Kulturregion Storstrøm

Aftaleperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2024

Parter

Kulturaftale mellem kulturministeren og Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe kommuner.

Vision

Visionen for Kulturregion Storstrøm i aftaleperioden 2021-24 er at anvende kulturen og kreativiteten til at understøtte bæredygtig udvikling i kommunerne og give kulturregionens borgere – særligt børn og unge - plads og rammer til at udfolde og fordybe sig i kunst og kultur. Det skal ske ved:

  • at fokusere specifikt på børn og unge og deres familier som medproducenter for derigennem at give fremtidens voksne i kulturregionen mulighed for selv at bidrage aktivt til en mere bæredygtig fremtid i deres lokalsamfund
  • en målrettet indsats for at styrke børn og unges brede adgang til kulturoplevelser og aktiv deltagelse i et alsidigt kulturliv og kreative aktiviteter på tværs af flere genrer, der både finder sted i et præstationsrum og i et præstationsfrit rum. 

Indsatsområder

Aftalen har to indsatsområder:

  • Kultur til tiden
  • Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling  

Kulturaftalen

Hent aftalen (pdf)

Opdateret 16. juni 2021

Nyt om kulturregionen