Bøger: indberet fejl og mangler

Der er mange faktorer, der spiller ind i udregningen af bibliotekspengene. Brug din titelliste til at se, om vi har fået alle titler med korrekt. Vær opmærksom på, at vi skelner mellem to typer rettelser, og at de har hver sin frist for indberetning.

Har du kontrolleret din titelliste? 

Din titelliste giver dig et billede af, hvilke titler dine bibliotekspenge er beregnet på baggrund af. Der kan være fejl og mangler i titellisten, og du har selv ansvaret for at kontrollere, at informationerne på din titelliste er korrekte. 

Alt efter hvilken type rettelse du indberetter, kan det blive rettet i indeværende år eller med effekt fra næste år.

Vær opmærksom på, at titellisten kun viser de titler, der er udkommet inden årsskiftet, og at du først modtager en ny version af titellisten ved næste års udbetaling af bibliotekspenge. 

Indberet i det rigtige skema

Du skal enten indberette rettelser (frist 19. juli 2023) eller dokumentation (frist 31. december 2023). Nedenfor ser du eksempler på, i hvilke tilfælde du skal bruge henholdsvis rettelsesskemaet og dokumentationsskemaet.

Brug skema til rettelse af titellisten i følgende tilfælde:

 • Du er én af en, to eller tre bidragydere til bogen.
 • Bogens sidetal er fejlagtigt angivet med 100 sider.
 • Bogens sidetal er angivet med *, der betyder, at det korrekte sidetal mangler.
 • Din bog er ikke registreret med den korrekte litteraturtype.
 • Din e-bog/netlydbog var ifølge titellisten til udlån på eReolen i 2022, men har ikke fået point.
 • Du er fortsat i tvivl om, hvilket skema du skal bruge.

Frist for indberetning: 19. juli 2023

Gå til skema: Rettelser til titellisten 
(skemaet åbner samme dag som udbetaling)

Brug skema til dokumentation i følgende tilfælde:

 • Du har bidraget til en bog med flere end 3 bidragydere.
 • Du har bidraget til en antologi.
 • Du er illustrator på en oversættelse.
 • Du kan ikke se dit bidrag på bibliotek.dk.
 • Du er nævnt på bibliotek.dk, men dit bidrag er sammen med flere end tre bidragydere.
 • Du har et begrundet ønske om at ændre i opdelingen af sekundære (s) og primære bidragydere (p).

Frist for indberetning til 2024: 31. december 2023.

Gå til skema: Dokumentation for bidrag til antologier mv.

Data hentes fra Nationalbibliografien

Nationalbibliografien består af en række fortegnelser over materialer, der er udgivet i Danmark. Der har været afleveringspligt i Danmark siden 1697. Den nationalbibliografiske registrering af materialer sker udelukkende på baggrund af indberetning fra udgiveren eller andre til Nationalbibliografien. Det er DBC DIGITAL (Dansk BiblioteksCenter), der udfører nationalbibliografiopgaven.

www.bibliotek.dk kan du se, hvordan dine bøger er registreret i Nationalbibliografien. 

Læs mere om Nationalbibliografien

Opdateret 26. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen