Pulje for grønlandsk-orienterede kulturprojekter

Puljens formål er at fremme og understøtte den gensidige forståelse mellem Grønland og Danmark gennem kulturprojekter. For at komme i betragtning til støtte gennem puljen skal ansøger indgå i et tværnationalt samarbejde og sikre, at både det grønlandske og danske perspektiv er repræsenteret i projektet.

I perioden 2023-2026 er der afsat 1. mio. kr. til puljen årligt.

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af tilskud efter ansøgningsfristens udløb.

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for ansøgningers form, indhold, frist m.v. Retningslinjerne offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

Bestemmelserne for puljen fremgår af Bekendtgørelse om tilskud fra kulturpulje for grønlandsk-orienterede kulturprojekter.

Du kan læse bekendtgørelsen på retsinformation.

Der er én årlig ansøgningsfrist. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2024 kl. 14:00. Det ansøgte projekt må ikke være påbegyndt før puljens ansøgningsfrist.

Du kan ansøge puljen her

Grønlandske Stemmer
Ansøger: C:NTACT-FONDEN

I samarbejde med det Grønlandske Hus i København vil C:NCTACT-FONDEN danne en kunstnerisk platform for grønlandske stemmer. Det indbefatter performative fortællinger, peer-to-peer formidling, faciliteret dialog og undervisningsmateriale. Projektet målrettes folkeskolens udskolingselever og afvikles på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Projektet støttes med: 118.000 kr.

Det vandrende menneske - mellem Grønland og Danmark
Ansøger: Det Olske Orkester

Projektet vil i et samarbejde mellem grønlandske og danske kunstnere, akademikere og kulturarrangører åbne et fælles undersøgende og kritisk rum for de dybere og mere komplekse fortællinger om Danmarks koloniale og postkoloniale rolle i Grønland. Det gøres kunstnerisk gennem forestillinger, udveksling med gymnasier/folkeskoler, workshops i fysisk teater og maskedans, research og residency, debataftener og artist talks.

Projektet støttes med: 100.000 kr.

En tværkulturel national dag – når Grønland og Danmark taler sammen
Ansøger: Det Grønlandske Hus i Århus

Projektet indbefatter en udvidelse og udbredelse af den Grønlandske Nationaldagsfejring i Århus omkring den 21. juni. I samspil med en lang række grønlandske kunstnere og gennem grønlandsrelaterede arrangementer vil Det Grønlandske Hus åbne nationaldagen for personer, der ikke i forvejen har kendskab til Grønlandsk kultur og tradition.

Projektet støttes med: 100.000 kr.

Whiteout
Ansøger: AVIAJA

Whiteout er en danseforestilling, der belyser det tabubelagte samfundsproblem, selvmord. Forestillingen co-produceres af Dansehallerne og opsættes i foråret 2025 i København, Nuuk og Torshavn. Som en vigtig del af projektet, præsenteres der en række forestillinger specifikt for elever i udskoling og gymnasier. I den forbindelse faciliteres der workshops med udgangspunkt i dans, bevægelse og koreografi, som åbner op for en kropslig dialog, der kan gøre det lettere at indgå i en samtale og åbne op for et svært emne.

Projektet støttes med: 100.000 kr.

Frivillig for Fremtidens Fællesskab
Ansøger: DGI, Vestjylland

DGI Vestjylland vil i samarbejde med repræsentanter fra GUX Nuuk, Grønlands Idrætsforbund og Kommuneqarfik Sermersooq Kultur- og Fritidsafdeling underbygge og motivere en ny generation til frivillighed og aktiv deltagelse i foreningslivet gennem blandt andet workshops og DGI’s ung-til-ung metode. Projektet foregår i Nuuk.

Projektet støttes med: 99.700 kr.

Oqallisigeqqusaanngitsut//det vi ikke taler om (arb. titel.)
Ansøger: Foreningen Teater freezeProduction

”Oqallisigeqqusaanngitsut/det vi ikke taler om” er en grønlandsk ungdomsforestilling om krop, sex, dating, kærlighed og følelser, der skal lette samtalen og etablere en mere åben snak omkring sex og følelser. Forestillingen bliver en kombination af både tekststykker, musik og dans, og forestillingen vil turnere i både Grønland på grønlandsk og i Danmark på dansk.

Projektet støttes med: 96.137 kr.

Greenlandic Dreams: Art, Music and Friendship
Ansøger: Shaz Production

Gennem fotoportrætter, musikoptagelser, lydklip og stemningsbilleder fra hverdagen på Børnehjemmet Uummannaq skal projektet hjælpe børn og unge med at formidle og vise deres egne fortællinger, perspektiv og kultur. Materialet skal herefter sammenfattes på en interaktiv digital platform, hvor kunstformerne forbindes og værkerne præsenteres. Platformen målrettes især børn og unge i Norden.

Projektet støttes med: 93.500 kr.

Grønlandsk viden - mellem lokal og kolonial
Ansøger: Baggrund Medier ApS

Projektet skal udbrede kendskabet til forskellige vidensformer i Grønland. Gennem tre formater vil Baggrund Medier i samarbejde med en række grønlandske og danske forskere formidle begreber som lokal, oprindelig og kolonial viden, samt se på de værdier og magtstrukturer, der er indlejret i videnskab og anden vidensproduktion i en grønlandsk kontekst. Det er et tværfagligt projekt, der skal oversætte kulturforskning til vedkommende, vigtige indsigter for et publikum i begge lande.

Projektet støttes med: 64.000 Kr.

Tupilak – Inuuna og ånderne
Ansøger: Emil Skjervedal

I projektet udvikles et spil, der integrerer grønlandsk tradition med moderne fortællinger. Spillet er målrettet 4-8-årige og sigter mod at udbrede kendskabet til og forståelsen for grønlandsk kultur og livsstil, samt spejle grønlandske børns hverdag. Tupilak er et online format, der udarbejdes i samarbejde mellem INUVA og Savannah.

Projektet støttes med: 60.000 kr.

Arktisk Festival
Ansøger: Asta Stefansdottir

Arktisk Festival er en 2-dages festival i hjertet af København, der sætter fokus på kunst og kultur, samfund og natur i den arktiske region med hovedvægt på Grønland. Målet er at skabe formidling og gensidig forståelse indenfor rigsfællesskabet (og Island) gennem en bred vifte af kulturelle events, foredrag og præsentation af grønlandsk kunst og kunsthåndværk samt debat. Festivalen er afholdt 2019 og 2021-23 med stigende succes, og ambitionen er i 2024 at løfte kvaliteten i programmet med flere grønlandske aktører.

Projektet støttes med: 47.000 kr.

Kiinnat Oqaluttuartut / Ansigter Som Fortæller / Talking Faces.
Ansøger: KALAALLIT ILLUUTAAT (Det Grønlandske Hus København)

Projektet indbefatter en fotoudstilling, hvorigennem det Grønlandske Hus’ historie og sociale betydning videreformidles. Fotoudstillingen indeholder portrætter og interviews med personale, beslutningstagere og kunstnere og skal udstilles på Københavns Rådhus i forbindelse med Copenhagen Photofestival. Herefter skal udstillingen fremvises i Kulturhuset Katuaq i Nuuk, muligvis også i Sisimiut og Ilulissat.  

Projektet støttes med: 45.000 kr.

Titel: Ittoqqortoormiits 100-års jubilæum
Ansøger: Lana Hansen

Fejring af 100-års jubilæet for etableringen af Ittoqqortoormiit. Der vises film, laves en teaterworkshop med den prisvindende Eino Taunajik og en forestilling. Teaterforestillingen og filmfremvisningen sker i Minihallen i Ittoqqortoormiit. Målet er at skabe en kulturel oplevelse et af de mest isolerede steder i verden, og ikke mindst med friske og kritiske øjne at se på koloniens etablering.

Projektet støttes med: 30.463 kr.

Debatarrangement om antikolonialistisk byfornyelse i Det Grønlandske Hus København
Ansøger: Emma Ragnhof

Debatarrangementet omhandler antikolonialistisk byfornyelse, der er aktuelt i anledning af Grønlands omfattende renoveringsefterslæb. Debatpanelet vil bestå af arkitektur- og byplanlægningseksperter, kultur- og foreningslivsaktører samt beslutningstagere og meningsdannere. Det Grønlandske Hus i København er medarrangør og vært.

Projektet støttes med: 16.200 kr.

Modtager: Freestyle Phanatix v. Kim Böytler
Projekt: Heritage - ny nordisk danseteater
Indhold: Produktion af og turné med ny nordisk danseteater Heritage. Projektet vil skabe indsigter i nordiske minoritetskulturer i en global kontekst gennem en musik- og danseforestilling, der skal turnere i Grønland og Danmark.
Tilsagnsbeløb: 135.000 kr.

Modtager: Teaterforeningen OperaNord
Projekt: Den Sidste Olie
Indhold: Opførelse af den nye danske opera "Den Sidste Olie" i samarbejde med Isfjordscentret i Ilulissat.
Tilsagnsbeløb: 101.600 kr.

Modtager: Polarama Greenland ApS
Projekt: Grønlandsk film - hvorfor skal vi fortælle vores egne historier?
Indhold: Foredragsrække på tværs af Danmark, hvor publikum føres igennem den grønlandske filmhistorie. Formålet med foredragene er at udbrede danskernes forståelse for det grønlandske folks behov for en selvstændig historiefortælling.
Tilsagnsbeløb: 105.000 kr.

Modtager: International Entertainment ApS
Projekt: Cirkus Arenas 2023 turne i Grønland
Indhold: Turne til Illulissat, Sisimiut, Aasiaat og Nuuk (to forestillinger)
Tilsagnsbeløb: 100.000 kr.

Modtager: Teatergrad
Projekt: HOTspot - Danmark som kolonimagt
Indhold: HOT-spot er en publikumsinvolverende teater-udstilling på museer og i kulturhuse i Grønland.
Tilsagnsbeløb: 100.000 kr.

Modtager: Dansehallerne
Projekt: Rejsen/Angalanera/Ferðin  - dansende møder med grønlandske, færøske og danske børn
Indhold: Et dansekunstnerisk blik på udvalgte grønlandske myter, der ønsker at gøre dans mere synlig uden for storbyerne i Grønland, Færøerne og Danmark.
Tilsagnsbeløb: 100.000 kr.

Modtager: Folkeuniversitetet i Århus
Projekt: Ilisimasat Festival - Samarbejde mellem Folkeuniversitetet i Aarhus og Det Grønlandske Hus i Aarhus
Indhold: Ilisimasat Festival vil formidle fortællinger om Grønland og det grønlandsk-danske forhold i dag til et bredt publikum, der sjældent får stiftet bekendtskab med viden om Grønland og grønlandsk kultur.
Tilsagnsbeløb: 90.000 kr.

Modtager: NORDISK TEATERLABORATORIUM /ODIN TEATRET
Projekt: Bussini avissaarneq - en koproduktion mellem NUIS og NTL
Indhold: Koproduktion mellem Nunaata Isiginnaartitsisarfia (Grønlands National Teater) (NUIS) og Nordisk Teaterlaboratorium (NTL) med turné i Grønland og Danmark. Forestillingens skuespillere vil bestå af fire grønlandske skuespillere og to skuespillere fra NTL.
Tilsagnsbeløb: 80.000 kr.

Modtager: Seismo Media ApS
Projekt: Kultur debatevent - fordomme Grønland versus Danmark
Indhold: Debatevent om at nedbryde fordomme. Eventet transmitteres live fra både Nunatta Atuagaateqarfia i Nuuk og Københavns Hovedbibliotek til unge over hele Grønland og Danmark.
Tilsagnsbeløb: 68.400 kr.

Modtager: Mette Sandbye
Projekt: Decolonising the Camera: Inuuteq Storch and Arctic Art and Photography
Indhold: Åbent halvdagsseminar på Københavns Universitet som fokuserer på den grønlandske kunstner Inuuteq Storchs arbejde. Heather Igloliorte, kunsthistoriker og aktivist fra Concordia Universitet i Montréal vil diskutere Storchs arbejde i en større kontekst af arktisk samtidskunst.
Tilsagnsbeløb: 55.000 kr.

Modtager: Aurehøj Gymnasium
Projekt: Fra Grønland til Aurehøj, kulturel musikudveksling
Indhold: Musikelever skal møde en grønlandsk musiker i en workshop med fokus på moderne grønlandsk musik og identitet. Der afholdes også koncert for et bredere publikum.
Tilsagnsbeløb: 35.000 kr.

Opdateret 30. april 2024

Ansøg puljen

- læs, hvad din ansøgning skal indeholde, og find link til at ansøge pulje for grønlandsk-orienterede kulturprojekter.
Puljebeskrivelse

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du har oprettet en ansøgning eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login