Bibliotekernes lånesamarbejde

Formålet med de bibliotekernes lånesamarbejde er, at medvirke til at borgere, studerende, forskere mv. via bibliotekerne har adgang til den bredest mulige mængde af videns- og informationsressourcer.

Den primære betjening af borgerne varetages af folkebibliotekerne, mens den primære betjening af forskere og studerende varetages af forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne.

Grundlaget for det samarbejdende biblioteksvæsen, hvor forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne understøtter folkebibliotekernes opgavevaretagelse, er fastlagt i biblioteksloven. Det danske bibliotekssystem er baseret på, at alle større statslige biblioteker er en del af det offentlige bibliotekssystem, hvorfra enhver som udgangspunkt har adgang til at låne, hvad enten det sker ved direkte henvendelse eller gennem et andet bibliotek. Herved opnås en smidig og hensigtsmæssig udnyttelse af de samlede ressourcer, som biblioteksvæsenet råder over.

De statslige overbygningsfunktioner i forhold til folkebibliotekerne vedrørende lånesamarbejdet består af centralbibliotekerne og Det Kongelige Biblioteks overcentralforpligtigelse, jf. biblioteksloven.

Lovmæssige rammer

De lovmæssige rammer for bibliotekernes lånesamarbejde og forpligtelser i den sammenhæng er defineret i Lov om Biblioteksvirksomhed (gældende LBK nr 100 af 30/01/2013) samt i Bekendtgørelse om Biblioteksvirksomhed (gældende BEK nr 103 af 31/01/2013).

Læs mere i 'Lovmæssige rammer for de danske bibliotekers lånesamarbejde' (pdf)

Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde

Samarbejdet mellem de offentlige biblioteker har som målsætning, at alle borgere i landet har adgang til hele den informationsmængde, der formidles gennem bibliotekerne.

'Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde' (pdf, 2023) beskriver lånesamarbejdet og indeholder anbefalinger for lånesamarbejdet og dets aktører. Dokumentet og dets anbefalinger er målrettet alle biblioteker, der er med i lånesamarbejdet, herunder folkebiblioteker og statslige og statsstøttede biblioteker, samt øvrige biblioteker, der stiller deres materialer til rådighed via bibliotekernes fælles katalog over materialer. Hensigten er, at alle aktører i lånesamarbejdet har det samme grundlag at referere til.

Se 'Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde' (pdf)

Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde er udarbejdet af Arbejdsgruppe for lånesamarbejde, efter opdrag fra Bibliotekernes Koordinationsforum.

Opdateret 23. februar 2023

Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde

Hent rapporten her