Maglekilde Maskinfabrik

Maglekildevej 6-8, Roskilde Kommune

I 1865 grundlagde smedemester Ole Petersen en virksomhed, der fik navnet "O. Petersen & Co. Jernstøberi, Maskinfabrik, Værktøjsfabrik og Træskæreri". Fabrikken ligger midt i Roskilde tæt ved Maglekilden, der var dens primære kraftkilde indtil 1880'erne. Siden middelalderen havde der været kornmølle på stedet, og fra 1730'erne papir- og senere tekstilproduktion.

Placeringen var velvalgt med hensyn til transport af råvarer og færdige produkter. Afstanden var kort til både jernbane, havn og landevej.

Fabrikken fremstillede hovedsagelig landbrugsmaskiner. Senere udvidede man produktionen med bl.a. brandhaner, byggematerialer og husgeråd i støbejern.

Fabrikken blev landskendt, da den i 1878 opfandt en mælkecentrifuge, som kunne skille fløde fra skummetmælk og øge flødeudbyttet. Den såkaldte Maglekilde-centrifuge var medvirkende til, at der i løbet af få årtier blev oprettet et stort antal andelsmejerier over hele landet.

I 1895 overtog C.B. Strøyberg fabrikken efter Ole Petersens sønnesøn. Den nye ejer moderniserede fabrikken og ændrede navnet til Maglekilde Maskinfabrik.

Fabrikken har skiftet ejer flere gange. Den er hver gang blevet bygget om, og produktionen er blevet tilpasset markedets efterspørgsel. I slutningen af 1800-tallet lå hovedvægten på støbejernsprodukter. I årene efter 1. verdenskrig koncentrerede Maglekilde Maskinfabrik sig om mejeri-udstyr, hvor man i forvejen havde ekspertise. Endelig satsede man fra 1960'erne især på VVS-virksomhed.

I 1980 ophørte maskinværkstedet, og i år 2000 forlod den sidste del af virksomheden adressen i Roskilde. Der er nu indrettet tegnestue i bygningen, og den gamle støberihal fungerer som udstillingslokale.

Bygninger og anlæg

Maglekilde Maskinfabrik består af et firelænget anlæg med to fløje langs Maglekildevej og Hedegade og to fløje indad på grunden. Komplekset fremstår noget uensartet, da bygningerne er opført over en lang periode og til forskellige formål.

Den ældste del af fabrikken er det tidligere jernstøberi, der blev opført i 1867 på Maglekildevej. I 1874-75 blev der ved siden af støberiet opført endnu en bygning, der rummede maskinværksted, snedker- og smedeværksted samt en hestestald.

I 1880'erne overgik maskinfabrikken helt til dampkraft. Dampmaskinens skorsten blev dog revet ned i 1988.

Da. C.B. Strøyberg havde overtaget fabrikken i 1895, opførte han umiddelbart efter et nyt jernstøberi. I den forbindelse blev det eksisterende jernstøberi udvidet, og tilbygningen indrettet til maskinværksted. Samtidig blev der opført endnu en bygning til beboelse og kontorer.

I 1904 blev der tilføjet yderligere en bygning med smedje, kedel- og maskinhus.

Efter en brand i 1908 blev jernstøberihallen mod Maglekildevej delvist nyopført og indrettet til maskinværksted . Langs Hedegade blev der opført en ny støberihal, og bag denne indrettet en funktionærbolig.

Vurdering

Maglekilde Maskinfabrik er et eksempel på Roskildes tidligste industri. Jernstøberierne og de tilknyttede maskinfabrikker spillede fra anden halvdel af 1800-tallet en vigtig rolle for mekaniseringen af landbruget og for udvikling og produktion af de maskiner, der var en forudsætning for industrialiseringen.

Fabrikkens opfindelse af Maglekilde-centrifugen var et teknologisk gennembrud, der medvirkede til at udbrede andelsformen i det danske landbrug. I 1900-tallet blev Maglekilde en førende leverandør af mejerianlæg.

Bygningerne er velbevarede og fremtræder trods forskellige arkitektoniske udtryk som en helhed.

Arkiv

Roskilde Museum har materiale om maskinfabrikkens historie, som også er behandlet i litteraturen.

Udpegning og vurdering: Roskilde Museum.

Opdateret 24. oktober 2019