Nævn, råd og udvalg

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Radio- og tv-nævnet, Medienævnet, Medierådet for Børn og Unge og Bladpuljens Fordelingsudvalg.

Alle nævn, råd og udvalg er udpeget af kulturministeren.

Nævn, råd og udvalg

Her kan I finde information om de forskellige nævn, råd og udvalg.

Radio- og tv-nævnet

Medienævnet

Bladpuljens Fordelingsudvalg

Medierådet for Børn og Unge

Opdateret 15. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen