Kunst og kultur i udsatte boligområder

Kunst og kultur gør en positiv forskel i udsatte boligområder. Projekterne bygger på partnerskaber mellem boligsociale aktører og kunst- og kulturaktører. Gennem samskabelse udvikles beboerdemokrati og medborgerskab.
Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond støtter en række projekter. Herunder kan du få et overblik over de indsatser, der er i gang.

 

Projektet 'Vi fællesskaber vores by'

Vi fællesskaber vores by finder sted i bydelen Gellerup i den vestlige del af Aarhus. Projektet er et treårigt kreativt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, der udbygger og skaber kontaktflader på tværs af sociale, kulturelle og aldersmæssige skel i og omkring boligområderne i Gellerup og Torvehøj i Aarhus. 

Se de syv kortfilm fra procesevalueringen

 

Fokus på partnerskaber

Projekterne bygger på partnerskaber mellem kunst og kulturaktører og boligsociale aktører. De finder sted i udsatte boligområder og bygger på samskabelse og selvorganiserende processer.

Projekterne tager alle udgangspunkt i, at beboerne aktivt deltager og selv er med til at organisere og skabe aktiviteter.