Holger Petersens Manufakturvarefabrik

Tagensvej 83-85, Københavns Kommune

Holger Petersens tekstilfabrik er et velbevaret fabrikskompleks på det ydre Nørrebro. Holger Pedersen startede tekstilfabrikationen i Store Kongensgade i 1878. I 1883 påbegyndtes opførelsen af et nyt fabriksanlæg på grænsen mellem land og by. Her var der plads til, at lokalerne kunne tilpasses produktionsformålet og den ønskede produktionsstørrelse.

Fabrikken fulgte dermed samme mønster som mange andre tekstilfabrikker, der i slutningen af 1800-tallet samlede produktionen i få, men større dampdrevne virksomheder i byernes udkant, hvor der var bedre plads.

Fabrikken (Tagensvej 85) bestod af fladebygninger, hvor produktionen foregik i ét plan. Det var en nyudvikling i forhold til den klassiske engelske fabrik, hvor produktionen foregik på flere etager (se Usserød Klædefabrik). Holger Petersens virksomhed fremstillede bl.a. bånd, stofknapper og strømpegarn.

I 1885 opførte man en række arbejderboliger (Tagensvej 83), således at der opstod et mindre samfund omkring fabrikken. Ejeren forsøgte – med inspiration fra udenlandske socialreformatorer – at gennemføre en fælles husholdning for arbejderne, en såkaldt familistère. I stueetagen var der indrettet en sal, hvor arbejderne kunne samles, og de ugifte kunne spise. Det var her, man holdt fester, og der var også et lille bibliotek. Desuden hørte der køkkenhaver til boligerne, men de er for længst sløjfet.

Fabrikken er udvidet og ombygget adskillige gange fra opførelsen og frem til lukningen i 1966. Anlægget står i dag næsten intakt, idet kun nogle få mindre bygninger er revet ned. Den ældste del af bygningskomplekset, herunder arbejderboligerne, blev fredet i 1990.

Bygninger og anlæg

Fabrikkens ældste del fra 1883 er tegnet af arkitekten Johan Schrøder. Den består af en væveribygning med sammenstillede sadeltage og en farveribygning med shedtag. Begge bygninger havde oprindelig shedtage, men væveribygningen blev ombygget i 1923. Farveribygningen er en af de ældste bevarede shedtagsbygninger i Danmark.

Arbejderboligerne, som ligger lige over for fabrikken, er opført i 1885 af arkitekt Carl Thonning. Boligblokken er dekoreret med enkle gesimser og trekantfrontoner.

Derudover omfatter anlægget bl.a. en toetages kontorbygning i gule sten med skifertag opført 1885-97, en fabriksbygning med mansardtag i to etager opført i 1891 og en væveribygning med shedtage fra 1892.

I 1905 tilføjedes en spinderibygning med shedtag tegnet af arkitekt Bernhart Ingemann. Gavlen mod sidegaden Hamletsgade har forskellige dekorationer i murværket, bl.a. Holger Petersens initialer.

Fabrikkens yngste bygning er fra 1966.

Arkiv og litteratur

Holger Petersens fabrik er behandlet i litteraturen, bl.a. i tidsskriftet "Fabrik og bolig". På Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og i Københavns Kommunes byggesagsarkiv findes materiale om virksomheden.

Vurdering

Holger Petersens fabrik er et velbevaret industrimiljø, opført i en nøgtern og solid byggestil domineret af fladebygninger med shedtage.

Det er samtidig en af de få store tekstilfabrikker, som er bevaret, ud af den gruppe, der blev opført i København omkring 1880. Desuden findes her en af landets ældste bevarede fladebygninger med shedtage. Endelig er arbejderboligerne enestående med deres fællessal til hverdag og fest.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019