Hjælp til Tilskudsportalen

Vi er ved at indfase en ny tilskudsportal for ansøgere af puljer i Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond.

Get guidance in english

Login med MitID eller NemID 

Tilskudsportalen kræver, at du logger på med MitID eller NemID som privatperson eller med medarbejdersignatur knyttet til den virksomhed, institution, foreningen eller lignende, som du søger på vegne af. Læs mere om login

I portalen vil du:

  • Oprette og indsende din ansøgning
  • Modtage tilsagn/afslag
  • Kontakte os vedr. din ansøgning
  • Afrapportere for dit tilskud
Opdateret 09. december 2022

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du har oprettet en ansøgning eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login