Pumpestation Kløvermarken

Kløvermarksvej 30, Københavns Kommune

Pumpestationen på Kløvermarken er opført i 1899-1901 efter tegninger af stadsarkitekt Ludvig Fenger. Anlægget ligger på Amager lige over for Christianshavn.

I anden halvdel af 1800-tallet udviklede København sig til en storby, og i løbet af blot 50 år tredobledes befolkningstallet. Det blev i stigende grad nødvendigt at forbedre de sanitære forhold. Nye grundvandsboringer sikrede rent drikkevand, murede kloakker afløste de åbne rendestene, og endelig etableredes et pumpesystem til at føre regn- og spildevandet bort ud i Øresund.

Pumpestationen på Kløvermarken, som afløste byens første kloakpumpestation fra 1885, var oprindelig "hovedkloakpumpestation". Ud over husholdningsspildevand og regnvand håndterede den også spildevandet fra de nye industrikvarterer, der voksede frem på Amager i begyndelsen af 1900-tallet.

Pumpestationens dampkedler blev udskiftet i 1916, hvor man gik over til dieseldrift. Denne driftsform fortsatte indtil 1992, kun afbrudt af oliemangel under de to verdenskrige. Derefter blev driften elektrisk. Anlægget er stadig i funktion.

Bygninger og anlæg

Pumpestationen består af maskinhus, kedelhus og en funktionærbolig.

Maskinhuset er en halbygning i røde sten. Bygningen har helvalmet skifertag med stort udhæng og en gennemgående tagrytter med udvendig svalegang. Gavlene domineres af høje, rundbuede vinduer og i den vestlige gavl en døråbning. Over denne findes en stiliseret udgave af Københavns byvåben udført i murværk. Der er syv store vinduer i hver af langsiderne.

Pumpestationens indre er et stort maskinrum, som er sænket ca. tre meter under det omgivende terræn. De bærende tagkonstruktioner i træ er synlige overalt, og rummet er udstyret med en løbekran.

På sydsiden er maskinhuset bygget sammen med kedelhuset, som er stærkt ombygget. Den oprindelige dampskorsten blev revet ned i 1964, og i 1988 opførte man en ny 35 meter høj stålskorsten.

Funktionærboligen er indrettet med to fireværelses- og fire treværelseslejligheder. Bygningen, der er i to etager med udnyttet tagetage, er opført i røde sten og har skiftertag. Facaden mod Kløvermarksvej er rigt dekoreret.

Arkiv og litteratur

Pumpestation Kløvermarken er behandlet i litteraturen. Desuden har Københavns Kommunes byggesagsarkiv materiale.

Vurdering

Pumpestation Kløvermarken var en vigtig forudsætning for udviklingen af København til en moderne storby med et tidssvarende kloaksystem. Byggeriet er solidt, af høj kvalitet og smagfuldt dekoreret. Som ved andre offentlige bygninger fra samme periode har kommunen her ønsket at vise handlekraft og formåen.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019