Biblioteksbarometer

Biblioteksbarometeret for Folkebiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse med fokus på en række emner, der supplerer den nationale biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik. Undersøgelsen blev foretaget årligt i perioden 2009-2019.

Slots- og Kulturstyrelsen har fra 2009-2019 suppleret og uddybet tallene fra Danmarks Statistik i den årlige spørgeskemaundersøgelse, Biblioteksbarometeret. 

Biblioteksbarometeret, der blev udarbejdet for både folke- og forskningsbiblioteker, giver et øjebliksbillede af, hvor bibliotekernes udvikling var på vej hen. Hensigten var at afspejle den dynamik og aktivitet, der udfolder sig på bibliotekerne. Spørgsmålene er ikke nødvendigvis blevet gentaget fra år til år og kan dermed ikke bruges i en tidsserie-analyse. 

Opdateret 19. januar 2022