Om Europa-Nævnet

Historie

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa eller kortere, Europa-Nævnet, blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed. 

Puljer 

Europa-Nævnet giver tilskud gennem fire puljer. Både partier, organisationer, visse virksomheder og privatpersoner har mulighed for at søge tilskud til initiativer, der handler om det europæiske fællesskab (EU). Europa-Nævnets tilskud er danske midler, der besluttes og fordeles i Danmark. 

Medlemmer

Nævnet består af fem medlemmer, der er indstillet af de fem største partier i Folketinget og udpeget af kulturministeren. Nævnet beskikkes for fire år. Det siddende nævn er beskikket fra 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Læs mere om det nævnets medlemmer

Europa-Nævnets prioriteringer

Nævnet prioriterer mellem ansøgninger på baggrund af en konkret vurdering af, hvorvidt betingelserne for tilskuddet er opfyldt, og hvorvidt aktiviteten lever op til puljens formål om at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU). Aktiviteter skal derfor have det fælles europæiske politiske aspekt som hovedfokus og/eller understøtte borgernes eller civilsamfundets aktive deltagelse i EU’s demokratiske proces.

Derudover lægger nævnet særlig vægt på:

  • Stor geografisk og demografisk spredning 
  • Nye skæve formidlingsformer, der skaber engagement og tilgængeliggøre viden
  • Relevante samarbejdspartnere, som kan øge aktivitetens spredning

Board for the Advancement of Debate and Enlightenment Regarding Europe

The Board for the Advancement of Debate and Enlightenment Regarding Europe was established as a result of the Maastricht Treat in 1992. The purpose of the board is to encourage the citizens of Denmark to engage in political questions about the European Union. For this purpose, for information activities focused on the European Union, the board provides impartial economic support through four pools. It is possible to apply for the grants if you are a party, organization, corporation or private person situated in Denmark.

Feel free to contact us at europanaevnet@slks.dk, if you have any questions regarding the board.

Opdateret 20. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen