Karlsgårdeværket

Karlsgårdevej 64, Varde Kommune

Karlsgårdeværket er et vanddrevet højspændingsværk opført 1919-21 i et fællesskab mellem Sydvestjysk Andels Elektricitetsforsyning og Esbjerg Elektricitetsværk. Gennem en ca. 7 km lang kanal ledtes vandet fra Holme Å til den opstemmede Karlsgårde Sø, der blev anlagt i forbindelse med værket. Herved skabtes et fald på 10 meter til værkets to turbiner, der hver ydede 500 hk og samlet havde en gennemsnitlig årsproduktion på 1,2 mio. kWh.

I de første årtier af 1900-tallet blev der oprettet mange små jævnstrømsværker i de mindre byer på landet. Da jævnstrøm ikke som vekselstrøm kan transmitteres over større afstande, kunne værkerne imidlertid kun forsyne et begrænset opland. Opførelsen af vekselstrømsværket ved Karlsgårde var derfor en vigtig faktor i udviklingen af de mere tyndt befolkede landdistrikter.

Samtidig havde forsyningsvanskeligheder under Første Verdenskrig gjort vandkraften interessant som energikilde. Karlsgårdeværket er et eksempel på udnyttelsen af vandkraft til elektricitetsforsyning i stor skala.

Under Anden Verdenskrig blev værket udvidet med en tredje turbine. En nyudgravet kanal på ca. 10 km, Ansager Kanalen, førte vandet fra Varde Å igennem værkets nye turbine, der kunne yde 1500 hk. Efter denne udvidelse var Karlsgårdeværket landets næststørste vanddrevne elværk med en gennemsnitlig årsproduktion på 5 mio. kWh.

Karlsgårdeværket ejes i dag af Sydvestenergi, og de tre turbiner producerer stadig elektricitet. I værkets fordelingstårn findes en udstilling om værkets historie.

Karlsgårdeværket er fredet.

Bygninger og anlæg

Kraftværket, anlagt 1919-21 og udvidet 1942-43, er opført i jernbetonskeletkonstruktion med udmurede tavl. Det består af en maskinhal og et treetages fordeler- og transformatortårn samt et stemmeværk og en generatortilbygning fra 1945.

Ud over bygningerne består anlægget af en hesteskoformet dæmning, søen på 108 ha. og de to lange kanaler, Holme Å-kanal og Ansager Kanal. Kanalanlægget er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Arkiv

Grindsted Lokalhistoriske Arkiv og Thorstrup Sognearkiv råder over diverse arkivalier. Desuden findes affotograferinger på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Vurdering

Karlsgårdeværket er et velbevaret eksempel på de større vandkræftværker, der blev opført i begyndelsen af 1900-tallet. Anlægget udgør et homogent kulturmiljø med stor autenticitet præget af værket og dets funktion. Samspillet med naturen er tydelig, idet værket både er afhængigt af naturen og omformer den.

Værket har stor identitetsværdi for mange mennesker på egnen, og områdets oplevelses- og formidlingsværdi er stor.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum.

Opdateret 24. oktober 2019