Erhvervsudlejning

Udlejning af lokaler og arealer sker til lejere, der aktivt og levende understøtter den udvikling, der er styrende for den enkelte kulturejendom.

Udlejning sker primært til erhvervsdrivende og offentlige institutioner og tager udgangspunktet i styrelsens formål om at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv.

Udlejning til offentlige institutioner og museer

Mange steder er styrelsens bygninger udlejet til særlige brugere herunder offentlige institutioner og museer, som via offentlig adgang og formidling gør bygningerne, haven og den tilknyttede historie tilgængelig for befolkningen.

Udlejning til private erhvervsdrivende

Herudover råder styrelsen over en lang række forskellige lejemål af både større og mindre slags, som udlejes til private erhvervsdrivende. Som offentlig myndighed er styrelsen forpligtet til at følge forvaltningsrettens generelle krav om ligebehandling, saglig sagsbehandling m.v. I udlejningen af lokaler til private sker dette på to måder, enten via udvælgelseslister, eller via annoncering.

Udvælgelseslister til butiks- og værkstedslejemål i Kongens Have og på Kronborg

I Kongens Have og på Kronborg råder styrelsen over en række mindre butiks- og værkstedslejemål. Disse udlejes via udvælgelsesliste. Her har alle mulighed for at blive skrevet op til et ledigt lejemål med en beskrivelse af det ønskede koncept. Når et lejemål bliver ledigt, kontakter styrelsen 2-3 ansøgere med henblik på en uddybende drøftelse af lejers planer for lejemålet. Herefter udvælger styrelsen den lejer, som bedst imødekommer de ønsker, som styrelsen har for de givne lejemål.

Se mere om lejevilkår og udvælgelseskriterier for pavillonerne i Kongens Have

Se mere om lejevilkår og udvælgelseskriterier for lejemålene ved Kronborg Slot

Annoncering af andre lejemål (restaurationer, kontorlokaler)

Ud over de små lejemål Kongens Have og på Kronborg, har styrelsen en mængde forskellige lejemål, herunder restaurationer, lokaler til kontorformål m.v.

Når et lejemål i f.eks. Frederiksberg Have bliver ledigt vil styrelsen annoncere lejemålet som minimum på slks.dk og som oftest også i dagblade eller – afhængig af styrelsens ønsker til anvendelse – i fagblade. Annonceringen vil omfatte de gældende lejevilkår, herunder pris og tidsbegrænsningens længde, samt de kriterier som den endelige lejer vil blive udvalgt på baggrund af. Som oftest holdes der i udbudsperioden også åbent hus, således at potentielle lejere kan besigtige lejemålet, inden ansøgning fremsendes.

Efter ansøgningsfristens afslutning indkalder styrelsen 2-3 ansøgere med henblik på en uddybende samtale. Fokus til samtalen er en konkret drøftelse af, hvorledes den enkelte lejer via sin virksomhed vil understøtte styrelsens formål, enten konkret i forhold til den enkelte ejendom eller generelt i form af formidling af have- og bygningskulturhistorie. På denne baggrund udvælger styrelsen den lejer, der bedst imødekommer styrelsens ønsker for det enkelte lejemål.

Opdateret 22. marts 2024