24. Efterretningsvæsenets lytteposter ved Dueodde og Sandagergård

Et af Danmarks vigtigste bidrag til NATO-alliancens fælles sikkerhed kom fra de efterretningsanlæg, som Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) etablerede under den kolde krig.

Flere af disse anlæg startede som små, diskrete bygninger, der ikke umiddelbart ledte tankerne hen på aflytninger af fjenden, men op gennem 1950'erne og 1960'erne udvikledes særligt Dueodde-stationen på Bornholm og Sandagergård på Amager sig til større og mere iøjnefaldende anlæg.

Anlæggene blev anvendt til elektronisk overvågning af Sovjetunionen og de øvrige østlandes aktiviteter og kommunikation med henblik på at kunne skaffe et retvisende billede af fjenden i øst og opfange de første indikationer af et eventuelt angreb på Danmark og Vesten.

Den fremskudte placering i Østersøen gjorde lytteposten ved Dueodde særlig betydningsfuld. Efter sigende kunne man fra Dueodde opfange radiokommunikation mellem militære enheder helt ned i Tjekkoslovakiet.

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

SIGINT: Signals intelligence (elektronisk efterretningsvirksomhed)

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) forøger efter 1945 sit arbejde med SIGINT.

I slutningen af 1940’erne dukker de første aflytningsanlæg op forskellige steder.

Sandagergård tages i brug i 1957 og spiller en særlig rolle i FEs SIGINT-arbejde.

Lytteposten ved Dueodde tages i brug i 1960 og udvides af flere omgange indtil lukningen i 2012.

Kommune: Bornholms Regionskommune, Dragør mfl.