Bøger: indberet fejl og mangler

Der er mange faktorer, der spiller ind i udregningen af bibliotekspengene. Brug din titelliste til at se, om vi har fået alle titler med korrekt. Vær opmærksom på, at vi skelner mellem to typer rettelser, og at de har hver sin frist for indberetning.

To typer af rettelser med hver sin frist

Der er to forskellige skemaer til hver sin type af rettelser. OBS: de to skemaer har forskellige frister. Find det rette skema nedenfor.

Alt efter hvilken type rettelse du indberetter, kan det blive rettet i indeværende år eller med effekt fra næste år.

Vær opmærksom på:

  • Bøger for indeværende år: Bøger udgivet i indeværende år kommer først med i beregningen af bibliotekspengene det efterfølgende år, dvs. er en bog udgivet i 2024, kan den først udløse bibliotekspenge i 2025.
  • Navnesøstre/-brødre?: Det kan være nødvendigt, at du selv tilføjer titler til din titellise. Der kan fx opstå fejl, hvis I er flere med samme navn, der er tilmeldt biblioteksafgiften.

Her kan du se, hvornår du skal bruge de forskellige skemaer


Brug skema til rettelse af titelliste når:

(OBS: Frist 11. juni 2024)

Brug skema til dokumentation når:

(OBS: Frist 31. december 2024)

Du har bidraget til en bog med 1-3 bidragydere.

Du har bidraget til en bog med flere end 3 bidragydere.

Bogens sidetal fejlagtigt er angivet med 100 sider.

Du har bidraget til en antologi.

Bogens sidetal er angivet med *, der betyder, at det korrekte sidetal mangler.

Du er illustrator på en oversættelse.

Din bog ikke er registreret med den korrekte litteraturtype.

Du ikke kan se dit bidrag på bibliotek.dk.

Din e-bog/netlydbog ifølge titellisten var til udlån på eReolen i 2023, men ikke har fået point.

Du er nævnt på bibliotek.dk, men dit bidrag er sammen med flere end tre bidragydere.

Du fortsat er i tvivl om, hvilket skema du skal bruge.

Du har et begrundet ønske om at ændre i opdelingen af sekundære (s) og primære bidragydere (p).

Frist: 11. juni 2024 Frist: 31. december 2024

Gå til skema: Rettelser til titellisten

(Skemaet åbner samme dag som udbetalingen, dvs. 16. april 2024)

Gå til skema: Dokumentation for bidrag til antologier mv.

Opdateret 11. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Om titellisten

Læs mere om titellisten her
Bøger: Om din titelliste

Hvor kommer oplysningerne til titellisten fra?

Oplysningerne på din titelliste kommer fra Nationalbibliografien

Nationalbibliografien består af en række fortegnelser over materialer, der er udgivet i Danmark. Den nationalbibliografiske registrering af materialer sker udelukkende på baggrund af indberetning fra udgiveren eller andre til Nationalbibliografien. Det er DBC DIGITAL (Dansk BiblioteksCenter), der udfører nationalbibliografiopgaven. Der har været afleveringspligt i Danmark siden 1697.

Se, hvordan dine bøger er registreret i Nationalbibliografien på www.bibliotek.dk 

Læs mere om Nationalbibliografien