Tangeværket

Bjerringbrovej 54, Bjerringbro, Viborg Kommune

Tangeværket – eller Gudenåcentralen, som den officielt hedder – er Danmarks største vandkraftværk. Det blev opført i 1918-20 ved et gigantisk anlægsarbejde med opstemning af Gudenåen og etablering af den kunstige Tange Sø.

Det var især forsyningsvanskelighederne under 1. verdenskrig, der skabte interesse for at udnytte den hjemlige vandkraft til elektricitet. Bag projektet stod "Andelsselskabet Gudenaacentralen", der havde fire midtjyske byer (Århus, Ebeltoft, Skanderborg og Skive) og fire elselskaber fra oplandet som interessenter.

Gudenåcentralen var Jyllands første store vekselstrømsværk og kunne i 1920'erne dække 20-25% af det samlede jyske elforbrug. Tidligere foregik størsteparten af elproduktionen i Jylland på små lokale elværker i byerne og på landet.

Tangeværket er fortsat i drift og producerer årligt ca. 12 mio. kWh. Det ejes af en række midtjyske kommuner og forsyningsselskaber. Elmuseet har til huse i en del af værket.

I 2007 blev Tangeværket og en del af omgivelserne fredet.

Bygninger og anlæg

Gudenåcentralen er projekteret af ingeniørerne Kristian Thomsen og S.A. Faber, mens bygningerne er tegnet af Viborg-arkitekten Søren Vig-Nielsen.

Med en 800 meter lang dæmning mellem Kongensbro og Tange blev vandet i Gudenåen stemmet op. Dermed blev ca. 625 hektar tidligere landbrugsjord oversvømmet, og Tange Sø opstod. Fra søen føres vandet ad en 300 meter lang kanal til kraftværket, hvor det falder 8-10 meter igennem tre turbiner.

Kraftværket består af solide rødstensbygninger på granitsokler og med dekorative detaljer i sandsten. Hovedparten af maskinerne og det tekniske udstyr er bevaret intakt. Til værket hører en bestyrerbolig, fire funktionærboliger, nogle værkstedsbygninger og en garage.

Arkiv

Elmuseet har omfattende samlinger fra Gudenåcentralen. Desuden er der materiale på lokalhistorisk arkiv i Bjerringbro.

Vurdering

Tangeværket må anses for et af Danmarks væsentligste tekniske vandbygningsværker. Det repræsenterer samtidig historien om elektrificeringen af de danske landområder.

Miljøet omkring Gudenåen, søen, dæmningen, indløbskanalen og elektricitetsværket udgør en yderst velbevaret helhed. Elmuseets tilknytning til værket betyder, at historien formidles på højt kvalitativt niveau.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 24. oktober 2019