. EUR 200.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Large scale

Oversættelse af mindst 21 forskellige værker
Max. EUR 300.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Kig også på vores FAQ-side og i vores ressourcebank for tips, råd og forklaringer.

Samarbejdsprojekter

Se infovideo om puljen for samarbejdsprojekter.

 

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal (husk at vælge den rigtige projektkategori!)
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for samarbejdsprojekter støtter kulturprojekter, der drives af et konsortium af partnere fra forskellige Creative Europe-lande. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Det er en særdeles bred pulje, der kan rumme mange forskelligartede projekter. Således er alle kreative og kulturelle sektorer indbefattet i samarbejdsprojekterne. Så uanset om et projekt har rod i scenekunst, musik, mode, cirkus, kunsthåndværk, dans, arkitektur, kulturarv, billedkunst, tværæstetiske netværk eller noget helt andet, kan det rummes under samarbejdsprojektparaplyen.

I 2023 har puljen et særfokus på projekter, der understøtter kulturlivet i Ukraine.

Målet med puljen

For at få støtte skal et samarbejdsprojekt bidrage til at opfylde et af følgende mål:

 • At styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske værker og kunstnere på tværs af landegrænser
 • At gøre de kreative og kulturelle sektorer bedre til at opdyrke talenter samt at skabe innovation, jobs og vækst.

Når man indsender sin ansøgning, skal man vælge, hvilket af de to mål, projektet sigter mod.

EU-Kommissionens prioriteter

Ansøgere skal vælge 1-2 af følgende emner, som projektet tematiserer:

 1. Publikum: at øge adgang til og deltagelse i kulturlivet. Publikumsudvikling fysisk såvel som digitalt.
 2. Social inklusion: at bruge kulturen til at skabe inklusion i samfundet. Særligt i forhold til at inkludere minoriteter, marginaliserede grupper og personer med handicap.
 3. Bæredygtighed: at udvikle og udbrede miljøvenlige praksisser. At bruge kulturelle aktiviteter til at øge bevidstheden om bæredygtighed.
 4. Det digitale: at hjælpe de kulturelle sektorer i Europa med at udvikle brugen af digitale teknologier.
 5. Det internationale: at øge internationaliseringen af europæisk kulturliv – også hvad angår mikroorganisationer og græsrodsorganisationer.
 6. Sektorspecifikke prioriteter: Kompetenceudvikling, kapacitetsopbygning og uddannelse inden for sektorerne: kulturarv, musik, bøger og forlagsbranchen, arkitektur, mode og design, bæredygtig kulturturisme.

Tre projektstørrelser

SMALL SCALE MEDIUM SCALE LARGE SCALE
Min. 3 partnere (fra hver sit Creative Europe-land) Min. 5 partnere (fra hver sit Creative Europe-land)

Min. 10 partnere (fra hver sit Creative Europe-land)

Maks. EUR 200.000 Maks. EUR 1.000.000.

Maks. EUR 2.000.000

EU dækker op til 80 % EU dækker op til 70 %

EU dækker op til 60 %

Maks. varighed for projektet: 48 måneder

Tidslinje

 • 18. november 2022: Puljeåbning
 • 23. februar 2023: Ansøgningsfrist
 • Marts-juli 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • August-oktober 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Du kan læse mere om samarbejdsprojekter på EU-Kommissionens egen hjemmeside. Se også dette faktaark.

Kig også på i vores Ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer. Tilmeld dig vores webinarer, hvor vi frem mod ansøgningsfristen går i dybden med puljen og giver gode råd til ansøgningen.

Savner du inspiration til, hvad et samarbejdsprojekt kan være? Så se vores fremhævede projekter, hvor du kan finde eksempler på flere samarbejdsprojekter – eksempelvis JazzDanmarks Kids Can eller Aaben Dans' PUSH.

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner (og mindre grupper)

Løbende ansøgningsfrister frem til 31. maj 2023

Programmet administreres af Goethe-Instituttet og søges via deres ansøgningsportal, GAP.
Se hele puljebeskrivelsen fra Goethe-Instituttet her (engelsk)

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene.

Det er den eneste pulje i Creative Europe-programmet, der kan søges af enkeltpersoner.

Programmet støtter:

Programmet støtter kunstnerisk og faglig udveksling, hvor enkeltpersoner eller mindre grupper rejser til et andet Creative Europe-land for at samarbejde med en værtspartner.

 1. Rejser for individuelle kunstnere og kulturprofessionelle på 7-60 dage
 2. Rejser for grupper på maks. 5 personer på 7-21 dage

Programmet dækker områderne musik, skønlitterær oversættelse, arkitektur, kulturarv, design, mode, billedkunst og scenekunst.

Læs mere om udvekslingsprogrammet på Culture Moves Europes hjemmeside.

Tværsektorielle puljer (Cross-sector)

Der er på nuværende tidspunkt ingen åbne puljer i det tværsektorielle delprogram.

Opdateret 21. november 2022

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.