Praktiske råd

Her finder du gode råd til den praktiske gennemførelse af en SAVE-undersøgelse, der kan gøre SAVE-arbejdet lidt nemmere for kommunen eller konsulenten.

Introduktionsbrev

Forud for registreringen af bygninger eller kortlægningen af bebyggede strukturer bør kommunen udsende et introduktionsbrev til de berørte borgere/ejere. Det forbedrer udgangspunktet for dialog om bevaringsværdierne både i forbindelse med selve feltarbejdet og den efterfølgende planlægning.

Veste og legimitationskort

Det anbefales at registratorerne færdes roligt og beredvilligt rundt i byrummet og landskabet. For at sikre genkendelighed og trafiksikker synlighed bør registratorerne bære tydelige tegn eller klæder.

Det er også en god ide, at kommunen tildeler et legimitationskort til registratorerne, så de kan identificere sig overfor nysgerrige ejere og borgere. 

Besøgsnotits

Når registratorerne vurderer en bygning i felten er det en god ide at ringe på døren forinden. Beboeren kan ofte bidrage med oplysninger om f.eks. udskiftning af bygningsdele. Hvis der ikke er nogen hjemme kan man aflevere en lille fortryk besøgsnotits i postkassen, så beboeren er orienteret om, at man har været forbi. 

Pressemeddelelse

Pressen kan involveres i flere faser af arbejdet, både før, under og efter. Den lokale presse vil ofte følge interesseret med i en SAVE-undersøgelse og kan bidrage til skabe forståelse, synlighed og debat om bygningskulturarven i kommunen.

Forud for større undersøgelser bør kommunen lave en pressemeddelelse til de lokale medier, så borgerne er orienteret om indsatsen. Mens arbejdet står på kan medierne bruges til at informere om fremdriften, afholdelse af borgermøder og gode historier om det bebyggede miljø. Når undersøgelsen er færdig skal borgerne underrettes om resultater og de fremtidige perspektiver.

Information til ejere

Når de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer skal vedtages i kommuneplanen eller i en lokalplan kan det anbefales at orientere de berørte ejere om de kvaliteter, muligheder og begrænsninger, der er knyttet til at eje et bevaringsværdigt hus. Ejerne kan desuden få information om, hvor man kan søge råd og vejledning om vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger.

Byvandring og borgermøde

Fortæl den gode historie om bygningerne, bymiljøerne og deres særpræg. Det kan gøres ved at afholde byvandringer eller borgermøder, hvor arkitekten eller museumsinspektøren fortæller om de lokale kvaliteter. Mange "kedelige" moderniseringer er et resultat af manglende viden, ikke ond vilje. Derfor er oplysning om bygningskulturen hel central for at få en bred folkelig forankring til bevaringsspørgsmål. 

Diplom

En bevaringsværdig bygning er en værdifuld bygning, der udtrykker den lokale arkitektur og byggeskik. Bygningen bærer ofte på en god fortælling om den historiske udvikling. Kommunen kan tildele ejere af bevaringsværdige bygninger et diplom til erindring om bygningernes potentiale og kvaliteter.

Opdateret 01. februar 2019

SAVE-vejledning

Kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi. Ny vejledning er udgivet af Kulturarvsstyrelsen 2011.

Hent publikationen