Østvendsyssels Andelssvineslagteri

Wenbovej 11, Sæby, Frederikshavn Kommune

Østvendsyssels Andelssvineslagteri var et af de mange industrislagterier, der opstod i de danske provinsbyer omkring år 1900. I anden halvdel af 1800-tallet omlagdes landbruget fra kornproduktion til animalsk produktion. Omlægningen betød, at slagtningen blev flyttet ud af gårdene og placeret i de mange nye industrislagterier, som fra 1880'erne skød frem over hele landet, ofte organiseret som andelsvirksomheder.

Slagteriet i Sæby er opført i 1910 og har altid været byens største virksomhed. Det er i dag en del af koncernen Danish Crown og har ca. 1150 ansatte, der kommer fra hele Nordjylland.

Bygninger og anlæg

Slagteriet er blevet udvidet adskillige gange i takt med produktionsudviklingen. Anlæggets hvide bygninger er opført før 1960, mens de røde er opført senere.

I umiddelbar nærhed af slagteriet ligger et stort antal boliger til virksomhedens ansatte. På Aalborgvej findes et villakvarter med flere villaer opført i den såkaldte Bedre Byggeskik-stil. Kvarteret har via stisystemer forbindelse til slagteriet. På Slagterivej findes en anden gruppe af små, tidlige parcelhuse opført til slagteriets ansatte.

Arkiv

Sæby Museum råder over et ældre virksomhedsarkiv og en samling fotos og genstande fra slagteriets historie.

Vurdering

Østvendsyssels Andelssvineslagteri er et karakteristisk eksempel på industrialiseringen af fødevareproduktionen i Danmark. Slagteriet repræsenterer således nærings- og nydelsesmiddelindustrien, der har domineret erhvervslivet i samtlige nordjyske byer.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum.

Opdateret 24. oktober 2019

Klik på billedfeltet og skift mellem billederne med højre/venstre-pilene.