Toms Fabrikker

Toms Allé 1, Ballerup Kommune

Toms Fabrikker blev grundlagt på Amager i 1924 af de to apotekere Trojel og Meyer. Fabrikken producerede bolsjer og karameller og senere også chokolade. Efter 2. verdenskrig udvidede man fabrikken kraftigt og opkøbte samtidig konkurrerende virksomheder.

I 1961 flyttede Toms ind i en stor moderne fabriksbygning i Ballerup, tegnet af Arne Jacobsen. I løbet af 1960'erne og -70'erne blev bygningerne udvidet flere gange af andre arkitekter. Således stod arkitekterne Dissing og Weitling i 1977 for en udvidelse, der fordoblede fabrikkens areal.

Bygninger og anlæg

Toms Fabrikker er et skoleeksempel på et moderne industribyggeri, placeret i et stort, åbent landskab. Det oprindelige bygningskompleks fra 1959-61 består af administrationsbygning, fabrikshal med anneks, læssehal, silobygning, skorsten, portnerbygning og et antal mindre lokaler til detailsalg.

Allerede fra starten var der taget højde for kommende udvidelser, idet fabrikkens facadeelementer kan demonteres. Udvidelserne er i hovedtræk udført i overensstemmelse med Arne Jacobsens idé, og anlægget har derfor bevaret det oprindelige arkitektoniske udtryk.

Fabrikshallen
Fabrikshallen er en aflang, enetages bygning på 22.000 m². Der er tale om montagebyggeri med færdigstøbte søjler, dragere, tagplader og facadeelementer. Sidstnævnte er beklædt med hvide keramiske fliser. De lange, ensartede, hvide flader brydes kun af portåbninger, læsseramper og mindre indgangspartier.

Taget er forsynet med talrige ovenlysvinduer, der er fabrikshallernes eneste naturlige lyskilde. For at forstyrre produktionsgangen mindst muligt er der ophængt et antal gangbroer nogle meter over gulvet.

Administrationsbygningen
Den tre etager høje bygning med et etageareal 3.000 m² er opført som en jernbetonkonstruktion støbt på stedet. Facaden er ligesom på fabrikshallen beklædt med hvide keramiske fliser. Men i modsætning til fabrikken har administrationsbygningen lange vinduesbånd i alle tre etager. I østgavlen er der indsat et glasparti i hele bygningens højde, og ved siden af er virksomhedens logo anbragt.

Læssehallen forbinder administrationsbygningen med den oprindelige fabriksbygning. Det er en lang, flad bygning, der med sin mørke pladebeklædning næsten "forsvinder" mellem de hvide bygninger.

De hvide siloer er samlet i et firkløver sammen med to mindre, gullige oliebeholdere i nærheden af den mørke skorsten. På den måde danner anlæggets få "lodrette" bygninger en samlet gruppe. Ved en senere udvidelse af fabrikkens anneks blev siloerne indbygget heri. Anneksbygningen bruges til bearbejdning af råvarer.

Arkiv og litteratur

Toms Fabrikker er behandlet i litteraturen. Virksomheden har eget arkiv, og desuden er der materiale på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og i Ballerup Kommunes byggesagsarkiv.

Vurdering

Med udflytningen til Ballerup fulgte Toms Fabrikker det samme mønster som mange andre virksomheder, der i efterkrigstiden flyttede fra ældre fabriksbygninger i Københavns brokvarterer til nye anlæg i omegnen, hvor både pladsen og transportmulighederne var bedre.

Fabrikken i Ballerup var banebrydende for sin tid og regnes for et af Arne Jacobsens hovedværker.

Den rationelle tankegang kommer til udtryk i hele anlæggets monotoni. Råvarer bliver afleveret af store lastbiler i den ene ende, og det færdige produkt bliver kørt væk i den anden. Det hele foregår under samme (flade) tag, og udefra er det umuligt at gennemskue processens forløb.

Mens fabriksbygningen lukker sig om sig selv, fremstår administrationsbygningen langt mere åben. De hvide, næsten kliniske facader harmonerer godt med fødevareindustri (se også Den Hvide Kødby).

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019