Tidligere fællesprojekter

En vigtig del af Europa-Nævnets arbejde er at oplyse og skabe debat om det europæiske fællesskab. Fællesprojekternes formål er at give mulighed for, at borgere i hele landet kan dele synspunkter og forholde sig til aktuelle spørgsmål om EU.

Den fælles indsats startede i 2018, efter den franske præsident Emmanuel Macron efterlyste en bred debat om EU i alle medlemslandene. Regeringen igangsatte herefter et initiativ, som skulle styrke debatten i Danmark, og det blev formidlet af Europa-Nævnet.

Med den opfordring inviterede DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet), Europabevægelsen, Nyt Europa, Europanu og Fagbevægelsen mod Unionen til mere end 70 debatter og borgerhøringer i hele landet fra september til november 2018. Som afslutning på initiativet blev der arrangeret en konference, hvor borgernes indtryk, forslag og bekymringer blev overleveret til EU-politikerne og til den danske regering.

Siden da har Europa-Nævnet hvert år taget initiativ til en landsdækkende debatturné i fællesskab med de seks organisationer DEO, Den Danske Europabevægelse, Europanu, Fagbevægelsen mod unionen (FMU), Folkebevægelsen mod EU og Nyt Europa. Debatarrangementerne har siden 2019 samlet mere end 3000 borgere, som er mødtes for at debattere EU og Europas fremtid.

I 2021 havde debatterne fokus på EU's konference om Europas fremtid. Konferencen bestod af en række af borgerstyrede debatter, der afslutningsvis blev samlet i en rapport og fremlagt for Europaparlementets formænd på Europadagen den 9. maj 2022.

Opdateret 16. november 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen