Ambassadører

På denne side kan du få viden om konceptet læseambassadører.

Hvad er en læseambassadør?

En læseambassadør er en, der kan levere budskabet om værdien af læsning videre til målgruppen med troværdighed. Konceptet kender man blandt andet fra det succesfulde engelske initiativ, Premier League Reading Stars, hvor fodboldspillere fra den bedste engelske række motiverer børn og unge til at læse, selvom den store drøm er at blive den nye Ronaldo. I Danmark Læsers modelkommuneforsøg har ambassadøren taget mange forskellige afskygninger; fra lokale ildsjæle, lokalpolitikere, ishockeyspillere og ejendomsmæglere til børn med læsebamser. 

Almindelige borgere / ildsjæle som ambassadører 

I Odsherred etablerede man en læsehær af frivillige borgere, som havde lyst til at bære budskabet om læsning ud til blandt andet plejehjem, arbejdspladser, psykiatriske bosteder, børnehaver.

Læsehæren har været en af projektets helt store succeser og er fortsat i funktion. Læsehæren består af en gruppe frivillige, som tager ud og læser op på plejecentre, i daginstitutioner og til forskellige arrangementer. Læsehæren i Odsherred var tænkt som frivillige litteratursoldater, som skulle skabe læsefællesskaber, bestyre læseklubber og tage ud at læse op. Samarbejdspartnere skulle være foreninger, kirker, kultur- og fritidscentre, aftenskolerne og Odsherred Biblioteker og kulturhuse, der varetog rollen som tovholder. Man blev hurtigt enige om, at det ville være nemmest at rekruttere ved at annoncere i lokalaviserne, på bogmærker og på hjemmesiden frem for først at skulle forbi foreninger, læsekredse og så videre. Ved opstartsmødet kom der 12 interesserede, og antallet er i løbet af projektperioden steget til 23 frivillige. 

Kommunens frivilligkoordinator tager en samtale med hver enkelt, der henvender sig for at blive frivillig. Dette sker ud fra et ønske om, at der allerede på dette tidlige tidspunkt forventningsafstemmes, og desuden skal der indhentes børneattester på de frivillige (da de jo også sendes ud at læse op for børn).  De fleste frivillige er efterlønsmodtagere eller pensionister. Der er tale om dedikerede mennesker, som gerne vil gøre en forskel.  Flere af de frivillige fortæller, at de er blevet forbavsede over, hvor meget det også giver dem selv at være med. De var gået ind i projektet for at gøre noget for andre, men det har vist sig at være en win win-situation.

Der var oprindeligt planlagt en række VIP-arrangementer for læsehæren, men det har vist sig, at medlemmerne ikke er specielt interesseret i særlige arrangementer. Så konklusionen er, at der ikke er det samme sociale element i at blive en del af læsehæren som for nogle af bibliotekernes og kulturhusenes andre frivillige. De frivillige i læsehæren får ligesom de frivillige i kulturhuset tilbud om gratis entre til nogle af arrangementerne i bibliotekerne og kulturhusene. 

Kendte som ambassadører

I Frederikshavn har man forsøgt at gøre op med fordommen om, at sportsfolk ikke læser. Tanken var at lade de højtrespekterede professionelle ishockeyspillere fra Frederikshavn White Hawks bære budskabet om læsning ud til de yngre ishockeydrenge.

Selvom der ikke var nogen tvivl om, at ambassadørerne kunne tale til drengene, var det alligevel vigtigt at engagere målgruppens omgangskreds. Hvis ikke drengene møder op, kan ambassadøren tale nok så godt til dem; derfor er opbakning blandt forældre og holdledere central. Den holdånd, der præger holdsport som ishockey, medfører, at de færreste ønsker at afvige fra sammenholdet. Derfor kan indflydelsesrige personer med fordel engageres til at gå forrest. Dette bliver kun vigtigere af, at det kan være svært at få travle ishockeyspillere til at dedikere sig fuldt ud til andet end deres sport.

Børn som ambassadører

I Greve har man eksperimenteret med at nå forældrene via børnene. Med læsebamsen motiveres forældrene til at læse op for børnene (og bamsen). Det er en pointe, at det ikke er læreren eller bibliotekaren, der insisterer på læsningen. Intentionen er, det skal  være lystlæsning frem for pligtlæsning. 

Børn spiller i dag en stor rolle i familiernes kulturforbrug og betragtes som aktive kulturbrugere og -formidlere. Tanken med projektet var derfor at introducere læsning i familien via børnene, så missionen ikke tog form af en løftet pegefinger fra bibliotekaren eller læreren. Når der kommer inspiration udefra, bliver børn automatisk mere interesserede, og Læsebamsen resulterede de fleste steder i krav fra børnene om mere højtlæsning i hjemmet.

Lokale personligheder som ambassadører

I Greve har man desuden rekrutteret lokale personligheder, som var højt respekteret hos de målgrupper, man ønskede at henvende sig til, og som havde en direkte kontakt til børnene og familierne. Det var blandt andre klubledere, læsevejledere, skolelærere, sportstrænere og borgmesteren. 

Ejendomsmæglere som ambassadører 

I Furesø indgik man aftaler med ejendomsmæglere om at stille en velkomstgave til nye husejere, når de flyttede ind i deres nyindkøbte hjem i kommunen. I pakken var der en novellesamling med fortællinger om kommunen samt et par andre bøger og en velkomsthilsen fra biblioteket. 

Opdateret 01. februar 2019